Wspólnota przez świętowanie. Nauryz we współczesnym Kazachstanie


Abstrakt

The author aims to capture the significance of the celebration of Nauryz, the ancient celebration of spring, family, and local community. She describes various forms of celebrating Nauryz on the official, national, local, and family level in Kazakhstan. She emphasizes that the renewed tradition of celebrating Nauryz is part of a process deliberately adopted by the Kazakh authorities in the post-Soviet period in order to build a community from a state of many ethnicities. She states that all the ways of celebrating Nauryz appeal to the original motivation of sustaining, restoring, and strengthening the community. This leads to the formation of communitas (in Victor Turner’s sense), which is conducive to forming the inhabitants of modern Kazakhstan into a multi-ethnic community.


Słowa kluczowe

Nauryz; współczesny Kazachstan; wieloetniczne społeczeństwo kazachstańskie; communitas wg Victora Turnera

Adams Laura L., Rustemova Assel, 2009, Mass Spectacle and Styles of Governmentality in Kazakhstan and Uzbekistan, „Europe—Asia Studies”, t. 61(7): 1249–1276.

Aitymbetov Nurken, Toktarov Ermek, Ormakhanova Yenlik, 2015, Nation-Building in Kazakhstan: Kazakh and Kazakhstani Identities Controversy, „Bilig — Turk DunyasI Sosyal Bilimler Dergisi”, t. 74, s. 1–20.

Attar Aki, 1998, Nawruz in Tajikistan: Ritual or Politics?, w: Touradj Atabaki, John O’Kane (red.), Post-Soviet Central Asia, Tauris Academic Studies, London–New York.

Babadzan Alain, 2000, Anthropology, Nationalism and “the Invention of Tradition”, „Anthropological Forum”, t. 10, nr 2.

Bremmer Ian, 1994, Nazarbaev and the North: State-building and Ethnic Relations in Kazakhstan, „Ethnic and Racial Studies”, t. 17(4), s. 619–635.

Edensor Tim, 2004, Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne, tłum. Agata Sadza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Herzfeld Michael, 2007, Zażyłość kulturowa: poetyka społeczna w państwie narodowym, tłum. Michał Buchowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Hobsbawm Eric, Ranger Terence, 2008, Tradycja wynaleziona, tłum. Mieczysław Godyń, Filip Godyń, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Kargabekova R., 2017, The Problem of the Heritage of Knowledge and Skills in the Art. Of Jewelry of Kazakhs (based on the materials of the ethnographic expedition to the South Kazakhstan region), w: Ұлы дала мұралары, Astana (https://dinalmobl.kz/ebook 448/index.html#ps).

Kartaeva Tattygul, Habijanova Gulnar, 2017, Kazak kültüründe nevruz ve nevruznâme bayrami ritüelleri, özellikleri / The Peculiarities of Rituals, Ceremonies Nauryz and Nauryznama Holiday among ahe Kazakhs, „Turkish Culture & Haci Bektas Veli Research Quarterly”, t. 82, s. 107–124.

Kesici Özgecan, 2011, The Dilemma in the Nation-Building Process: The Kazakh or Kazakhstani Nation?, „Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe”, t. 10, nr 1, s. 31–58.

Nowicka Ewa, 2012, „Noc Jochora” — tradycja konstruowana i rekonstruowana, „Przegląd Filozoficzno-Literacki”, nr 4.

Nowicka Ewa, 2013, Ałtargana. Studium kultury festiwalowej, „Studia Migracyjne — Przegląd Polonijny”, t. 39, nr 1, s. 147–164.

Nowicka Ewa, 2016, Korzenie Ałtargany sięgają głęboko. Buriaci we współczesnym świecie, Nomos, Kraków.

Nowicka Ewa, 2017, Tradycja odnaleziona. Studium współczesnej kultury buriackiej, w: Piotr Głuszkowski (red.), Syberia. Wizje literackie – wizje dokumentalne, Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Omirgazy Dana, 2019, Nauryz – Eternal Holiday of Reconciliation and Hope (https://www.edgekz.com/nauryz-eternal-holiday-of-reconciliation-and-hope [dostęp: 22.02.2019]).

Penkala-Gawęcka Danuta, 2009, Mikropolityka etniczności. Obchody wiosennego święta Nauryz w postsowieckim Kazachstanie, „Etnografia Polska”, t. 53, z. 1–2, s. 5–19.

Sahanova Nurila 1998, Mir tradicionnoj kultury kazahov, Qazaqstan, Almaty.

Sautbekova A.G., 2017, Traditions and Customs of Kazakh Traditional Clothing (based on field materials in South, w: Ұлы дала мұралары, Astana (https://dinalmobl.kz/ebook 448/index.html#ps).

Sejdimbek Aksieleu, 2012, Mir Kazachow, Foljant, Astana.

Suraganova Z.K., 2017, The Nauryz – Intangible Cultural Heritage of the Peoples of Eurasia as the Basis for Intercultural Dialogue, w: Ұлыдаламұралары, Astana (https://dinalmobl.kz/ebook 448/index.html#ps).

Szyjewski Andrzej, 2006, Człowiek w drodze do życia sakralnego: sacrum, rytuał i symbol w koncepcji Victora Turnera, w: Victor Turner, Las symboli. Aspekty rytuałów u ludu Ndembu, tłum. Andrzej Szyjewski, Nomos, Kraków, s. I–XXX.

Turner Victor, 2003, Liminalność i communitas, w: Marian Kempny, Ewa Nowicka (red.), Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Turner Victor, 2005, Gry społeczne, pola i metafory. Symboliczne działanie w społeczeństwie, tłum. Wojciech Usakiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Zhakhankyzy G., 2017, Seasonal Holidays of Our Wide Steppe, w: Ұлы дала мұралары, Astana (https://dinalmobl.kz/ebook_448/index.html#ps).

Pobierz

Opublikowane : 2021-06-28


Nowicka, E. (2021). Wspólnota przez świętowanie. Nauryz we współczesnym Kazachstanie. Kultura I Społeczeństwo, 65(2), 89-117. https://doi.org/10.35757/KiS.2021.65.2.5

Ewa Nowicka  ewanowickarusek@gmail.com
Collegium Civitas  Polska
https://orcid.org/0000-0003-0170-0845
Inne teksty tego samego autora