Nacjonalizm czy polityka tożsamości? Przykład kaszubski


Abstrakt

The author focuses on the national emancipation strivings of part of the Kashubian elite in Poland. She proposes two interpretive views that could be helpful in understanding the ethnic processes presently occurring in the Kashubian community. The first derives from the category of nationalism, while the second refers to the concept of identity politics. The use of each makes it possible to perceive various aspects of the Kashubian national idea, although, as the author argues, the perspective of identity politics appears to be of more research interest and was the view primarily employed in analyzing the empirical material.


Słowa kluczowe

nacjonalizm; idea narodowa; polityka tożsamości; Kaszubi

Billig Michael, 2008, Banalny nacjonalizm, tłum. Maciej Sekerdej, Znak, Kraków.

Brubaker Rogers, 1998, Nacjonalizm inaczej. Struktura narodowa i kwestie narodowe w nowej Europie, tłum. Jan Łuczyński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków.

Calhoun Craig, 1994, Social Theory and the Politics of Identity, w: Craig Calhoun (red.), Social Theory and the Politics of Identity, Blackwell, Oxford.

Calhoun Craig, 2007, Nacjonalizm, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Clifford James, 2000, Taking Identity Politics Seriously: the Contradictory, Stony Ground …, w: Paul Gilroy, Lawrence Grossberg, Angela McRobbie (red.), Without Guarantees: Essays in Honour of Stuart Hall, Verso Press, London.

Eisenberg Avigail Will Kymlicka Will, 2011, Bringing Institutions Back in How Public Institutions Asses Identity, w: Avigail Eisenberg, Will Kymlicka (red.), Identity Politics in the Public Realm. Bringing Institutions Back in, UBC Press, Vancouver–Toronto, s. 1–30.

Eriksen Thomas Hylland, 1999, Globalization and the politics of identity, „UN Chronicle. The Magazine of the United Nations”, autumn, www.eriksen.net [15.05.2014].

Eriksen Thomas Hylland, 2013, Etniczność i nacjonalizm. Ujęcie antropologiczne, tłum. Barbara Gutowska-Nowak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Grzędzicki Łukasz, 2016, Otwartość nie osłabia kaszubskiej tożsamości. Rozmowa z Łukaszem Grzędzickim, ustępującym prezesem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, 9 grudnia (www.dziennikbałtycki.com).

Gupta Suman, 2007, Social Constructionist Identity Politics and Literary Studies, Palgrave Macmillan, Basingstoke.

Heyes Cressida, 2002, Identity Politics, „The Stanford Encyclopedia of Philosophy” (http://plato.stanford.edu/archives/fall2002/entries/identity-politics [15.05.2014]).

Kymlicka Will, 2007, Navigating the New International Politics of Diversity, Oxford University Press, Oxford.

Mazurek Monika, 2010, Język, przestrzeń, pochodzenie. Analiza tożsamości kaszubskiej, Instytut Kaszubski, Gdańsk.

Michna Ewa, 2007, Dylematy tożsamościowe grupy pogranicza. Na przykładzie analizy porównawczej ruchu karpatorusińskiego i kaszubskiego, w: Cezary Obracht-Prondzyński (red.), Kim są kaszubi? Nowe tendencje w badaniach społecznych, Instytut Kaszubski, Gdańsk.

Nimni Ephraim, 2010, Nationalism, Ethnicity, and Self-Determination: A Paradigm Shift, w: Keith Breen, Shane O’Neill (red.), After the nation? Critical Reflections on Nationalism and Postnationalism, Palgrave Macmillan, New York.

Obracht-Prondzyński Cezary, 2002, Między dyskryminacją a regionalną podmiotowością, Instytut Kaszubski, Gdańsk.

Obracht-Prondzyński, Cezay (red.), 2007, Kim są Kaszubi? Nowe tendencje w badaniach społecznych, Instytut Kaszubski, Gdańsk.

Smith Anthony D., 2007, Nacjonalizm: teoria, ideologia, historia, tłum. Ewa Chomicka, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.

Synak Brunon, 1998, Kaszubska tożsamość — ciągłość i zmiana — studium socjologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Pobierz

Opublikowane : 2018-06-28


Warmińska, K. (2018). Nacjonalizm czy polityka tożsamości? Przykład kaszubski. Kultura I Społeczeństwo, 62(2), 105-119. https://doi.org/10.35757/KiS.2018.62.2.6

Katarzyna Warmińska  kwarminska@o2.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-3422-4446