Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 25 (2019): GEOPOLITYKA, PRZESTRZEŃ, WŁASNOŚĆ

Temat numeru

Contemporary Liberal Concepts of Property

DOI: https://doi.org/10.35757/CIV.2019.25.05
Przesłane: 16 kwietnia 2020
Opublikowane: 30.12.2019

Abstrakt

The author presents the assumptions which form the bedrock of modern liberal property theories. It refers to the conceptions of John Christman, James O. Grunebaum, Lawrence Becker, Stephen R. Munzer and Jeremy Waldron. All these philosophers have devoted separate monographs to the problems of ownership and their works seem representative of the entire liberal current in contemporary political philosophy. This paper does not provide a detailed analysis of the authors’ views on property, but focuses on the elements that these theories share. These are: (1) the bundle theory of property rights; (2) the priority of distributive justice over ownership; (3) the belief that labour is not a property entitlement; (4) the assumption about the separation of production and distribution; (e) the belief in the redistributive role of the state.

Bibliografia

 1. Becker L.C., Property Rights. Philosophic Foundations, London: Routledge, 1983.
 2. Christman J., The Myth of Property. Toward an Egalitarian Theory of Ownership, New York: Oxford University Press, 1994.
 3. Dobb M., Teorie wartości i podziału od Adama Smitha. Ideologia a teoria ekonomii (Theories of value and distribution since Adam Smith. Ideology and economic theory), trans. W. Rączkowska, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1976.
 4. Dziżyński J., Proudhon, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1975.
 5. Grunebaum J.O., Private Ownership, London – New York: Routledge & Kegan Paul, 1987.
 6. Honoré A.M., Ownership, in: L.C. Becker, Property Rights. Philosophic Foundations, London: Routledge, 1983.
 7. Juruś D., “Is Classical Liberalism the Source of Libertarianism?”, Res Publica. Revista de Historia de las Ideas Politicas 2016, vol. 19, No. 2.
 8. Juruś D., W poszukiwaniu podstaw libertarianizmu (In search of the foundations of libertarianism), Kraków: Księgarnia Akademicka, 2012.
 9. Kaczmarczyk M., Wstęp do socjologicznej teorii własności (Introduction to sociological theory of property), Warszawa: Oficyna Naukowa, 2006.
 10. Locke J., Two Treatises of Government, York University, Toronto https://www.yorku.ca/comninel/courses/3025pdf/Locke.pdf.
 11. Mill J.S., Principles of Political Economy, New York: Augustus M. Kelly, 1987.
 12. Munzer S.R., A Theory of Property, Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
 13. Nozick R., Anarchia, państwo, utopia (Anarchy, State, Utopia), trans. P. Maciejko, M. Szczubiałka, Warszawa: Fundacja Aletheia, 1999.
 14. Proudhon J.P., Co to jest własność? (What is property?), in: J. Dziżyński, Proudhon, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1975, p. 181.
 15. Rothbard M.N., Economic Thought before Adam Smith, vol. 1, Auburn: Ludvig von Mises Institute, 2006.
 16. Waldron J., The Right to Private Property, Oxford: Clarendon Press 1988.
 17. Waldron J., Property and Ownership, Stanford Encyclopedia of Philosophy, https://plato.stanford.edu/entries/property/

Downloads

Download data is not yet available.

Podobne artykuły

1 2 3 4 5 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.