Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 71 Nr 3 (2018): Polska w świecie 1918-2018

Energetyka

Znaczenie członkostwa w UE dla bezpieczeństwa energetycznego RP

DOI: https://doi.org/10.35757/SM.2018.71.3.12
Przesłane: 15 stycznia 2020
Opublikowane: 28.09.2018

Abstrakt

The aim of the article is to analyze the impact of membership in the European Union on Poland’s energy security in the gas sector. The development of the EU energy policy as well as the EU internal market rules has had many positive effects on improving the energy security of the EU Member States, including Poland. Regulations of the EU energy law and competition rules give the Member States the opportunity to use important legal tools. In addition, the political and financial support of Brussels for the development of energy infrastructure gives the possibility of real integration with other countries within the EU energy market. On the other hand, the legal and institutional specificity of the EU as well as differences of interests between EU Member States mean that EU membership contributes little to the diversification of sources of supply, which remains one of the key objectives of Poland’s energy policy.

Bibliografia

 1. Austvik O. G., The EU Energy Union, energy security and Russian gas, „M-RCBG Associate Working Paper Series” 2015, No. 51.
 2. Busygina I., Filippov M., ‘Resource curse’ and foreign policy. Explaining Russia’s approach towards the EU, [w:] Russian energy in a changing world. What is the outlook for the hydrocarbons superpower?, ed. J. Godzimirski, Ashgate 2013.
 3. Gouardères F., Polityka energetyczna – zasady ogólne, „Parlament Europejski” [online], październik 2018 [dostęp: 5.11.2018], dostępny w internecie: <http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/68/energy-policy-general-principles>.
 4. Jakóbik W., Wyciek. Bruksela zna nadużycia Gazpromu. Kary nie będzie?, „Biznes Alert” [online], 10.04.2018 [dostęp: 16.11.2018], dostępny w internecie: <http://biznesalert.pl/sledztwo-antymonopolowe-ugoda-ke-gazprom-dokumenty-wyciek/>.
 5. Kardaś S., Przeciąganie liny. Rosja wobec zmian na europejskim rynku gazu, Warszawa 2014 (Prace OSW, 50), dostępny także w internecie [dostęp: 22.11.2018]: <https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/prace-osw/2014−09−11/przeciaganie-liny>.
 6. Kardaś S., Łoskot-Strachota A., Matuszak S., Kontrakt tranzytowy „last-minute”? Rosyjsko-ukraińsko-unijne rozmowy gazowe, „Ośrodek Studiów Wschodnich” [online], 25.01.2010 [dostęp: 29.01.2019], dostępny w internecie: <https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2019-01-25/kontrakt-tranzy-towy-last-minute-rosyjsko-ukrainsko-unijne>.
 7. Konończuk W., Matuszak S., Czarne chmury nad reformą ukraińskiego rynku gazu, „Ośrodek Studiów Wschodnich” [online], 4.10.2017 [dostęp: 17.10.2018], dostępny w internecie: <https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2017-10-04/czarne-chmury-nad-reforma-ukrainskiego-rynku-gazu>.
 8. Lomagin N. A., Foreign policy preferences of Russia’s energy sector. A shift to Asia?, [w:] Russia, Eurasia and the new geopolitics of energy. Confrontation and consolidation, ed. M. Sussex, R. E. Kanet, Basingstoke 2015.
 9. Metais R., Ensuring energy security in Europe. The EU between a market-based and geopolitical approach, „EU Diplomacy Paper” 2013, vol. 3.
 10. Molis A., Ogrodowski M., Security implications of Russian energy policy. A view from the Baltic States, [w:] Russian energy and security up to 2030, ed. S. Oxenstierna, V. P. Tynkkynen, New York 2014.
 11. Natorski M., Herranz-Surrales A., Securitizing moves to nowhere? The framing of the European Union’s energy policy, „Journal of Contemporary European Research” 2008, vol. 4, No. 2.
 12. Nowacki M., Prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego w UE, Warszawa 2010.
 13. Pronińska K., Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE–Rosja. Geopolityka i ekonomia surowców energetycznych, Warszawa 2012.
 14. Rosicki R., Poland’s energy policy: main problems and forecasts, „Środkowowschodnie Studia Polityczne” 2017, nr 2.
 15. Russia, Eurasia and the new geopolitics of energy. Confrontation and consolidation, ed. M. Sussex, R. E. Kanet, Basingstoke 2015.
 16. Russian energy and security up to 2030, ed. S. Oxenstierna, V. P. Tynkkynen, New York 2014.
 17. Russian energy in a changing world. What is the outlook for the hydrocarbons superpower?, ed. J. Godzimirski, Ashgate 2013.
 18. Simonova M. D., Analiz globalizacii zarubežnyh ènergetičeskih rynkov, Moskva 2016.
 19. Szulecki K., Poland’s renewable energy policy mix. European infl uence and domestic soap opera, „CICERO Working Paper” 2017, vol. 1.
 20. Tusk D., A united Europe can end Russia’s energy stranglehold, „Financial Times” [ online], 21.04.2014 [dostęp: 15.10.2018], dostępny w internecie: <https://www.ft.com/content/91508464-c661-11e3-ba0e-00144feabdc0>.
 21. Winzer Ch., Conceptualizing energy security, [b.m.w.] 2011 (EPRG Working Paper, 1123, Cambridge Working Papers in Economics, 1151).

Downloads

Download data is not yet available.

Podobne artykuły

1 2 3 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.