Was there an Alternative to the Balcerowicz Plan? Shaping the Economic Policy of Solidarity Camp in 1989


Abstrakt

The article describes the shaping of the Solidarity’s economic policy in 1989 (from the elections in June until the implementation of the assumptions of the so-called Balcerowicz plan). The analysis includes both discussions between economists who support the Solidarity movement (such as Leszek Balcerowicz, Janusz Beksiak and Ryszard Bugaj) and the influence of international financial institutions and foreign creditors of Poland (such as the International Monetary Fund). The article presents the history of adopting neoliberal patterns of transformation, such as a centrally controlled economy and free market.


AŁ, Panowie, żadnych marzeń, [Gentlemen, forget the dreams], „Gazeta Wyborcza”, July 5, 1989.

Alfabet braci Kaczyńskich [The alphabet of Kaczynski brothers] interview by M. Karnowski, P. Zaremba, Wydawnictwo M, Kraków 2010.

Balcerowicz L., Trzeba się bić [One has to fight], Czerwone i Czarne, Warszawa 2014.

Beksiak J., Gruszecki T., Jędraszczyk A., Winiecki J., Zarys programu stabilizacyjnego i zmian systemowych [The outline of stabilisation program and systemic changes], Warszawa 1989, typescript, cc. 37–38.

Brzeziecki A., Tadeusz Mazowiecki. Biografia naszego premiera [Tadeusz Mazowiecki. The Biography of our Prime Minister], Znak, Kraków 2015.

Dudek A., Od Mazowieckiego do Suchockiej. Polskie rządy w latach 1989–1993 [From Mazowiecki to Suchocka. Polish governance in 1989–1993], Znak Horyzont, Kraków 2019.

Geremek B., Rok 1989 – Bronisław Geremek opowiada. Jacek Żakowski pyta [Bronisław Geremek talks, questions by Jacek Żakowski], Plejada, Warszawa 1990.

Ha-Joon Chang, Bad Samaritans: The Guilty Secrets of Rich Nations and the Threat to Global Prosperity, Random House Business, London 2008.

Hall A., Osobista historia III Rzeczypospolitej [Personal history of the 3rd Republic], Rosner & Wspólnicy, Warszawa 2011.

Kowalik T. (ed.), Stanisław Gomułka i transformacja polska. Dokumenty i analizy 1968–1989 [Stanisław Gomułka and the Polish transformation. Documents and analysis 1968–1989], Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010.

Kowalik T., From Solidarity to Sellout. The Restoration of Capitalism in Poland, Monthly Review Press, New York 2012.

Kuczyński W., Solidarność u władzy. Dziennik 1989–1993 [Solidarity in power. Journal 1989–1993], Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk 2010.

Mazowiecki T., Spiesz się powoli [Make haste slowly], „Tygodnik Solidarność”, No. 7, July 14, 1989.

MT, Zachód o wizycie Busha [The West on Bush’s visit], „Gazeta Wyborcza” July 10, 1989.

Sachs J., The End of Poverty. Economic Possibilities for our Time, Penguin Books, London 2005.

Słowiński W., Informacja [Information], „Gazeta Wyborcza” July 14, 1989.

Stiglitz J.E., Globalization and Its Discontents, W.W. Norton & Company, New York 2002.

Tak, jestem pryncypialny, [Yes, I have principles], Dominika Wielowieyska talks to Jerzy Regulski, „Gazeta Wyborcza”, November 15, 2014.

Ten spisek się spisał [This conspiracy worked out] – a dispute over 1989 and the Balcerowicz Plan. Agata Nowakowska and Dominika Wielowieyska talk with Waldemar Kuczyński, „Gazeta Wyborcza”, February 22, 2010.

Wielowieyski A., Losowi na przekór [Against the odds], Agora, Warszawa 2015.


Opublikowane : 2019-12-27


Kozłowski, T. (2019). Was there an Alternative to the Balcerowicz Plan? Shaping the Economic Policy of Solidarity Camp in 1989. Studia Polityczne, 47(4), 97-115. https://doi.org/10.35757/STP.2019.47.4.04

Tomasz Kozłowski 
The Historical Research Office of the Institute of the National Remembrance  Polska
https://orcid.org/0000-0002-2354-2342