Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 68 Nr 2 (2024): Nowi i starzy dysponenci władzy symbolicznej

Recenzje, omówienia

Co analiza grupowego stylu życia, uczestnictwa w kulturze oraz systemu wartości wnosi do teorii i sposobu badania struktury społecznej? (rec.: Kinga Zawadzka, Roczniki siedemdziesiąte. Styl życia i wartości inteligencji średniego pokolenia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2023)

Przesłane: 5 lipca 2024
Opublikowane: 14.06.2024

Downloads

Download data is not yet available.