Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 75 Nr 1 (2022): Feminizm

Gabinet dyplomatyczny

The Polish Delegation at the World Conference of the UN Decade for Women. Copenhagen, 14–30 July 1980

DOI: https://doi.org/10.35757/SM.2022.75.1.05
Przesłane: 1 stycznia 2023
Opublikowane: 30.12.2022

Bibliografia

 1. Bankowicz B., Bankowicz M., Dudek A., Leksykon historii XX wieku, Wydawnictwo GEO, Kraków 1996, pp. 46–49, 100, 237–239.
 2. Bonfiglioli C., Women’s activism, the Cold War, and the un decade for women (1975–1985), „Aspasia” 2020, no. 14, pp. 144–147.
 3. Bunch C., Opening doors for feminism: UN World Conferences on Women, “Journal of Women’s History” 2012, vol. 24, no. 4, pp. 213–221.
 4. Bush B., Women’s History Month: Lucille Mathurin-Mair (née Waldrond), 1924–2009: Pioneer of Caribbean Women’s History [access: 15 August 2020]: <https://womenshistorynetwork.org/womens-history-month-lucille-mathurin-mair-nee-waldrond-1924-2009-pioneer-of-caribbean-womens-history>.
 5. Chłosta-Sikorska A., Polityczne uczestnictwo kobiet w zjazdach Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z lat 1980–1986. Zarys problematyki, [in:] Drogi kobiet do polityki (na przestrzeni XVIII–XXI wieku), eds T. Kulak, M. Dajnowicz, Wydawnictwo Chronicon, Wrocław 2016.
 6. Chrobaczyńska-Plucińska E., Halina Skibniewska – posłanka i pierwsza wicemarszałkini w dziejach polskiego parlamentaryzmu (1965–1985). Szkic do biografii, [in:] Kobiety w Polsce. Polska kobietom, ed. A. Chamera-Nowak, Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2022.
 7. Chrobaczyńska-Plucińska E., Posłanki w organach ustawodawczych 1944/45–1956. Cechy socjopolityczne i aktywność poselska, [in:] Kobiety w wyborach. Wybory kobiet, eds Ł. Tomczak, K. Zawadzka-Witt, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2020.
 8. Chrobaczyńska-Plucińska E., Profesorki w sejmach PRL – przyczynek do badań subiektywnego poczucia sprawczości, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica” 2020, no. 24, pp. 108–121.
 9. Dajnowicz M., “The League of Women” (Liga Kobiet) – the conditions for functioning of the women’s organisation in the communist system of the Polish People’s Republic (in the first period of the organisation’s activity from 1945 to 1975), „Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych” 2020, nr 2, pp. 186–207.
 10. Daskalova K., Entangled histories of women’s movements and feminisms: an interview with Francisca de Haan, feminist encounters, “A Journal of Critical Studies in Culture and Politics” 2020, no. 4(2):30, pp. 1–5.
 11. Fulton M., Copenhagen – mid-decade World Conference on Women 1980, “Atlantis. A Women’s Studies Journal” 1981, vol. 6, no. 2, pp. 197–198.
 12. Gender, generations, and communism in Central and Eastern Europe and beyond, eds A. Artwińska, A. Mrozik Rouledge, New York 2021.
 13. Ghodsee K., Kobiety, socjalizm i dobry seks. Argumenty na rzecz niezależności ekonomicznej, Post Factum, Katowice 2020.
 14. Ghodsee K., Pressuring the politburo: the committee of the Bulgarian Women’s movement and state socialist feminism, “Slavic Review” 2014, no. 73(3), pp. 538–562.
 15. Ghodsee K., Research note: the historiographical challenges of exploring Second World-Third World alliances in the international women’s movements, “Global Social Policy” 2014, no. 14(2), pp. 244–264.
 16. Ghodsee K., Revisiting the United Nations decade for women: Brief reflections on feminism, capitalism and Cold War politics in the early years of the international women’s movement, “Women’s Studies International” Forum 2010, no. 33, pp. 3–12.
 17. Ghodsee K., Second world, second sex: socialist women’s activism and global solidarity during the Cold War, Duke University Press, Durham 2019.
 18. Grabowska M., Bits of freedom: ‘demystifying women’s activism under state socialism in Poland and Georgia, “Feminist Studies” 2017, no. 43 (1), pp. 141–168.
 19. Grabowska M, Overcoming the “delay” paradigm new approaches to socialist women’s activism in Georgia and Poland, [in:] Gender in Georgia: Feminist perspectives on culture, nation, and history in the South Caucasus, eds M. Barkaia, A. Waterston, Berghahn Books, 2018.
 20. Grabowska M., Transformacja ruchów kobiecych w Polsce (1945–1956), „Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych” 2019, no. 2, pp. 28–58.
