Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 59 Nr 4 (2015)

Artykuły i rozprawy

Społeczeństwo konsumpcyjne w ujęciu Zygmunta Baumana

DOI: https://doi.org/10.35757/KiS.2015.59.4.1
Przesłane: 12 maja 2021
Opublikowane: 24.11.2015

Abstrakt

The aim of this article is to analyze the concept of a consumer society, based primarily on the work of Zygmunt Bauman. Bauman’s works synthesize and modernize previous ideas about this type of society. The article presents the most important of Bauman’s thoughts on the issue, including the imperative of choice, the totality of commodification, praise for transience, and permanent insatiety. These ideas are subjected to critical analysis and illustrated with examples drawn from existing sources and the author’s own observations.

Bibliografia

 1. Attali Jacques, 2008, Krótka historia przyszłości, tłum. Wojciech Nowicki, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 2. Barber Benjamin R., 2008, Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, tłum. Hanna Jankowska, Muza, Warszawa.
 3. Baudrillard Jean, 2006, Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, tłum. Sławomir Królak, Sic!, Warszawa.
 4. Bauman Zygmunt, 1995, Wolność, tłum. Joanna Tokarska-Bakir, Znak–Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków–Warszawa.
 5. Bauman Zygmunt, 1996, Socjologia, tłum. Jerzy Łoziński, Zysk i S-ka, Poznań.
 6. Bauman Zygmunt, 2000a, Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, tłum. Ewa Klekot, PIW, Warszawa.
 7. Bauman Zygmunt, 2000b, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Sic!, Warszawa.
 8. Bauman Zygmunt, 2004, Życie na przemiał, tłum. Tomasz Kunz, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 9. Bauman Zygmunt, 2006a, Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, tłum. Stanisław Obirek, WAM, Kraków.
 10. Bauman Zygmunt, 2006b, Społeczeństwo w stanie oblężenia, tłum. Janusz Margański, Sic!, Warszawa.
 11. Bauman Zygmunt, 2007a, Konsumenci w społeczeństwie konsumentów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 12. Bauman Zygmunt, 2007b, Płynne życie, tłum. Tomasz Kunz, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 13. Bauman Zygmunt, 2009a, Konsumowanie życia, tłum. Monika Wyrwas-Wiśniewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 14. Bauman Zygmunt, 2009b, Nowoczesność i Zagłada, tłum. Tomasz Kunz, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 15. Bauman Zygmunt, 2011, O zamieszkach londyńskich, czyli konsumeryzm zbiera swoje owoce, przedruk wywiadu na stronie „Dziennik Opinii. Krytyka Polityczna” (http://www.krytykapolityczna.pl/Opinie/BaumanOzamiszkachlondynskichczylikonsumeryzmzbieraswojeowoce/menuid-197.html).
 16. Bombol Małgorzata, Dąbrowska Anna, 2003, Czas wolny. Konsument, rynek, marketing, K.E. Liber, Warszawa.
 17. Bywalec Czesław, Rudnicki Leszek, 2002, Konsumpcja, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 18. Carpentier Nico, Cammaerts Bart, 2006, Hegemony, Democracy, Agonism and Journalism: An Interview with Chantal Mouffe, „Journalism Studies”, t. 7, nr 6.
 19. Foucault Michel, 1993, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, tłum. Tadeusz Komendant, Aletheia, Warszawa.
 20. Grzeszczyk Ewa, 2004, Amerykańskie wzory konsumpcyjne, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 4.
 21. Habermas Jürgen, 2007, Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, tłum. Wanda Lipnik, Małgorzata Łukasiewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 22. Hostyński Lesław, 2006, Wartości w świecie konsumpcji, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 23. Krajewski Marek, 1997, Konsumpcja i współczesność. O pewnej perspektywie rozumienia świata społecznego, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 3.
 24. Krajewski Marek, 2005, Co dziś konsumujemy? Socjologia przedmiotów, w: Aldona Jawłowska, Marian Kempny (red.), Konsumpcja — istotny wymiar globalizacji kulturowej, IFIS PAN, Warszawa.
 25. Kuttner Robert, 1997, Everything for Sale, Alfred A. Knopf, New York.
 26. Mouffe Chantal, 2005, Agonistyczne przestrzenie publiczne i polityka demokratyczna, tłum. Jakub Maciejczyk (http://recyklingidei.pl/mouffe-agonistyczne-przestrzenie-publiczne-polityka-demokratyczna).
 27. Mróz Bogdan, 2009, Consumo ergo sum? Rola konsumpcjonizmu we współczesnych społeczeństwach, w: Bogdan Mróz (red.), Oblicza konsumpcjonizmu, SGH, Warszawa.
 28. Reynolds Simon, 2011, Retromania: Pop Culture’s Addiction to Its Own Past, Faber & Faber, London.
 29. Sandel Michael J., 2012, Czego nie można kupić za pieniądze. Moralne granice rynku, tłum. Anna Chromik, Tomasz Sikora, Kurhaus, Warszawa.
 30. Siuda Piotr, 2012, Kolekcjonowanie kontra szybkie konsumowanie, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, nr 3.
 31. Slater Don, 1997, Consumer Culture and Modernity, Polity, Cambridge.
 32. Smyczek Sławomir, Sowa Izabela, 2005, Konsument na rynku — zachowania, modele, aplikacje, Difin, Warszawa.
 33. Spurlock Morgan, 2005, Życie w fast foodzie — co czeka McCzłowieka, tłum. Tomasz Misiorek, Helion, Gliwice.
 34. Weber Max, 1985, Obiektywność poznania w naukach społecznych, w: Andrzej Chmielecki i in., Problemy socjologii wiedzy, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Downloads

Download data is not yet available.

Podobne artykuły

1 2 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.