Słowo wstępne


Kuszyk-Bytniewska, M., & Ziętek, A. (2020). Słowo wstępne. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, 27, 7-12. https://doi.org/10.35757/CIV.2020.27.01

Mariola Kuszyk-Bytniewska  mkuszyk@umcs.pl
Instytut Filozofii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  Polska
https://orcid.org/0000-0001-6835-054X

Doktor habilitowana, absolwentka studiów filozoficznych i socjologicznych, autorka książki Działanie wobec rzeczywistości. Projekt onto-epistemologii społecznej (2015). Pracuje w Katedrze Estetyki i Filozofii Kultury Instytutu Filozofii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Zainteresowania naukowe: ontologia i epistemologia społeczna, filozofia kultury i filozofia nauk społecznych, a ostatnio także filozofia polityki i filozofia edukacji.


Agnieszka Ziętek 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-1590-3064

doktor, adiunkt w Katedrze Administracji Publicznej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zajmuje się problematyką socjologii i politologii, przede wszystkim socjologią i filozofią polityki, socjologią miejską, socjologią ruchów społecznych, kulturą obywatelską. Prowadzi badania z zakresu partycypacji społecznej i społeczeństwa obywatelskiego, polityki równościowej oraz społecznych i politycznych wpływów i uwikłań sztuki.