Konferencja „Kultura jako pamięć: posttradycjonalne znaczenie przeszłości”. Warszawa, 9–10 czerwca 2011 r.


Karkowska, M. (2011). Konferencja „Kultura jako pamięć: posttradycjonalne znaczenie przeszłości”. Warszawa, 9–10 czerwca 2011 r. Kultura I Społeczeństwo, 55(2-3), 245-253. https://doi.org/10.35757/KiS.2011.55.2-3.13

Marta Karkowska  m-karkowska@wp.pl
Inne teksty tego samego autora