Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 76 Nr 2 (2023): Wojna Rosji z Ukrainą: zagadnienia międzynarodowe i wewnętrzne

Reakcja międzynarodowa na wojnę Rosji z Ukrainą

Reakcja amerykańskich miast na rosyjską inwazję na Ukrainę: Przypadek amerykańsko-rosyjskich miast partnerskich

DOI: https://doi.org/10.35757/SM.2023.76.2.02
Przesłane: 22 sierpnia 2023
Opublikowane: 29.03.2024

Abstrakt

W pierwszych miesiącach pełnowymiarowej rosyjskiej agresji na Ukrainę jedynie 10% miast amerykańskich zawiesiło lub zakończyło współpracę z rosyjskimi miastami partnerskimi. Dla władz ukraińskich, które publicznie wzywały amerykańskich burmistrzów do zerwania wszelkich kontaktów ze stroną rosyjską, wynik ten wydawał się rozczarowujący. Postawa włodarzy amerykańskich miast zdawała się również różnić od zdecydowanie proukraińskiej polityki rządu federalnego USA. W artykule wyjaśniono podejście amerykańskich miast do konfliktu oraz przyczyny ich niechęci do zrywania formalnych powiązań z rosyjskimi partnerami. Opracowanie to przybliża również sposób funkcjonowania partnerstw miast w USA oraz funkcję tej instytucji jako narzędzia soft power w amerykańskiej polityce zagranicznej. Tym samym wpisuje się w badania nad udziałem aktorów niepaństwowych w stosunkach międzynarodowych.

