Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 68 Nr 2 (2024): Nowi i starzy dysponenci władzy symbolicznej

Artykuły i rozprawy

Władza przypadkowa czy wypadkowa? Komunikacyjna siła użytkowników mediów społecznościowych

DOI: https://doi.org/10.35757/KiS.2024.68.2.4
Przesłane: 15 stycznia 2024
Opublikowane: 14.06.2024

Abstrakt

Taking the fandom of the Korean band BTS as an example, the article describes new opportunities for communicative influence by ordinary social media users. Based on a literature review and an analysis of the fandom’s activities, the author discusses the specific challenges of media competence in social media, and reflects on the potential forms and purposes of the new digital mass.

Bibliografia

 1. Aisyah Aznur, Jin Nam Yun, 2017, K-Pop V Fansubs, V LIVE and NAVER Dictionary: Fansubbers’ Synergy in Minimising Language Barriers, „3L: The Southeast Asian Journal of English Language Studies”, t. 23(4), s. 112–127 (http://doi.org/10.17576/3L-2017-2304-09).
 2. Anderson Benedict, 1997, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, tłum. Stefan Amsterdamski, Wydawnictwo Znak–Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków–Warszawa.
 3. Andrews Leighton, 2020, Facebook, the Media and Democracy. Big Tech, Small State?, Routledge, London.
 4. Appadurai Arjun, 2005, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, tłum. Zbigniew Pucek, Universitas, Kraków.
 5. Armano Emiliana, Briziarelli Marco, Risi Elisabetta (red.) 2022, Digital Platforms and Algorithmic Subjectivities, University of Westminster Press, London.
 6. Ashley Seth, 2020, News Literacy and Democracy, Routledge, London.
 7. Banaji Shakuntala, Bhat Ramnath, 2022, Social Media and Hate, Routledge, London.
 8. Banet-Weiser Sarah, 2012, Authentic: Politics and Ambivalence in a Brand Culture, New York University Press, New York.
 9. Baudrillard Jean, 2005, Symulakry i symulacja, tłum. Sławomir Królak, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 10. Baym Nancy K., 2018, Playing to the Crowd: Musicians, Audiences, and the Intimate Work of Connection, New York University Press, New York.
 11. Billig Michael, 2008, Banalny nacjonalizm, tłum. Maciek Sekerdej, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 12. Borch Christian, 2013, The Politics of Crowds: An Alternative History of Sociology, Cambridge University Press, Cambridge.
 13. Bouko Catherine, 2024, Visual Citizenship. Communicating Political Opinions and Emotions on Social Media, Routledge, London.
 14. Bury Rhiannon, 2005, Cyberspaces of Their Own: Female Fandoms Online, Peter Lang, New York.
 15. Chan Tim, 2020, K-Pop Power: Fandoms Unite to Take Over #WhiteLivesMatter Hashtag on Twitter, „Rolling Stone”, 3 czerwca (https://www.rollingstone.com/music/music-news/white-lives-matter-k-pop-1009581 [dostęp:14.01.2024]).
 16. Chandler David, Fuchs Christian (red.), 2019, Digital Objects, Digital Subjects: Interdisciplinary Perspectives on Capitalism, Labour and Politics in the Age of Big Data, University of Westminster Press, London.
 17. Chang Woongjo, Park Shin-Eui, 2018, The Fandom of Hallyu, A Tribe in the Digital Network Era: The Case of ARMY of BTS, „Kritika Kultura”, s. 260–287 (DOI: 10.13185/KK2019.03213).
 18. Cho Hyunyi i in., 2024, Social Media Literacy: A Conceptual Framework, „New Media & Society”, t. 26(2), s. 941–960 (https://doi.org/10.1177/14614448211068530).
