Profesjonalizm i firma jako wartości etosowe obywatela-właściciela. Małe studium przypadku


Gołębiowski, B. (2007). Profesjonalizm i firma jako wartości etosowe obywatela-właściciela. Małe studium przypadku. Kultura I Społeczeństwo, 51(2), 219-233. https://doi.org/10.35757/KiS.2007.51.2.10

Bronisław Gołębiowski  kulturaispoleczenstwo@isppan.waw.pl
Uniwersytet Warszawski  Polska
Inne teksty tego samego autora