Dyskursy psychoterapii a rozumienie rzeczywistości społecznej


Abstrakt

Complex and changing social conditions engender the need to find a language to describe the phenomena and to elucidate their mechanisms. One possibility is the language of psychotherapy, which in itself is complex because it combines the various currents which have emerged in psychotherapy’s more than one hundred years of history. The author’s aim is to analyze the relations between culture, social reality (including Poland’s), and psychotherapy. On the one hand, she attempts to view psychotherapy as a cultural discourse, and on the other, to understand culture and social phenomena from the perspective of a psychotherapy office.


Słowa kluczowe

psychoterapia; dyskurs; rzeczywistość społeczna; polski kontekst

Anderson Harlene, 2012, Collaborative Relationships and Dialogic Conversations: Ideas for a Relationally Responsive Therapy, „Family Process”, t. 52(1), s. 8–24.

Anderson Harlene, Goolishian Harry, 1988, Human Systems as Linguistic System: Preliminary and Evolving Ideas about the Implications for Clinical Theory, „Family Process”, t. 27, nr 4, s. 371–393.

Barbaro Bogdan, de, 2014, Medykalizacja i psychiatryzacja życia codziennego, w: Bogdan de Barbaro (red.), Konteksty psychiatrii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Bauman Zygmunt, 2006, Płynna nowoczesność, tłum. Tomasz Kunz, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Bauman Zygmunt, 2007, Płynne życie, tłum. Tomasz Kunz, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Bayer Ronald, 1987, Homosexuality and American Psychiatry: The Politics of Diagnosis, Princeton University Press, Princeton.

Bourdieu Pierre, 2006, Medytacje pascaliańskie, tłum. Krzysztof Wakar, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Erlich Shmuel, 2015, „Paranoja i regresja występująca w grupach i organizacjach”. Materiały Konferencji „Psychoanalityczne rozumienie konfliktów społecznych i międzynarodowego przekazu traumy”, Kraków, 5 grudnia.

Erlich H. Shmuel, 2016, Envy and Its Dynamic in Groups and Organizations, w: Richard H. Smith, Ugo Merlone, Michelle K. Duffy (red.), Envy at Work and in Organizations, Oxford Scholarship Online, DOI: 10.1093/acprof:oso/9780190228057.003.0009.

Fish Vincent, 1999, Clementis’s Hat: Foucault and the Politics of Psychotherapy, w: Ian Parker (red.), Deconstructing Psychotherapy, Sage, London.

Foucault Michel, 1977, Archeologia wiedzy, tłum. Andrzej Siemek, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Foucault Michel, 1987, Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu, tłum. Helena Kęszycka, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Foucault Michel, 1999, Narodziny kliniki, tłum. Paweł Pieniążek, Wydawnictwo KR, Warszawa.

Grzegołkowska-Klarkowska Helena Janet, 2016, Niedokończona żałoba. W poszukiwaniu facylitującego charyzmatycznego lidera, w: Anna Zajenkowska (red.), Polska na kozetce. Siła obywatelskiej refleksyjności, Smak Słowa, Sopot.

Józefik Barbara, 2011, Psychoterapia jako dyskurs kulturowy, „Psychiatria Polska”, t. 45, nr 5, s 737–748.

LaCapra Dominick, 2002, Psychoanaliza, pamięć i zwrot etyczny, tłum. Magdalena Zapendowska, w: Ewa Domańska (red), Pamięć, etyka i historia. Anglo-amerykańska teoria historiografii lat dziewięćdziesiątych, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.

Leder Andrzej, 2014, Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.

Prot-Klinger Katarzyna, 2016, Społeczne konsekwencje nieprzepracowanej traumy, w: Anna Zajenkowska (red.), Polska na kozetce. Siła obywatelskiej refleksyjności, Smak Słowa, Sopot.

Samuels Andrew 2015, Polityka na kozetce. Obywatel i jego życie wewnętrzne, tłum. Paweł Karpowicz, Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa.

White Michael, 1991, Deconstruction and Therapy, Dulwich Centre Publications, Adelaide.

White Michael, 2011, Narrative Practice: Continuing the Conversations, Norton, New York.

Zajenkowska Anna (red.), 2016, Polska na kozetce. Siła obywatelskiej refleksyjności, Smak Słowa, Sopot.

Pobierz

Opublikowane : 2018-06-28


Józefik, B. (2018). Dyskursy psychoterapii a rozumienie rzeczywistości społecznej. Kultura I Społeczeństwo, 62(2), 213-221. https://doi.org/10.35757/KiS.2018.62.2.13

Barbara Józefik  barbara.jozefik@uj.edu.pl
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego  Polska
https://orcid.org/0000-0001-6310-792X