Bibliografia

 1. Annual impact report and 2019 membership directory, Sister Cities International, Washinton DC 2019, <https://sistercities.org/wp-content/uploads/2020/06/2019-SCI-Impact-Annual-Report-Final.pdf> [dostęp: 7 VII 2023].
 2. Allal R., Citizen diplomacy and the importance of maintaining sister city relationships, „Sitercities.org” [online, dostęp: 10 VII 2023]: <https://sistercities.org/wp-content/uploads/2022/03/Citizen-Diplomacy-and-the-Importance-of-Maintaining-Sister-City-Relationships.pdf>.
 3. American cities climate challenge, „Bloomberg Philanthropies” [online, dostęp: 6 IV 2023]: <https://www.bloomberg.org/environment/supporting-sustainable-cities/american-cities-climate-challenge/>.
 4. Benke T., Opinion: Portland should maintain sister-city relationship with Khabarovsk, „Oregonlive.com” [online], 12 VI 2022 [dostęp: 11 VII 2022]: <https://www.oregonlive.com/opinion/2022/06/opinion-portland-should-maintain-sister-city-relationship-with-khabarovsk.html>.
 5. Belousova M., The Russian diaspora in the US, „Russian Analytical Digest”, no. 107 [online], 27 I 2011 [dostęp: 11 VII 2023]: <https://css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/RAD-107.pdf>.
 6. Cox E., Maryland leaders pull vodka from shelves, sever sister-city ties with Russia, „Washington Post” [online], 28 II 2022 [dostęp: 10 VII 2023]: <https://www.washingtonpost.com/dc-md-va/2022/02/28/hogan-ukraine-leningrad-sistercity/>.
 7. Czaputowicz J., Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 8. Dickson I., Amid war in Ukraine, Juneau Assembly decides to keep its sister city relationship with Vladivostok, „Alaskapublic.org” [online], 7 IV 2022 [dostęp: 11 VII 2022]: <https://alaskapublic.org/2022/04/07/amid-war-in-ukraine-juneau-assembly-decides-to-keep-its-sister-city-relationship-with-vladivostok/>.
 9. Domańska M., Kraj Chabarowski kontra Moskwa. Aresztowanie niewygodnego gubernatora, „Analizy OSW” [online], 15 VII 2020 [dostęp: 11 VII 2023]: <https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2020-07-15/kraj-chabarowski-kontra-moskwa-aresztowanie-niewygodnego-gubernatora>.
 10. Filiu J. P., For Ukraine, the war started in 2014, not in 2022, „Le Monde” [online], 19 II 2023 [dostęp: 20 VI 2023]: <https://www.lemonde.fr/en/international/article/2023/02/19/for-ukraine-the-war-started-in-2014-not-in-2022_6016441_4.html>.
 11. Florida R., Narodziny klasy kreatywnej oraz jej wpływ na przeobrażenia w charakterze pracy, wypoczynku społeczeństwa i życia codziennego, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.
 12. Freeman C., Jacksonville's Acosta Bridge to glow blue and yellow Saturday night in honor of Ukraine, „Jacksonville.com” [online], 26 II 2022 [dostęp: 7 VII 2023]: <https://eu.jacksonville.com/story/news/local/2022/02/26/acosta-bridge-jacksonville-honor-ukraine-blue-yellow-lights/6956343001/>.
 13. Frenkel M., Polsko-amerykańska współpraca miast. Analiza wyników badań ankietowych, „Sprawy Międzynarodowe” 2021, t. 74, nr 1, s. 93–117, DOI: 10.35757/sm.2021.74.1.05.
 14. Gabbert L., San Jose won’t split from sister city over Ukraine conflict, „San Jose Spotlight” [online], 9 III 2022 [dostęp: 7 VII 2023]: <https://sanjosespotlight.com/san-jose-wont-split-from-sister-city-over-ukraine-conflict/>.
 15. Gammage J., Ukrainian activists urge Philadelphia to end ‘sister city’ relationship with Russian town, „The Philadelphia Inquirer” [online], 2 VIII 2022 [dostęp: 7 VII 2023]: <https://www.inquirer.com/news/sister-cities-russia-philadelphia-ukraine-20220804.html>.
 16. Geha J., Livermore urging Russian sister city to oppose invasion of Ukraine, „The Mercury News” [online], 16 III 2022 [dostęp: 7 VII 2023]: <https://www.mercurynews.com/2022/03/16/livermore-urging-russian-sister-city-to-oppose-invasion-of-ukraine/>.
 17. Gottlieb J., U.S. ‘sister cities’ agonize over cutting their years-long Russian ties, „Washington Post” [online], 10 IV 2023 [dostęp: 7 VII 2023]: <https://www.washingtonpost.com/nation/2023/04/10/sister-cities-russia-ukraine-war/>.
 18. Grzebyk P., „Specjalna operacja wojskowa” Rosji w Ukrainie – indywidualna odpowiedzialność za zbrodnie agresji i zbrodnie wojenne, „Państwo i Prawo” 2022, nr 9, s. 56–76.
 19. Hale J., Berkeley suspends relationship with Russian sister cities, „The Daily Californian” [online], 28 VI 2022 [dostęp: 11 VII 2023]: <https://www.dailycal.org/2022/06/28/berkeley-suspends-relationship-with-russian-sister-cities>.
 20. Hayes J., Oklahoma city suspends sister-city relationship with Russian city over Ukraine invasion, „The Oklahoman” [online], 30 VIII 2022 [dostęp: 7 VII 2023]: <https://eu.oklahoman.com/story/news/2022/08/30/oklahoma-city-suspends-sister-city-tie-with-ulyanovsk-russia/65463579007/>.
 21. Henry M., Colorado Springs suspends Russian sister city, „KKTV.com” [online], 7 III 2022 [dostęp: 11 VII 2023]: <https://www.kktv.com/2022/03/07/colorado-springs-suspends-russian-sister-city/>.
 22. Hsieh J., Anchorage Assembly suspends relationship with Russian sister city, „Alaskapublic.org” [online], 8 IV 2023 [dostęp: 11 VII 2023]: <https://alaskapublic.org/2023/04/08/anchorage-assembly-suspends-relationship-with-russian-sister-city/>.