 19. Cho Michelle, 2018, 3 Ways That BTS and Its Fans Are Redefining Liveness, „Flow Journal”, 29 maja (https://www.flowjournal.org/2018/05/bts-and-its-fans [dostęp: 14.01.2024]).
 20. Christian Aymar Jean i in., 2020, Platforming Intersectionality: Networked Solidarity and the Limits of Corporate Social Media, „Social Media + Society”, t. 6(3) (https://doi.org/10.1177/2056305120933301).
 21. Cruz Angela G., Seo Yuri, Binay Itir, 2019, Cultural Globalization from the Periphery: Translation Practices of English-speaking K-pop Fans, „Journal of Consumer Culture”, t. 21(3), s. 638–659 (https://doi.org/10.1177/1469540519846215).
 22. Evangelista Reini A., 2019, Beyond The (K-pop) Scene: Analyzing the Role of BTS’s Love Myself Campaign and Celebrity Diplomacy in the Promotion of UNICEF’s Child Protection Campaign. Conference Philippine Korean Studies Symposium (https://www.academia.edu/41747975 [dostęp: 10.07.2020]).
 23. Fiske John, 2010, Zrozumieć kulturę popularną, tłum. Katarzyna Sawicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 24. Fisher Max, 2023, W trybach chaosu. Jak media społecznościowe przeprogramowały nasze umysły i nasz świat, tłum. Mateusz Borowski, Szczeliny, Kraków.
 25. Goldmann Julia Elena, 2022, Fan Fiction Genres. Gender, Sexuality, Relationships and Family in the Fandoms «Star Trek», and «Supernatural», transcript Verlag, Bielefeld.
 26. Gray Jonathan, Sandvoss Cornel, Harrington C. Lee (red.), 2007, Fandom. Identities and Communities in a Mediated World, New York University Press, New York–London.
 27. Gruchoła Małgorzata, Szulich-Kałuża Justyna, 2020, Kompetencje medialne w komunikacji wizualnej, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 28. Hargreaves Ian, Hartley John, 2016, The Creative Citizen Unbound: How Social Media and DIY Culture Contribute to Democracy, Communities and the Creative Economy, Bristol University Press, Policy Press, Bristol.
 29. Hatalska Natalia, 2021, Wiek paradoksów. Czy technologia nas ocali?, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 30. Herbert David, Fisher-Høyrem Stefan (red.), 2021, Social Media and Social Order, de Gruyter, Warsaw–Berlin.
 31. Howard-Spink Sam, 2024, BTS and South Korean Soft Power, SAGE Publications (https://doi.org/10.4135/9781071941119 [dostęp: 10.02.2024]).
 32. Jenkins Henry, 2007, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 33. Jenkins Henry, Ford Sam, Green Joshua, 2018, Rozprzestrzenialne media. Jak powstają wartości i znaczenia w usieciowionej kulturze, tłum. Michał Wróblewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 34. Jin Dal Yong, 2021, The BTS Sphere: Adorable Representative M.C. for Youth’s Transnational Cyber-Nationalism on Social Media, „Communication and the Public”, t. 6(1–4), s. 33–47 (https://doi.org/10.1177/20570473211046733).
 35. Ju Hyunshik, 2019, Premediating a Narrative of Growth: BTS, Digital Media, and Fan Culture, „Popular Entertainment Studies”, t. 10(1–2), s. 19–33.
 36. Kampka Agnieszka, 2021, Retoryka identyfikacji online. Na przykładzie koreańskiego zespołu BTS, „Res Rhetorica”, t. 8, nr 3, s. 91–110 (https://doi.org/10.29107/rr2021.3.5).
 37. Krajewski Marek, 2014, Wstęp. Deindywiduacja, w: Marek Krajewski (red.), Deindywiduacja. Socjologia zachowań zbiorowych, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa, s. 7–20.
