Polscy Tatarzy w podlaskich mediach publicznych


Abstrakt

This article concerns the Tatar community in Poland and its image in public media in Podlasie. Above all, the author considers the place of Tatar programs in the space reserved for national and ethnic minorities in the programming of Radio Białystok and the Białystok division of Polish Television. The author addresses the question of how these broadcasts are conducted and also cooperation between the media and the ethnic minority in the last dozen or more years. His conclusions are based on empirical material deriving from analysis of the content of the internet archives of the Podlasie public media, legal acts and documents, and qualitative interviews with representatives of the Tatar community and local media.


Słowa kluczowe

polscy Tatarzy; media publiczne w Polsce; Radio Białystok; TVP3 Białystok

Adamik-Szysiak Małgorzata, Godlewska Ewa (red.), 2014, Media mniejszości — mniejszości w mediach, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Berger Rafał, 2013, Maciej (Musa) Konopacki. Udręczenie tatarskością, Stowarzyszenie Jedności Muzułmańskiej, Bydgoszcz.

Glensk Joachim, Kalczyńska Maria (red.), 2004, Regionalne i lokalne media w społeczeństwie wielokulturowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

Kącki Marcin, 2015, Białystok. Biała siła, czarna pamięć, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.

Klimkiewicz Beata, 2003, Mniejszości narodowe w sferze publicznej. Reprezentacje, praktyki i regulacje medialne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Łyszczarz Michał, 2013, Młode pokolenie polskich Tatarów. Studium przemian generacyjnych młodzieży w kontekście religijności muzułmańskiej oraz tożsamości etnicznej, Katedra Socjologii UWM–Muzułmański Związek Religijny w RP, Olsztyn–Białystok.

Łyszczarz Michał, 2016, Audycje dla mniejszości narodowych i etnicznych w Radiu Białystok jako element działań wspierających wielokulturowość Podlasia, w: Michał Łyszczarz, Marek Sokołowski (red.), Radio w cyfrowym świecie. Regionalne rozgłośnie radiowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.

Łyszczarz Michał, 2017a, Serca zostawili na stepach, dusze oddali Polsce (wywiad z dziennikarzem TVP Józefem Wierzbą), „Rocznik Tatarów Polskich”, seria 2, t. IV (XVIII).

Łyszczarz Michał, 2017b, Specyfika medialnego dyskursu dotyczącego islamu i muzułmanów w Polsce, „Rocznik Tatarów Polskich”, seria 2, t. IV (XVIII).

Radłowska Karolina, 2017, Tatarzy polscy. Ciągłość i zmiana, Fundacja Sąsiedzi, Białystok.

Ratajczak Magdalena (red.), 2007, Multikulturalizm w sferze mediów, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Ratajczak Magdalena, 2010, Różnorodność kulturowa w mediach. Doświadczenia europejskie, Elipsa, Warszawa.

Sadowski Andrzej, Skoczek Tadeusz (red.), 2001, Mniejszości narodowe i etniczne a media elektroniczne. Białoruś, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Ukraina, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.

Szymańska Agnieszka, Hess Agnieszka, 2014, Mniejszości narodowe, etniczne i religijne w przekazie mediów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Warmińska Katarzyna, 1999, Tatarzy polscy — tożsamość religijna i etniczna, Universitas, Kraków.

Zawistowska Alicja, 2007, Mniejszości w mediach: konteksty i granice prezentacji, „Pogranicze. Studia Społeczne”, t. 13.

Pobierz

Opublikowane : 2018-06-28


Łyszczarz, M. (2018). Polscy Tatarzy w podlaskich mediach publicznych. Kultura I Społeczeństwo, 62(2), 121-133. https://doi.org/10.35757/KiS.2018.62.2.7

Michał Łyszczarz  michal.lyszczarz@interia.pl
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9200-3123