Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 75 Nr 2 (2022): Dezinformacja i operacje wpływu

Bliski Wschód

Interwencje w Afganistanie i Iraku a relacja polityki i wojny w teorii Clausewitza

DOI: https://doi.org/10.35757/SM.2022.75.2.10
Przesłane: 5 kwietnia 2023
Opublikowane: 31.12.2022

Abstrakt

Celem artykułu jest zaproponowanie, w oparciu o autorską syntezę myśli Clausewitza, koncepcji modelu, który stanowiłby analityczną ramę porządkującą podejście do relacji polityki i wojny oraz wykorzystania siły militarnej. Model ten może okazać się pomocny zarówno w ocenie przyczyn polityczno-militarnych porażek w Iraku i Afganistanie, jak i w podejściu do zaangażowania wojsk w przyszłe operacje. Jego najważniejszą zaletą w porównaniu do dominujących w świecie zachodnim sposobów myślenia o wojnie jest zdecydowane rozszerzenie zakresu odpowiedzialności sfery politycznej, która jest w nim nie tylko domeną politycznych decyzji, ale również analizy warunkującej sensowność dalszych kroków.

Bibliografia

 1. Altman E., The uses and abuses of Clausewitz, „Parameters” 1987, vol. 17, No. 1.
 2. Bassford Ch., John Keegan and the grand tradition of trashing Clausewitz. A polemic, „War in History” 1994, vol. 1, No. 3.
 3. Bassford Ch., Na palcach wokół trójcy Clausewitza, „Kwartalnik Bellona” 2017, nr 1.
 4. Beaufre A., Wstęp do strategii, Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa 1965.
 5. Binnedijk H., Cronin P. M., Civilian surge. The key to complex operations, National Defense University, Washington DC 2009.
 6. Brick J., The political economy of customary village organizations in rural Afghanistan, University of Wisconsin-Madison, September 2008.
 7. Bull H., Strategic studies and its critics, „World Politics” 1968, vol. 20, No. 4.
 8. Clausewitz C. von, O wojnie, Mireki, Warszawa 2010.
 9. Clausewitz in the twenty-first century, ed. H. Strachan, A. Herberg-Rothe, Oxford University Press, 2007.
 10. Corum J. S., Fighting the war on terror. A counterinsurgency strategy, Zenith Press, St. Paul 2007.
 11. Creveld M. van, On future war, Brassey’s, London 1991.
 12. Daalder I. H., Lindsay J. M., Ameryka bez ograniczeń: rewolucja Busha w polityce zagranicznej, tł. A. Niedzielski, Wydawnictwo „Von Borowiecky”, Warszawa 2005.
 13. Duyvesteyn I., War, what it is good for…, [w:] Modern war and the utility of force. Challenges, methods and strategy, ed. J. Angstrom, I. Duyvesteyn, Routledge, London–New York 2010.
 14. Echeverria A. J., Toward an American way of war, Strategic Study Institute, US Army War College, Carlisle 2004.
 15. Flournoy M. A., America’s military risks losing its edge, „Foreign Affairs” 2021, vol. 100, No. 3.
 16. Fulk B., An evaluation of counterinsurgency as a strategy for fighting the long war, U.S. Army War College, Carlisle, March 2011.
 17. Gat A., The origins of military thought. From the Enlightenment to Clausewitz, Clarendon Press, Oxford 1991.
 18. Gentile G. P., Strategy of tactics – population-centric coin and the Army, „Parameters” 2009, vol. 39, No. 3.
 19. „Global Terrorism Database” [online, dostęp: 11 IV 2021]: <https://www.start.umd.edu/gtd/>.
 20. Gompert D. C., Gordon J. IV, War by other means. Building complete and balanced capabilities for counterinsurgency, rand Corporation, Santa Monica 2008.
 21. Gordon M. R., Trainor B. E., Cobra ii. Tajna historia inwazji i okupacji Iraku, [przekł. L. Czyżewski], Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2010.
 22. Gray C., Another bloody century. Future warfare, Orion, London 2005.
 23. Gray C., Modern strategy, Oxford University Press, Oxford 1999.
 24. Gray C. S., Strategy for chaos. Revolution in military affairs and the evidence of history, Frank Cass, London 2002.
 25. Heginbotham E., Nixon M., Morgan F. E., Heim J. L., Hagen J., Li Sh., Engstrom J., Libicki M. C., DeLuca P., Shlapak D. A., Frelinger D. R., Laird B., Brady K., Morris L. J., The U.S.-China military scorecard: forces, geography and the evolving balance of power, 1996–2017, rand Corporation, Santa Monica 2017.
 26. Heuser B., Czytając Clausewitza, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2008.
 27. Hooker R. D. Jr., Beyond Vom Kriege. The character and conduct of modern war, „Parameters” 2005, vol. 35, No. 2.
 28. Huntington S. P., Political order in changing societies, Yale University Press, New Haven–London 1968.
 29. Kagan F. W., Finding the target. The transformation of American military policy, Encounter Books, New York 2006.
 30. Kaldor M., New and old wars. Organized violence in a global era, Standford University Press, Standford 1999.