 21. Grabowska M., Zerwana genealogia: działalność społeczna i polityczna kobiet po 1945 roku a współczesny polski ruch kobiecy, Warszawa 2018.
 22. Garbowska M., Zerwana genealogia. Sprawczość działaczek społecznych i politycznych w socjalistycznej Polsce i Gruzji a współczesne ruchy kobiece, „Lud. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Komitetu Nauk Etnologicznych” 2015, no. XCIX, pp. 185–207.
 23. Gromkowa K., Regent-Lechowicz M., Sytuacja kobiet a międzynarodowy ruch kobiecy, „Sprawy Międzynarodowe” 1975, vol. 28, no. 12, pp. 15–29.
 24. Haan de F., Continuing Cold War paradigms in western historiography of transnational women’s organisations: the case of the Women’s International Democratic Federation (WIDF), “Women’s History Review” 2010, no. 19 (4), pp. 547–573.
 25. Hannan C., Iiyambo A., Brautigam C., A short history of the Commission on the Status of Women, New York 2019 [access: 22 IX 2020]: <https://www.unwomen.org//media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2019/a-short-history-of-the-csw en.pdf?la=en&vs=1153>.
 26. Jaquette J. S., Losing the battle/winning the war: international politics, women’s issues, and the 1980 Mid-Decade Conference, [in:] Women, politics, and the United Nations, ed. A. Winslow, Greenwood Press, London 1995.
 27. Jones M., Work in USSR slavery, “Forum 80”, 28 July 1980.
 28. Kamiński Z., Z perspektywy połowy dekady. Rozmowa z dr Marią Regent-Lechowicz wiceministrem sprawiedliwości, „Życie Warszawy”, 23 August 1985.
 29. Kto jest kim w Polsce 1984. Informator biograficzny, ed. L. Becela [et al.], Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1984.
 30. Malone J., Copenhagen hosts World Conference of Women, “The Christian Science Monitor”, 14 July 1980, [access: 3 IX 2020]: https://web.archive.org/web/20150921232308/http://www.csmonitor.com/1980/0714/071469.html.
 31. Mendrela K., Kobiety radzieckiego samizdatu we współczesnej kulturze rosyjskiej – skomplikowane drogi feministek drugiej fali, “Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog” 2016, vol. 6, pp. 117–130.
 32. Mikołajczyk M., Kontestatorki. Formy zaangażowania kobiet w Polsce po 1945 roku, [in:] Ruchy kobiece na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Stan badań i perspektywy, eds M. Dajnowicz, A. Miodowski, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2020.
 33. Milewska P., Byliśmy drużyną uzbrojoną w pióra, „Gazeta Wyborcza, 11 IV 2020.
 34. Mołdawa T., Ludzie władzy 1944–1991, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1991.
 35. Mrozik A., Zofia Dembińska – zapomniana „architektka PRL-u”. Krytyczny przyczynek do feministycznej teorii i praktyki biograficznej w Polsce, „Teksty Drugie” 2019, no. 3, pp. 252–269.
 36. O’Donoghue A., Rowe A., Feminism, global inequality, and the 1975 Mexico city conference, [in:] Women and the un. A new history of women’s international human rights, eds R. Adami, D. Plesch, Routledge, London 2021.
 37. Organizacja Narodów Zjednoczonych: bilans i perspektywy, ed. J. Symonides, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2006.
 38. Skorut P., Front Jedności Narodu. Od narodzin idei do upadku politycznego pozoru, Attyka, Kraków 2015.
 39. Stańczak-Wiślicz K., Perkowski P., Fidelis M., Klich-Kluczewska B., Kobiety w Polsce 1945–1989: nowoczesność, równouprawnienie, komunizm, Universitas, Kraków 2020.
 40. Ten years after. Communism and feminism revisited, by: F. de Haan, K. Ghodsee, K. Daskalova, M. Grabowska, J. Lukić, Ch. Bonfiglioli, R. M. Popa, A. Ghit, “Aspasia. The International Yearbook of Central, Eastern, and Southeastern European Women’s and Gender History” 2016, no. 10, pp. 102–168.
 41. Wachowiak A., Kobiety jako matki i pracownice w okresie PRL i ich utopie w działaniu. Szkic do spojrzenia komparatystycznego w czterech kohortach wiekowych, [in:] Utopie kobiet. 100 lat praw wyborczych kobiet (1918–2018), eds K. Slany [et al.], Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019.
 42. Wasilewska K., Cyfrodziewczyny – pionierki polskiej informatyki, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2020.

Downloads

Download data is not yet available.

Podobne artykuły

1 2 3 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.