 38. Krajewski Marek, 2020, Od mas rewolucyjnych do mas pracujących. O masie w sieci, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, z. 3, s. 283–297.
 39. Kuo Linda, Perez-Garcia Simone, Burke Lindsey, Yamasaki Vic, Le Thomas, 2022, Performance, Fantasy, or Narrative: LGBTQ+ Asian American Identity through Kpop Media and Fandom, „Journal of Homosexuality”, t. 69(1), s. 145–168 (https://doi.org/10.1080/00918369.2020.1815428).
 40. Lamerichs Nicolle, 2018, Productive Fandom. Intermediality and Affective Reception in Fan Cultures, Amsterdam University Press B.V., Amsterdam.
 41. Lee Jiyoung, 2019, BTS. Art Revolution, Parrhesia.
 42. Lee Minju, Yoo Jiwon, Ko Eunju, 2021, A Study on the BTS Goods Values and Collaboration Brand Preference According to Fandom Type: Focusing on BTS Fan-club “ARMY”, „Journal of Fashion Business”, t. 25(1), s. 165–178.
 43. Lee Wonseok, Kao Grace, 2021, Make It Right: Why #BlackLivesMatter to K-pop, BTS, and the BTS ARMY, „International Association for the Study of Popular Music (IASPM) Journal”, t. 11, s. 70–84.
 44. Lin Yili, 2023, On the Link Between the Success of K-pop Groups in the European and American Markets and the Consumer Preferences of the Fan Base, „Journal of Education, Humanities and Social Sciences”, t. 23, s. 330–335.
 45. Lisowska-Magdziarz Małgorzata, 2017, Fandom dla początkujących. Cz. 1: Społeczność i wiedza, IDMiKS UJ, Kraków.
 46. Liu Jiahui, 2023, Virtual Presence, Real Connections: Exploring the Role of Parasocial Relationships in Virtual Idol Fan Community Participation, „Global Media and China”, t. 0(0) (https://doi.org/10.1177/20594364231222976).
 47. Lorenz Taylor, Browning Kellen, Frankel Sheera, 2020, TikTok Teens and K-Pop Stans Say They Sank Trump Rally: Did a Successful Prank Inflate Attendance Expectations for President Trump’s Rally in Tulsa, Okla, „New York Times”, 6.11 (https://www.nytimes.com/2020/06/21/style/tiktok-trump-rally-tulsa.html [dostęp: 14.01.2024]).
 48. Lucasa Pilar, Fuente Julian de la, Garcia-Pernia Maria, Cortes Sara, 2017, Teenagers, Fandom, and Identity, „Persona Studies”, t. 3(2), s. 51–65.
 49. Maffesoli Michel, 2008, Czas plemion: schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych, tłum. Marta Bucholc, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 50. Mierzyńska Anna, 2022, Efekt niszczący. Jak dezinformacja wpływa na nasze życie, Agora, Warszawa.
 51. Marody Mirosława, 2020, Zindywidualizowane społeczeństwo masowe, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 3, s. 267–282.
 52. McLaren Courtney, Jin Dal Yong, 2020, „You Can’t Help But Love Them”: BTS, Transcultural Fandom, and Affective Identities, „Korea Journal”, t. 60(1), s. 100–127 (DOI: 10.25024/kj.2020.60.1.100).
 53. Morales Esteban, 2023, Ecologies of Violence on Social Media: An Exploration of Practices, Contexts, and Grammars of Online Harm, „Social Media + Society”, t. 9(3) (https://doi.org/10.1177/20563051231196882).
 54. Nordbrandt Maria, 2023, Affective Polarization in the Digital Age: Testing the Direction of the Relationship Between Social Media and Users’ Feelings for Out-Group Parties, „New Media & Society”, t. 25(12), s. 3392–3411 (https://doi.org/10.1177/14614448211044393).
 55. Ortega y Gasset José, 2016, Bunt mas, tłum. Piotr Niklewicz, Replika, Zakrzewo.
 56. Ogonowska Agnieszka, 2015, Kompetencje medialne i informacyjne: wybrane modelowe ujęcia i koncepcje, „Zeszyty Prasoznawcze”, t. 58, nr 1, s. 72–88.