 31. Keegan J., A history of warfare, Hutchison, London 1993.
 32. Kilcullen D., The accidental guerrilla. Fighting small wars in the midst of a big one, Oxford University Press, Oxford 2009.
 33. Kilcullen D., Counter-insurgency redux, „Survival” 2007, vol. 48, No. 4.
 34. Krepinevich A. Jr., How to win in Iraq, „Foreign Affairs” 2005, vol. 84, No. 5.
 35. Krepinevich A. F., Watts B. D., Regaining strategic competence, Center for Strategic and Budgetary Assessment, Washington DC 2009.
 36. Kuźniar R., Liberalny interwencjonizm Zachodu po zimnej wojnie – przesłanki i konsekwencje, [w:] Wojny Zachodu, red. M. Madej, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2017.
 37. Liddell Hart B., Strategy, 2nd ed., Frederick A. Preager, New York 1967.
 38. Lipset S. M., The social requisites of democracy revisited: 1993 presidential address, „American Sociological Review” 1994, vol. 59, No. 1.
 39. Lipset S. M., Some social requisites of democracy: economic development and political legitimacy, „American Political Science Review” 1959, vol. 53, No. 1.
 40. Luttwak E. N., Dead end. Counterinsurgency warfare as military malpractice, „Harper’s Magazine” 2007, February.
 41. Mansfield E., Snyder J., Democratization and the danger of war, „International Security” 1995, vol. 20, No. 1.
 42. Mason M. Ch., coin doctrine is wrong, „Parameters” 2021, vol. 51, No. 2.
 43. Mason M. Ch., The strategic lessons unlearned from Vietnam, Iraq and Afghanistan. Why the Afghan National Security Forces will not hold and the implications for the U.S. Army in Afghanistan, U.S. Army War College, Carlisle, June 2005.
 44. Metz S., Rethinking insurgency, U.S. Army War College, Carlisle, June 2007.
 45. Milevski L., A collective failure of grand strategy: the West’s unintended wars of choice, „RUSI Journal” 2011, vol. 156, No. 1.
 46. Modern war and the utility of force. Challenges, methods and strategy, ed. J. Angstrom, I. Duyvesteyn, Routledge, London–New York 2010.
 47. Monten J., The roots of the Bush doctrine: power, nationalism, and democracy promotion in U.S. strategy, „International Security” 2005, vol. 29, No. 4.
 48. Moon B. E., Long time coming: prospects for democracy in Iraq, „International Security” 2009, vol. 33, No. 4.
 49. Moore B. Jr., Social origins of dictatorship and democracy. Lord and peasant in the making of the modern world, Penguin, London 1966.
 50. Nagl J., Learning to eat soup with a knife. Counterinsurgency lessons from Malaya and Vietnam, University of Chicago Press, Chicago–London 2005.
 51. Paris R., At war’s end. Building peace after civil conflict, Cambridge University Press, Cambridge 2004.
 52. Pei M., Kasper S., Lessons from the past. The American record on nation building, Carnegie Endowment for International Peace, Washington DC, May 2003 (Policy Brief, 24).
 53. Przeworski A., Democracy and development. Political institutions and well-being in the world, 1950–1990, Cambridge University Press, New York 2009.
 54. Ricks T., Fiasko. Amerykańska awantura wojenna w Iraku 2003–2005, Wydawnictwo „Napoleon V”, Oświęcim 2018.
 55. Robinson L., Miller P. D., Gordon J. iv, Decker J., Schwille M., Cohen R. S., Improving strategic competence. Lessons from 13 years of war, rand Corporation, Santa Monica 2014.
 56. Schadlow N., War and the art of governance, „Parameters” 2003, vol. 33, No. 3.
 57. Schuurman B., Clausewitz and the „new wars” scholars, „Parameters” 2010, vol. 40, No. 1.
 58. Shephard J. E. Jr., On war. Is Clausewitz still relevant?, „Parameters” 1990, vol. 20, No. 1.
 59. Smith M. L. R., Jones D. M., The political impossibility of modern counterinsurgency. Strategic problems, puzzles, and paradox, Columbia University Press, New York 2015.
 60. Strachan H., Making strategy: civil-military relations after Iraq, „Survival” 2006, vol. 48, No. 3.
 61. Sullivan P. L., War aims and war outcomes. Why powerful states lose limited wars, „Journal of Conflict Resolution” 2007, vol. 51, No. 3.
 62. Whitlock C., Shapiro L., Emamdjomeh A., The Afghanistan papers. A secret history of the war, „Washington Post” [online], 9 XII 2019 [dostęp: 20 V 2021]: <https://www.washingtonpost.com/graphics/2019/investigations/afghanistan-papers/documents-database/>.
 63. Wojny Zachodu, red. M. Madej, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2017.
 64. Woodward B., Plan ataku, przekł. W. Jeżewski, Wydawnictwo „Magnum”, Warszawa 2004.
 65. Woodward B., Wojna Busha, przekł. W. Jeżewski, Wydawnictwo „Magnum”, Warszawa 2002.
 66. Y [L. Halle], On a certain impatience with Latin America, „Foreign Affairs” 1950, vol. 28, No. 4.

Downloads

Download data is not yet available.