Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 68 Nr 2 (2024): Nowi i starzy dysponenci władzy symbolicznej

Od redakcji

Nowi i starzy dysponenci władzy symbolicznej

Przesłane: 4 lipca 2024
Opublikowane: 14.06.2024

Bibliografia

 1. Barbas Ángel, Treré Emiliano E., 2022, The Rise of a New Media Ecosystem: Exploring 15M’s Educommunicative Legacy for Radical Democracy, „Media, Culture & Society”, t. 22(3), s. 381–401 (https://doi.org/10.1080/14742837.2022.2070738).
 2. Bourdieu Pierre, 2009, Rozum praktyczny. O teorii działania, tłum. Joanna Stryjczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 3. Bourdieu Pierre, 1991, On Symbolic Power, tłum. Gino Raymond, Matthew Adamson, w: Pierre Bourdieu,Language and Symbolic Power, Polity Press, Cambridge.
 4. Cassirer Ernst, 1998, Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, tłum. Anna Staniewska, Czytelnik, Warszawa.
 5. Castells Manuel, 2013, Władza komunikacji, tłum. Jakub Jedliński, Paweł Tomanek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Czyżewski Marek, Franczak Karol, Nowicka Magdalena, Stachowiak Jerzy, 2014, Wprowadzenie, w: Marek Czyżewski, Karol Franczak, Magdalena Nowicka, Jerzy Stachowiak (red.), Dyskurs elit symbolicznych. Próba diagnozy, Wydawnictwo Sedno, Warszawa.
 7. Fisher Max, 2023, W trybach chaosu. Jak media społecznościowe przeprogramowały nasze umysły i nasz świat, tłum. Mateusz Borowski, Szczeliny, Kraków.
 8. George Jordana J., Leidner Dorothy E., 2019, From Clicktivism to Hacktivism: Understanding Digital Activism, „Information and Organization”, t. 29(3) (https://doi.org/10.1016/j.infoandorg.2019.04.001).
 9. Han Byung-Chul, 2022, Społeczeństwo zmęczenia i inne eseje, tłum. Rafał Pokrywka, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 10. Koc-Michalska Karolina, Lilleker Darren, 2017, Digital Politics: Mobilization, Engagement, and Participation, „Political Communication”, t. 34(1), s. 1–5 (https://doi.org/10.1080/10584609.2016.1243178).
 11. Piwowar Kuba, 2023, Technologie, które wykluczają: pomiar, dane, algorytmy, Scholar, Warszawa.
 12. Ragnedda Massimo, Ruiu Maria Laura, 2020, Digital Capital: A Bourdieusian Perspective on the Digital Divide, Emerald Group Publishing, Bingley.
 13. Stiegler Bernard, 2012, De la misère symbolique, t. 1–2, Flammarion, Paris.
 14. Uldam Julie, Vestergaard Anne, 2015, Introduction: Social Media and Civic Engagement, w: Julie Uldam, Anne Vestergaard (red.), Civic Engagement and Social Media: Political Participation Beyond Protest, Palgrave Macmillan, s. 1–20.
 15. Zuboff Shoanna, 2020, Wiek kapitalizmu inwigilacji: walka o przyszłość ludzkości na nowej granicy władzy, tłum. Alicja Unterschuetz, Zysk i S-ka, Poznań.

Downloads

Download data is not yet available.