Tom 50 Nr 4 (2022):


Uchodźstwo, Trauma, Współpraca

Dyskurs, Propaganda, Tożsamość

Ukraińcy i Polacy do 1914 r., Zbliżenia

Konflikt polsko-ukraiński w XX w., Współczesne pojednanie

Noty o książkach