Hybrid festivals: Challenges facing Cracow’s festival scene in times of pandemic


Abstrakt

Głównym celem niniejszego tekstu jest przedstawienie strategii radzenia sobie z sytuacją pandemiczną wybrane przez trzy krakowskie festiwale: EtnoKraków/Crossroads, Sacrum Profanum i Unsound. Z ich różnorodnych podejść wyłania się nowa, hybrydowa formuła festiwalu, za którą idą zupełnie nowe wyzwania. Wśród nich można wymienić: nowe modele interakcji między organizatorami, artystami i publicznością; reorganizacja przestrzeni festiwalowej; nowe wzory dostępu dla publiczności nowe formy wykluczenia i otwarcia; okazje i bariery dla (wirtualnej) wymiany kulturowej; i wreszcie, nowe typy przeżycia festiwalowego spowodowały zmianę i zatarcie granic między wymiarami publicznym i prywatnym. W rzeczy samej, można nawet twierdzić, że sektor wydarzeń na żywo jest skonfrontowany ze znaczącymi przemianami samego rozumienia pojęcia "żywości". Analiza jest oparta zarówno na danych zastanych dotyczących procesów produkcji i konsumpcji festiwali muzycznych (artykuły prasowe/recenzje, raporty), jak również pół ustrukturyzowanych wywiadach z dyrektorami artystycznymi, menadżerami i producentami wybranych festiwali, przeprowadzonych w 2020/2021.


Słowa kluczowe

Kraków; festiwale muzyczne; hybrydyzacja; pandemia

Castells Manuel, 2010, Społeczeństwo sieci (Mirosława Marody trans., 2nd ed.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Collins Randall, 2004, Interaction Ritual Chains, “Choice Reviews Online”, Vol. 42(2), Princeton University Press (https://doi.org/10.5860/choice.42-1251).

Czuma Beata, 2020, Branża eventowa porażona koronawirusem. “Wizja masowych bankructw jest realnym scenariuszem”, wirtualnemedia.pl (https://m.wirtualnemedia.pl/m/artykul/branza-eventowa-porazona-koronawirusem-wizja-masowych-bankructw-jest-realnym-scenariuszem).

Czyżewski Krzysztof, Fogler Janusz, Gałązka Alina, Hausner Jerzy, Machnowska-Góra Aldona, Miłoszewska Marta, Niezabitowski Michał, Komar Michał, Łysak Paweł, Opatowicz Adam, Piaskowski Robert, Purchla Jacek, Ronduda Łukasz, Sanetra-Szeliga Joanna, Szlendak Tomasz, Szymańska Aleksandra, Świątowska Bogna, 2020, Alert kultura 3.

Gąsiorowski Mateusz, 2020, Koronawirus: problemy branży eventowej. Będzie pomoc od rządu (https://businessinsider.com.pl/firmy/koronawirus-problemy-branzy-eventowej-bedzie-pomoc-od-rzadu/qmvmrf3).

Giddens Anthony, 1991, Modernity and Self-identity: Self and Society in the Late Modern Age, Polity Press, Cambridge.

Gryn Magdalena, 2020, Szefowa firmy eventowej: Dla jednych kryzys oznacza upadek, dla drugich okazję (https://biznes.wprost.pl/firmy-i-rynki/10312703/jak-branza-eventowa-komentuje-kryzys.html).

Hybrid…, 2020, Hybrid Events: Introduction, Benefits and Some Inspirational Examples (https://taggbox.com/blog/hybrid-events).

Jackson Caroline, Morgan James, Laws Chantal, 2018, Creativity in Events: The Untold Story, “International Journal of Event and Festival Management”, Vol. 9(1): 2–19.

Joseph May, 1998, Introduction: New Hybrid Identities and Performance, in: May Joseph, Jennifer Natalya Fink, Performing Hybridity, The University of Minnesota Press, Minneapolis: 1–24.

Khanna Ayesha, Khanna Parag, 2012, The Hybrid Reality. Thriving in the Emerging Human-Technology Civilization, TED Conferences (Kindle edition).