 23. Kolasa M., Raport specjalny – Usługi w gospodarce i handlu zagranicznym Polski, „Polski Fundusz Rozwoju” [online], 21 VI 2021 [dostęp: 5 IV 2023]: <https://pfr.pl/ekspertyzy-ekonomiczne/raport-specjalny-uslugi-w-gospodarce-i-handlu-zagranicznym-polski.html>.
 24. Kranz J., Rosyjska wojna o „pokój”, czyli Ukraina między polityką a prawem, „Państwo i Prawo” 2022, nr 9, s. 3–25.
 25. Kuznetsov A. S., Theory and practice of paradiplomacy. Subnational governments in international affairs, Routledge, New York 2015.
 26. Madrit M., It’s time to end our sister city relationships with Russia, „Los Angeles Times” [online], 8 VI 2022 [dostęp: 11 VII 2022]: <https://www.latimes.com/opinion/story/2022-06-08/russia-american-sister-cities-ukraine-war>.
 27. Markovich A., Berkeley to cut ties with Russian sister cities until war’s end, „Berkleyside.org” [online], 28 VI 2022 [dostęp: 11 VII 2023]: <https://www.berkeleyside.org/2022/06/28/berkeley-to-cut-ties-with-russian-sister-cities-until-wars-end>.
 28. Martin E., San Jose officials, community respond to Russia’s invasion, „Spartan Daily” [online], 9 III 2022 [dostęp: 7 VII 2023]: <https://scholarworks.sjsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1018&context=spartan_daily_2022>.
 29. Panara C., The sub-national dimension of the EU. A legal study of multilevel governance, Springer, Cham 2015.
 30. Parker K., Urban, suburban and rural residents’ views on key social and political issues, „Pawresearch.org” [online], 22 V 2018 [dostęp: 12 VII 2023]: <https://www.pewresearch.org/social-trends/2018/05/22/urban-suburban-and-rural-residents-views-on-key-social-and-political-issues/>.
 31. Peterson P., Origins of US Foreign Policy, William J. Perry Center for Hemispheric Defense Studies. National Defense University, Washington 2018 (Perry Center Occasional Paper).
 32. Raś M., Aktywność międzynarodowa regionów (paradyplomacja) w ujęciu teoretycznym, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 2016, t. 52, nr 3, s. 191–213, DOI: 10.7366/020909613201611.
 33. Rodriguez J., Batalova J., Ukrainian Immigrants in the United States, „Migrationpolicy.org” [online], 22 VI 2022 [dostęp: 11 VII 2022]: <https://www.migrationpolicy.org/article/ukrainian-immigrants-united-states#Diaspora>.
 34. Schiavon J. A., Comparative paradiplomacy, Routledge, London–New York 2019.
 35. Schwartz R., Anacortes council votes to remove Russian flags, „Cascadia Daily News” [online], 6 III 2022 [dostęp: 7 VII 2023]: <https://www.cascadiadaily.com/news/2022/mar/06/update-anacortes-council-votes-to-remove-russian-flags/>.
 36. Services, value added, „The World Bank” [online, dostęp: 5 IV 2023]: <https://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV.TOTL.CD?end=2021&start=1995&view=chart>.
 37. Share of economic sectors in the global gross domestic product (GDP) from 2011 to 2021, „Statista” [online], 22 XII 2022 [dostęp: 5 IV 2023]: <https://www.statista.com/statistics/256563/share-of-economic-sectors-in-the-global-gross-domestic-product/>.
 38. Sieloff S., How US Sister Cities Have Supported Their Counterparts in Ukraine, „Bloomberg.com” [online], 18 III 2023 [dostęp: 10 VII 2023]: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-03-18/ukraine-s-us-sister-cities-bring-funds-refugee-aid-to-parters-at-war>.
 39. Smith M., Zelensky tells U.S. mayors to end their sister-city ties with Russia, „The New York Times” [online], 3 VI 2022 [dostęp: 21 VII 2022]: <https://www.nytimes.com/2022/06/03/world/europe/zelensky-us-russia-sister-cities.html>.
 40. Stone K., 10% of U.S. cities have cut sister city ties with Russia over Ukraine horrors, „Times of San Diego” [online], 21 IV 2022 [dostęp: 28 VII 2022]: <https://timesofsandiego.com/politics/2022/04/21/10-of-u-s-cities-have-cut-sister-city-ties-with-russia-over-ukraine-horrors/>.
 41. Tavares R., Paradiplomacy: Cities and States as Global Players, Oxford University Press, New York 2016.
 42. The U.S. Census Bureau’s American community survey 2019, „U.S. Census Bureau” [online, dostęp: 22 IX 2022]: <https://data.census.gov/>.
 43. Tubilewicz Cz., Omond N., The United States’ subnational relations with divided China. A constructivist approach to paradiplomacy, Routledge, London–New York 2021.
 44. U.S. – Russia Sister Cities, „U. S.–Russia Chamber of Commerce” [online, dostęp: 7 VII 2023]: <https://usrussiacc.org/committees/houston-tyumen-sister-cities-committee/u-s-russia-sister-cities/>.
 45. Wasilczyk I., Łaskawska K., [„kraje rozwijające się”], hasło w: „Encyklopedia Zarządzania” [online, dostęp: 6 IV 2023]: <https://mfiles.pl/pl/index.php/Kraje_rozwijaj%C4%85ce_si%.C4%99>.
 46. “We Are Still In” [online, dostęp 6 IV 2023]: <https://www.wearestillin.com/>.
 47. Winkler M.A., California poised to overtake Germany as World’s no. 4 economy, „Bloomber.com” [online], 24 X 2022 [dostęp: 15 VI 2022]: <https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-10-24/california-poised-to-overtake-germany-as-world-s-no-4-economy>.
 48. Yancey D., Roanoke’s response to Russian sister city issue is unusual. This might be why, „Cardinal News” [online], 14 III 2022 [dostęp: 10 VII 2023] <https://cardinalnews.org/2022/03/14/roanokes-response-to-russian-sister-city-issue-is-unusual-this-might-be-why/>.

Downloads

Download data is not yet available.

Podobne artykuły

1 2 3 4 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.