Męsko-męski seks heteryków, czyli społeczno-kulturowy przewodnik po tym, jak go uprawiać i nie zostać gejem


Abstrakt

Reachable knowledge, which is a collection of socially negotiated constructs and narratives, imposes limits on possible ways of understanding the world around us. A dominant discourse becomes a boundary of cognition. The contemporary discourse on male sexual identity cements and limits it to a homosexual or heterosexual version. The socio-cultural rules producing hetero- and homosexuality can be particularly well viewed in the example of men who identify as heterosexuals yet have sex with other men. This article provides a recipe for the effective union of heterosexuality with homosexual desire, free of the danger of social stigma. At the same time, the article attempts to disclose how the development of male sexuality is restricted by modern modes of knowledge production in regard to male sexuality and by forcing men to practice their sexuality in a pre-specified manner. The article also gives voice to alternative ways of understanding male sexuality, especially through the lens of fluidity, changeability, and vagueness.


Słowa kluczowe

męska seksualność; męska tożsamość seksualna; płynność tożsamości seksualnych; homoseksualność

Bancroft John, 2011, Seksualność człowieka, tłum. Rafał Śmietana, Elsevier Urban & Partner, Wrocław.

Bojarska Katarzyna, 2008, Krytyka pojęcia orientacji seksualnej w świetle społecznego konstrukcjonizmu i teorii queer, w: Aleksandra Jodko (red.), Tabu seksuologii, Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa.

Butler Judith, 2008, Uwikłani w płeć, tłum. Karolina Krasuska, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.

Diamond Lisa M., 2008, Sexual Fluidity: Understanding Women’s Love and Desire, Harvard University Press, Cambridge, MA.

Eisner Shiri, 2013, Bi-Notes for a Bisexual Revolution, Seal Press, Berkeley, CA.

Escoffier Jeffrey, 2003, Gay-for-pay: Straight Men and the Making of Gay Pornography, „Qualitative Sociology”, t. 26 (4), s. 531–555.

Foucault Michel, 2010, Historia seksualności, tłum. Bogdan Banasiak, Tadeusz Komendant, Krzysztof Matuszewski, słowo/obraz terytoria, Gdańsk.

Goodman Paul, 1964, Essays on Ego Psychology, International Universities Press, Madison, CT.

Goodman Paul, Taylor Stoehr (red.), 1994, Crazy Hope and Finite Experience: Final Essays of Paul Goodman, Jossey-Boss, San Francisco, CA.

Iniewicz Grzegorz, 2015, Stres mniejszościowy u osób biseksualnych i homoseksualnych. W poszukiwaniu czynników ryzyka i czynników chroniących, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Jaczewski Andrzej, 2014, Seksualność dzieci i młodzieży. Pół wieku badań i refleksji, Difin, Warszawa.

Katz Jonathan Ned, 2007, The Invention of Heterosexuality, The University of Chicago Press, Chicago, IL.

Kort Joe, Morgan Alexander P., 2014, Is My Husband Gay, Straight, or Bi?: A Guide for Women Concerned about Their Men, Rowman and Littlefield Publishers, Lanham, MD.

Lee Robert G., Wheeler Gordon (red.), 2008, The Voice of Shame: Silence and Connection in Psychotherapy, GestaltPress, Santa Cruz, CA–Orleans, MA.

Lev Arlene I., 2004, Transgender Emergence: Therapeutic Guidelines for Working with Gender-variant People and Their Families, The Haworth Press Inc, Binghamton, NY.

Lew-Starowicz Zbigniew, Długołęcka Alicja, 2006, Edukacja seksualna, Świat Książki, Warszawa.

Makuchowska Mirosława, Chaber Agata (red.), 2014, Różowa księga nienawiści. Przemoc wobec osób LGBTI w Polsce. Raport 2014, Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa.

Rodriguez Richard T., 2011, Carnal Knowledge: Chicano Gay Men and the Dialectics of Being, w: Michael Hames-Garcia, Ernesto Javier Martinez (red.), Gay Latino Studies: A Critical Reader, Duke University Press, Durham–London.

Russell Paul, 1997, Stu kochających inaczej, którzy mieli największy wpływ na dzieje ludzkości. Ranking, tłum. Anna Zamęcka, Jerzy Prokopiuk, Orpheus, Warszawa.

Szelenberger Waldemar, Bąk Daniel, 2012, Neurobiologiczne podstawy psychoterapii, w: Lidia Grzesiuk, Hubert Suszek (red.), Psychoterapia, Pogranicza–Wydawnictwo Psychologii i Kultury Eneteia, Warszawa.

Ward Jane, 2015, Not Gay: Sex Between Straight White Men, New York University Press, New York, NY.

Weseli Agnieszka, 2010, UFA to tao, „Inter Alia”, nr 5 (http://interalia.org.pl/pl/artykuly/2010 5/04_ufa_to_tao.htm).

Pobierz

Opublikowane : 2018-06-28


Bąk, D. (2018). Męsko-męski seks heteryków, czyli społeczno-kulturowy przewodnik po tym, jak go uprawiać i nie zostać gejem. Kultura I Społeczeństwo, 62(2), 185-196. https://doi.org/10.35757/KiS.2018.62.2.10

Daniel Bąk  daniel.bak@psychoterapia.lgbt
Program Wsparcia Psychologicznego LGBT+ „Tęczówka”, Warszawa; Pink Therapy, Londyn; Centrum Counsellingu Gestalt, Kraków  Polska