Koefoed Lasse, de Neergaard Maja, Simonsen Kirsten, 2020, Cross-cultural Encounters in Urban Festivals: Between Liberation and Domination, “Space and Culture”, January 2020: 1–14.

Koronawirus: informacje i zalecenia (n.d.) (https://www.gov.pl/web/koronawirus).

Korporowicz Leszek, 2016, Intercultural Space, „Politeja”, No. 5(44): 17–33.

Korporowicz Leszek, 2017, Extended Cultures: Towards a Discursive Theory of Hybrid Space, in: Anna Duszak, Arkadiusz Jabłoński, Agnieszka Leńko-Szymańska (eds.), East-Asian and Central-European Encounters in Discourse Analysis and Translation, Instytut Lingwistyki Stosowanej, WLS UW: 13–31.

Kozinets Robert, 2020, Netnography. The Essential Guideto Qualitative Social Media Research, Sage Publications (3rd (kindle)).

Rosa Hartmut, 2019, Resonance: A Sociology of Our Relationship to the World (James Wagner, trans.), Polity Press (Kindle edition).

Simons Ilja, 2019, Events and Online Interaction: The Construction of Hybrid Event Communities, “Leisure Studies”, Vol. 38(2): 145–159 (https://doi.org/10.1080/02614367.2018.1553994).

Solaris Julius, 2020, The Future of Events Is Definitely Hybrid: What Will They Why Hybrid Events Are Here to Stay (https://www.eventmanagerblog.com/future-is-hybrid-events).

Sumiala Johanna, Tikka Minttu, Huhtamäki Jukka, Valaskivi Katja, 2016, #JeSuisCharlie: Towards a Multi-Method Study of Hybrid Media Events, “Media and Communication”, Vol. 4(4): 97–108.

Turner Victor, 1991, The Ritual Process. Structure and Anti-Structure, Cornell University Press, Ithaca, New York.

Vaccari Cristian, Chadwick Andrew, O’Loughlin Ben, 2015, Dual Screening the Political: Media Events, Social Media, And Citizen Engagement, “Journal of Communication”, Vol. 65(6): 1041–1061.

Vandenberg Femke, Berghman Michaël, Schaap Julian, 2020, The ‘Lonely Raver’: Music Livestreams During COVID-19 as a Hotline to Collective Consciousness?, “European Societies”, Vol. 0(0): 1–12 (https://doi.org/10.1080/14616696.2020.1818271).

Visacovsky Sergio Eduardo, 2017, When Time Freezes: Socio-Anthropological Research on Social Crises, “Iberoamericana — Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies”, Vol. 46(1): 6–16.

Wernio Maciej, 2020, Zapytaliśmy organizatorów festiwali, jak wpłynie na nich epidemia — NOiZZ (https://noizz.pl/muzyka/zapytalismy-organizatorow-festiwali-jak-wplynie-na-nich-epidemia/89j72jd).

Wrona Tomasz Marcin, 2020, Koronawirus. Open’er, OrangeWarsawFestival, Pol’and’Rock, Audioriver odwołane — festiwale muzyczne szukają sposobu na przetrwanie — TVN24 (https://tvn24.pl/premium/koronawirus-opener-oragne-warsaw-festival-polandrock-audioriver-odwolane-festiwale-muzyczne-szukaja-sposobu-na-przetrwanie-4567810).

Pobierz

Opublikowane : 2022-11-08


Kupis, M., & Golemo, K. (2022). Hybrid festivals: Challenges facing Cracow’s festival scene in times of pandemic. Kultura I Społeczeństwo, 66(3), 117-141. https://doi.org/10.35757/KiS.2022.66.3.6

Marta Kupis  marta_roksana.kupis@doctoral.uj.edu.pl
Jagiellonian University  Polska
https://orcid.org/0000-0002-2279-1881
Karolina Golemo 
Jagiellonian University  Polska
https://orcid.org/0000-0001-5728-9587