Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 59 Nr 4 (2015)

Artykuły i rozprawy

Wzory sukcesu w narracjach elit administracyjnych państwa

DOI: https://doi.org/10.35757/KiS.2015.59.4.4
Przesłane: 12 maja 2021
Opublikowane: 24.11.2015

Abstrakt

The article contains a qualitative analysis of statements by representatives of the Polish central administrative elite about the construction of their new roles and identity. It is assumed that one dimension of the new identity is the manner in which department directors (who were interviewed in 2013), define the concept of success, which seems ‘by definition’ to belong to the paradigm of a market economy. What does it thus mean for them and what are the consequences in terms of how they perceive their professional role? The author attempts to answer these questions.

Bibliografia

 1. Barber Bernard, 1963, Some Problems in the Sociology of the Professions, „Daedalus”, t. 92, s. 669–688.
 2. Bokszański Zbigniew, 1990, Pojęcie tożsamości jednostki a interakcjonizm symboliczny, w: Władysław Kwaśniewicz (red.), Orientacje teoretyczne we współczesnej socjologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 3. Czaputowicz Jacek, 2008, Służba cywilna w procesie integracji europejskiej, w: Jacek Czaputowicz (red), Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Drogosz Marek, Trzebiński Jerzy, Zięba Mariusz, 2005, Styl autonarracji i poziom nadziei podstawowej a postawy społeczne Polaków, w: Urszula Jakubowska, Krystyna Skarżyńska (red), Demokracja w Polsce. Doświadczanie zmian, Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa.
 5. Erikson Erik, 1997, Dzieciństwo i społeczeństwo, tłum. Przemysław Hejmej, Rebis, Poznań.
 6. Erikson Erik, 2002, Dopełniony cykl życia, tłum. Aleksander Gomola, Rebis, Poznań.
 7. Grzeszczyk Ewa, 2003, Sukces: amerykańskie wzory — polskie realia, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 8. Harries-Jenkins Gwynn, 1970, Professionals in Organization, w: John A. Jackson (red), Professions and Professionalization, Cambridge University Press, Cambridge.
 9. Hensel Przemysław, Glinka Beata, 2012, Urzędnicy i przedsiębiorcy: kulturowe bariery współpracy, Poltext, Warszawa.
 10. Kafel Tomasz, 2013, Wymiary profesjonalizacji podmiotów ekonomii społecznej, „Biuletyn Ekonomii Społecznej”, nr 2.
 11. March James G., Olsen Johan P., 2005, Institutional Perspectives on Political Institution, doi: 10.1111/j.1468-0491 (pierwodruk: „Governance” 1996, t. 9, s. 247–264).
 12. Nalewajko Ewa, Post Barbara, 2014, Dobre państwo i dobry urzędnik: krystalizacja wzorców normatywnych w środowisku rządowych elit administracyjnych, „Studia Polityczne”, nr 3.
 13. Płoskonka Józef, 2008, Zarządzanie przez rezultaty jako metoda wykonywania zadań w administracji publicznej, w: Jacek Czaputowicz (red), Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Sikorski Czesław, 2007, Drogi do sukcesu. Profesjonalizm kontra populistyczna kultura organizacyjna, Difin, Warszawa.
 15. Skąpska Grażyna, 2002, Buddenbrookowie czy piraci. Polscy przedsiębiorcy okresu głębokich przemian, Universitas, Kraków.
 16. Trzebiński Jerzy, 2002, Narracja jako sposób rozumienia świata, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 17. Wilkin Jerzy, 2013, Kierunki reform systemu instytucjonalnego sprzyjających poprawie jakości rządzenia, w: Jerzy Wilkin (red), Jakość rządzenia w Polsce. Jak ją badać, monitorować i poprawiać?, Scholar, Warszawa.

Downloads

Download data is not yet available.

Podobne artykuły

1 2 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.