„Rozumienie granic, granice rozumienia”. Parę uwag pokonferencyjnych na temat związków między psychoterapią a społeczeństwem


Abstrakt

This article contains meta-commentary on the statements of theoreticians and practitioners concerning the connections between psychotherapy and changes in contemporary society in regard to identity and relations. It also concerns various types of understanding of these areas ensuing from the field of practice and the field of science, and the connections being produced between them, including those that are unintended.


Słowa kluczowe

granice; rozumienie; psychoterapia; dekonstrukcja; bunt; reaktywność; konflikt

Daniel Bąk, 2018, Męsko-męski seks heteryków, czyli społeczno-kulturowy. przewodnik po tym, jak go uprawiać i nie zostać gejem, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2 (s. 185–196 w tym tomie).

Agnieszka Iwaszkiewicz, 2018, Czy Brandon Sullivan powinien się wstydzić? Granica między patologią a życiem, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2 (s. 197–202 w tym tomie).

Barbara Józefik, 2018, Dyskursy psychoterapii a rozumienie rzeczywistości społecznej, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2 (s. 213–221 w tym tomie).

Paweł Pieniążek, 2018, Transgresje nowoczesności, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2 (s. 203–212 w tym tomie).

Pobierz

Opublikowane : 2018-06-28


Biały, K. (2018). „Rozumienie granic, granice rozumienia”. Parę uwag pokonferencyjnych na temat związków między psychoterapią a społeczeństwem. Kultura I Społeczeństwo, 62(2), 223-232. https://doi.org/10.35757/KiS.2018.62.2.14

Kamila Biały  kamila.bialy@uni.lodz.pl
Uniwersytet Łódzki  Polska
https://orcid.org/0000-0003-4933-3570
Inne teksty tego samego autora