Antoniny Kłoskowskiej koncepcja kultury narodowej jako źródło inspiracji


Abstrakt

The article is an attempt at contemporary interpretation of Antonina Kłoskowska’s theory of culture. The Author starts with a brief summary of her concept and follows with his analysis and elaboration on a few interesting issues which are the most interesting in his opinion. They include: national culture and the culture of a national society (i.e. a society, the members of which regard themselves also as members of a national community, an essence of integrative functions of national culture and conciliative functions of artistic heritage.


Słowa kluczowe

Antonina Kłoskowska; kultura symboliczna; kultura narodowa

Benjamin Walter, 1996, Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej, w: Walter Benjamin, Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty, tłum. różni, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.

Bourdieu Pierre, 2005, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, tłum. Piotr Biłos, Scholar, Warszawa.

Kłoskowska Antonina, 1990, Kultury narodowe i narodowa identyfikacja. Dwoistość funkcji, w: Antonina Kłoskowska (red.), Oblicza polskości, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

Kłoskowska Antonina, 1991, Sąsiedztwo narodowe i uniwersalizacja kultury, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 4.

Kłoskowska Antonina, 1996, Kultury narodowe u korzeni, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kłoskowska Antonina, 1997, Kultury narodowe wobec globalizacji a tożsamość jednostki, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 4.

Szpociński Andrzej, 1999, Inni wśród swoich. Kultury artystyczne innych narodów w kulturze Polaków, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa,

Szpociński Andrzej, 2000, Przeszłość jako tworzywo kanonu kulturowego. Kanon kultury upowszechniany w informacyjnych programach telewizyjnych, w: Joanna Kurczewska (red.), Kultura narodowa i polityka, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Szpociński Andrzej, 2010, Współczesna kultura historyczna, „Kultura Współczesna”, nr 1.

Pobierz

Opublikowane : 2011-05-10


Szpociński, A. (2011). Antoniny Kłoskowskiej koncepcja kultury narodowej jako źródło inspiracji. Kultura I Społeczeństwo, 55(2-3), 73-83. https://doi.org/10.35757/KiS.2011.55.2-3.4

Andrzej Szpociński  aszpoc@isppan.waw.pl
Instytut Studiów Politycznych PAN  Polska