Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 72 Nr 1 (2019): Jak uczyć o stosunkach międzynarodowych?

Forum

Cykl polityczny w społeczeństwie w czasach transformacji. Przypadek Gruzji

DOI: https://doi.org/10.35757/SM.2019.72.1.08
Przesłane: 11 stycznia 2020
Opublikowane: 29.03.2019

Abstrakt

Obserwowanie cykli w gospodarce i polityce, tak popularne na początku XX w., obecnie znów staje się powszechne. W niniejszym artykule rozważamy cykliczność procesu politycznego w postsowieckiej republice Gruzji, koncentrując się na stopniowej zmianie dynamicznego i specyficznego wzoru cykliczności politycznej w społeczeństwie w czasach transformacji. Głównym wnioskiem jest to, że na wczesnym etapie transformacji cykl jest bardziej nierównomierny, ma tendencję do ujawniania się w niepokojach społecznych i nie jest powiązany z cyklicznością wyborczą, nawet jeśli niekiedy niepokoje bywają wywołane wydarzeniem wyborczym (jak w przypadku rewolucji róż w 2003 r.). Twierdzimy, że w reżimach hybrydowych, takich jak w Gruzji, charakter cyklu politycznego zmienia się wraz ze stopniową konsolidacją demokracji i umacnianiem instytucji demokratycznych, podczas gdy niepokoje społeczne zastępowane są raczej procesami ewolucyjnymi niż  rewolucyjnymi.

Bibliografia

 1. Atanesian G., Armenians step up their demands in a fourth summer of protest, “The Guardian” [online], 30 VII 2016 [accessed: 7 VI 2019], available at: <https://www.theguardian.com/world/2016/jul/30/armenia-hostage-police-station-fourth-summer-of-protest>.
 2. Berge T. J., Has globalization increased the synchronicity of international business cycles?, “Economic Review” 2012, third quarter, available at: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2166923> [accessed: 7 VI 2019].
 3. Blauvelt T., Status shift and ethnic mobilisation in the March 1956 events in Georgia, “Europe-Asia Studies” 2009, vol. 61, issue 4.
 4. Carothers T., The end of the transition paradigm, “Journal of Democracy” 2002, vol. 13, No. 1, available at: <http://www.journalofdemocracy.org/article/end-transition-paradigm> [ac-cessed: 7 VI 2019].
 5. Dolidze A., Analysis of the October amendments to the Constitution of Georgia, “I−CONnect” [online], 27 XI 2010 [accessed: 7 VI 2019], available at: <http://www.iconnectblog.com/2010/1/analysis-of-the-october-amendments-to-the-constitution-of-georgia/>.
 6. Evans R. J., The Third Reich in history and memory, Oxford University Press, Oxford 2015.
 7. Fukuyama F., The end of history?, “The National Interest” 1989, No. 16, available at: < https://www.embl.de/aboutus/science_society/discussion/discussion_2006/ref1−22june06.pdf> [accessed: 7 VI 2019].
 8. Georgia. A country study, ed. G. E. Curtis, GPO for the Library of Congress, Washington 1994.
 9. Goertzel T., Generational cycles in mass psychology. Implications for the George W. Bush administration, Rutgers University Press, Camden, NJ 2001, available at: <http://www.crab.rutgers.edu/~goertzel/cycles.htm> [accessed: 7 VI 2019].
 10. Hobsbawm E., Age of extremes. The short twentieth century 1914−1991, Abacus, London 1999.
 11. Mason P., Why it’s kicking off everywhere. The new global revolutions, Verso, London 2012.
 12. Modelski G., Long cycles in world politics, Palgrave Macmillan, London 1987.
 13. Nordhaus W. D., The political business cycles, “Review of Economic Studies” 1975, vol. 42, No. 2.
 14. Schlesinger A. M. Jr., The cycles of American history, Houghton Miffl in, New York 1999.
 15. Schmidt E., Cohen J., The new digital age. Reshaping the future of people, nations and business, Knopf, London 2008.
 16. Schumpeter J. A., Business cycles. A theoretical, historical, and statistical analysis of the capitalist process, McGraw-Hill, New York–London 1939.
 17. Schwab K., The fourth industrial revolution, World Economic Forum, Geneva 2016.
 18. Shi M., Svensson J., Political budget cycles. A review of recent developments, “Nordic Journal of Political Economy” 2003, vol. 29, available at: <http://www.nopecjournal.org/NOPEC_2003_a04.pdf> [accessed: 7 VI 2019].
 19. Sismondi J. Ch. de, New principles of political economy, Transaction Publishers, New Brunswick, NJ 1990.
 20. Solomou S., Phases of economic growth 1850−1973. Kondratieff waves and Kuznets swings, Cambridge University Press, Cambridge–New York 1990.
 21. Sorokin P. A., Social and cultural dynamics, Sargent, Boston 1970.
 22. Thornton L., Turmanidze K., Public attitudes in Georgia. Results of an April 2017 survey carried out for NDI by CRRC Georgia, NDI, Tbilisi 2017, available at: <https://www.ndi.org/sites/default/files/NDI_April_2017_political%20Presentation_ENG_version%20final.pdf> [accessed: 7 VI 2019].
 23. Tilly Ch., The politics of collective violence, Cambridge University Press, Cambridge 2003.
 24. Transnational protest and global activism. People, passions, and power, ed. D. della Porta, S. Tarrow, Rowman & Littlefield, Lanham–Boulder–New York–Toronto–Oxford 2004, available at: <https://books.google.co.uk/books?id=o3E7r.6WgKwC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false> [accessed: 7 VI 2019].

Downloads

Download data is not yet available.

Podobne artykuły

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.