 57. Park So Yeon i in. 2021, Armed in ARMY: A Case Study of How BTS Fans Successfully Collaborated to #MatchAMillion for Black Lives Matter, w: CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI’21), 8–13 maja, Yokohama, Japan. ACM, New York, NY, USA (https://doi.org/10.1145/3411764.3445353).
 58. Polak Marija, Kolić Stanić Matilda, Togonal Marijana, 2022, Artificial Intelligence in Communication with Music Fans: An Example from South Korea, „ENTRENOVA — ENTerprise REsearch InNOVAtion”, t. 8(1), s. 48–63.
 59. Postman Neil, 2002, Zabawić się na śmierć. Dyskurs publiczny w epoce show-businessu, tłum. Lech Niedzielski, Muza, Warszawa.
 60. Postman Neil, 2004, Technopol. Triumf techniki nad kulturą, tłum. Anna Tanalska-Dulęba, Muza, Warszawa.
 61. Ptaszek Grzegorz, 2014, Pomiar indywidualnych kompetencji medialnych. Pytania i problemy, „Kultura Popularna”, nr 3, s. 7–17.
 62. Radomski Jan, 2018, Masa, której strach się bać. Problem znaczenia oraz definicji masy, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 1, s. 307–320.
 63. Ratajczak Mikołaj, 2015, Wprowadzenie do teorii kapitalizmu kognitywnego: kapitalizm kognitywny jako reżim akumulacji, „Praktyka Teoretyczna”, nr 1(15), s. 57–94 (DOI: 10.14746/prt.2015.1.2).
 64. Reckwitz Andreas, 2020, The Society of Singularities, Polity, Cambridge.
 65. Regla-Vargas Alejandra, Alvero AJ, Kao Grace, 2023, The BTS Effect: How K-Pop Fandoms Reshape Sociopolitical Messaging on Twitter (Updated August 19, 2023). „Science Letter”, 8 września (gale.com/apps/doc/A763108375/AONE?u=anon~1463313a&sid=sitemap&xid=a1d5b8ea [dostęp: 14.01.2023]).
 66. Rogers Richard, 2020, Deplatforming: Following Extreme Internet Celebrities to Telegram and Alternative Social Media, „European Journal of Communication”, t. 35(3), s. 213–229 (https://doi.org/10.1177/0267323120922066).
 67. Roy Ratan Kumar, Das Biswajit (red.), 2022, Korean Wave in South Asia: Transcultural Flow, Fandom and Identity, Palgrave Macmillan, Singapore.
 68. Ryu Jiyeon, 2019, A Comparative Study of Baby Boomers and Generation Z through Popular Music-Focusing on BTS and the Beatles, „International Journal of Glocal Culture”, t. 8(2), s. 11–31.
 69. Rzewuska Blanka, 2017, Neoplemiona fanów, czyli o tym, jak przenika się świat online i offline na przykładzie wybranych społeczności, „Zeszyty Naukowe — Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy”, nr 2, s. 149–166.
 70. Scheingruber David, Wohlstein Ronald T., 2005, The Madding Crowd Goes to School: Myth about Crowds in Introductory Sociology Texbooks, „Teaching Sociology”, t. 33(2), s. 136–153 (https://doi.org/10.1177/0092055X0503300202).
 71. Shahbaznezhad Hamidreza, Dolan Rebecca, Rashidirad Mona, 2021, The Role of Social Media Content Format and Platform in Users’ Engagement Behavior, „Journal of Interactive Marketing”, t. 53(1), s. 47–65 (https://doi.org/10.1016/j.intmar.2020.05.00).
 72. Sloterdijk Peter, 2012, Pogarda mas. Szkic o walkach kulturowych we współczesnym społeczeństwie, tłum. Bogdan Baran, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa.
 73. Tarde Gabriel, 1904, Opinia i tłum, tłum. Kazimiera Skrzyńska, Gebethner i Wolff, Warszawa.
 74. Zelenkauskaitė Asta, 2022, Creating Chaos Online. Disinformation and Subverted Post-Publics, University of Michigan Press, Ann Arbor.

Downloads

Download data is not yet available.

Podobne artykuły

1 2 3 4 5 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.