Elementy transmisji protokulturowej w społeczeństwie konsumpcyjnym


Abstrakt

The article aims at focusing attention at selected aspects of pop culture which may, from the point of view of evolutionary psychologists, be deemed approximate to animal proto-cultures and social systems observed among the three-year-olds, i.e. — people who have not yet developed a psychological skill called “theory of mind”. The Author tries to point out that elements of proto-culture in the time of pop -industry development gain on dominance, as a result of which the quality of culture creating processes as well as culture transmission processes may be different than, let’s say, fifty years ago. It is not only about the mass media, but it is most of all about deep psychological processes which are the basis for understanding the essence of culture and participation in culture. In other words, the author tries to argue that norms, ideas and values, i.e. what culture is made of in general — are understood and disseminated in ways which are different in quality from the ones prevailing in the past.


Słowa kluczowe

kultura; popkultura; protokultura; psychologia ewolucyjna; teoria umysłu; emocje

Aitchison Jean, 2002, Ziarna mowy. Początki i rozwój języka, tłum. Magdalena Sykurska-Derwojed, PIW, Warszawa.

Alba Joseph, Hutchinson Wesley, Lynch John, 1990, Memory and Decision Making, w: Handbook of Consumer Behavior, Thomas Robertson, Harold Kassarjian (red.), Prentice-Hall, New Jersey.

Barber Benjamin, 2008, Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, tłum. Hanna Jankowska, Muza, Warszawa.

Baron-Cohen Simon, 1997, Mindblindness: An Essay on Autism and Theory of Mind, MIT Press, Cambridge, MA.

Bauman Zygmunt, 2007, Płynne życie, tłum. Tomasz Kunz, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Bergen Lori, Grimes Tom, Potter Deborah, 2005, How Attention Partitions Itself During Simultaneous Message Presentations, „Human Communication Research”, t. 31, s. 311–336.

Blackmore Susan J., 2002, Maszyna memowa, tłum. Norbert Radomski, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.

D’Alessandro David F., 2001, Kreowanie marki: jak wypracować perfekcyjny wizerunek firmy i produktu, tłum. Magłorzata Malczyk, Agencja Wydawnicza Placet , Warszawa.

Damasio Antonio, 2000, Tajemnica świadomości. Jak ciało i emocje współtworzą świadomość, tłum. Maciej Karpiński, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.

Damasio Antonio, 2002, Błąd Kartezjusza. Emocje, rozum i ludzki mózg, tłum. Maciej Karpiński, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.

Diamond Jared, 1998, Trzeci szympans. Ewolucja i przyszłość zwierzęcia zwanego człowiekiem, tłum. January Weiner, PIW, Warszawa.

Edelman George M., 1998, Przenikliwe powietrze, jasny ogień. O materii umysłu, tłum. Joanna Rączaszek, PIW, Warszawa.

Fodor Jerry, 1983, The Modularity of the Mind: An Essay on Faculty Psychology, MIT Press, Cambridge.

Godzic Wiesław, 2007, Znani z tego, że są znani. Celebryci w kulturze tabloidów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Gopnik Alison, Meltzoff Andrew N., Kuhl Patricia K., 2004, Czego o umyśle uczą nas małe dzieci, tłum. Ewa Haman, Piotr Jackowski, Media Rodzina, Poznań.

Gorn Gerald, 1982, The Effect of Music in Advertising on Choice Behavior: A Classical Conditioning Approach, „Journal of Marketing”, t. 46, s. 94–101

Griffin Donald R., 2003, Umysły zwierząt. Czy zwierzęta mają świadomość?, tłum. Magda Ślósarska, Anna Tabaczyńska, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Keen Andrew, 2007, Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę, tłum. Małgorzata Bernatowicz, Katarzyna Topolska-Ghariani, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

De Kerckhove Derrick, 1996, Odkrywanie nowej elektronicznej rzeczywistości, tłum. Witold Sikorski, Piotr Nowakowski, Mikom, Warszawa.

Kozłowski Tomasz 2007, Kłamię, więc jestem. W poszukiwaniu początków samoświadomości, Biblioteka Moderatora, Taszów.

Krzysztofek Kazimierz, 2007, Łebski świat: mądrość tłumów sieciowych czy zbiorowe nieuctwo? Wprowadzenie, w: Keen Andrew, Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę, tłum. Małgorzata Bernatowicz, Katarzyna Topolska-Ghariani, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Legutko Piotr, Rodziewicz Dobrosław, 2007, Gra w media. Między informacją a deformacją, Stentor, Warszawa.

Lifton Robert J., 1993, The Protean Self: Human Resilience in an Age of Fragmentation, Basic Books, New York.

Macphail Euan M., 2002, Ewolucja świadomości, tłum. Robert Bartold, Rebis, Poznań.

Maj Anna, 2009, Wikifizacja wiedzy, Travel 2.0 i globalhood, w: Anna Maj, Michał Derda-Nowakowski (red.), Kody McLuhana. Topografia nowych mediów, ExLibris, Katowice.

Riesman David, 1971, Samotny tłum, tłum. Jan Strzelecki, PWN, Warszawa.

Rifkin Jeremy, 2003, Wiek dostępu. Nowa kultura hiperkapitalizmu, w której płaci się za każdą chwilę życia, tłum. Ewa Kania, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.

Sennett Richard, 2006, Korozja charakteru, tłum. Jan Dzierzgowski, Łukasz Mikołajewski, Muza, Warszawa.

Sennett Richard, 2009a, Upadek człowieka publicznego, tłum. Hanna Jankowska, Muza, Warszawa.

Sennett Richard, 2009b, Kultura nowego kapitalizmu, tłum. Grzegorz Brzozowski, Karol Osłowski, Muza, Warszawa.

Szlendak Tomasz, Kozłowski Tomasz, 2008, Naga małpa przed telewizorem. Popkultura w świetle psychologii ewolucyjnej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Sztompka Piotr, 2007, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Znak, Kraków.

Tomasello Michael, 2002, Kulturowe źródła ludzkiego poznawania, tłum. Joanna Rączaszek, PIW, Warszawa

Urbany Joel E., Dickson Peter R., Wilkie William L., 1989, Buyer Uncertainty and Information Search, „Journal of Consumer Research”, t. 16, s. 208–215.

Wilkie William L., 1994, Consumer Behavior, Wiley, New York.

Witkowski Tomasz, 2005, Inteligencja makiaweliczna. Rzecz o pochodzeniu natury ludzkiej, Biblioteka Moderatora, Taszów.

Wojak Przemysław, 2008, Jak przyciągnąć uwagę rozkojarzonego klienta?, „Harvard Business Review. Polska”, nr 60, luty.

Pobierz

Opublikowane : 2011-05-10


Kozłowski, T. (2011). Elementy transmisji protokulturowej w społeczeństwie konsumpcyjnym. Kultura I Społeczeństwo, 55(2-3), 209-228. https://doi.org/10.35757/KiS.2011.55.2-3.11

Tomasz Kozłowski  tomasz.kozlowski@wsnhid.pl
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu  Polska