Sami sobie o sobie. Przedzjazdowa ankieta Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
Bauman Zygmunt, 2005, Durkheim’s Society Revisited, w: Jeffrey C. Alexander, Philip Smith (red.), The Cambridge Companion to Durkheim, Cambridge University Press, Cambridge, s. 360–382 (doi:10.1017/CCOL9780521806725.014).

Bauman Zygmunt, 2009, Nowoczesność i Zagłada, tłum. Tomasz Kunz, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Berger Peter L., 2007, Zaproszenie do socjologii, tłum. Janusz Stawiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Berger Peter L., Luckmann Thomas, 1983, Społeczne tworzenie rzeczywistości, tłum. Józef Niżnik, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Durkheim Émile, 2010, Elementarne formy życia religijnego. System totemiczny w Australii, tłum. Anna Zadrożyńska, Państowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Frieske Kazimierz, 2012, Socjologia demaskatorska, „Normy Dewiacje i Kontrola Społeczna”, t. 13, s. 36–52.

Husserl Edmund, 1983, Kryzys kultury europejskiej i filozofia, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, t. 29, s. 315–353.

Husserl Edmund, 1999, Kryzys nauk europejskich i fenomenologia transcendentalna, tłum. Sławomira Walczewska, Wydawnictwo Rolewski, Toruń.

Kacperczyk Anna, 2014, Autoetnografia: technika, metoda, nowy paradygmat? O metodologicznym statusie autoetnografii, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 10, nr 3, s. 32–74 (http://qualitativesociologyreview.org/PL/Volume27/PSJ 10 3 Kacperczyk.pdf).

Kacperczyk Anna, 2020, Autoetnograficzna inicjacja, w: Marcin Kafar, Anna Kacperczyk (red.), Autoetnograficzne zbliżenia i oddalenia. O autoetnografii w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Konecki Krzysztof T., 2016, O socjologii jakościowej, „Roczniki Nauk Społecznych”, t. 8(4), s. 7–34 (http://dx.doi.org/10.18290/rns.2016.44.4-1).

Konecki Krzysztof T., 2021a, Distinctions and Something Between: An Inspection of Eviatar Zerubavel’s Concept Driven Sociology, „The Qualitative Report”, t. 26(4), s. 1150–1156 (https://doi.org/10.46743/2160-3715/2021.4840).

Konecki Krzysztof T., 2021b, Przekraczanie granic, zamykanie granic. Perspektywa pierwszoosobowa w badaniach socjologicznych, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.

Konecki Krzysztof T., 2022, The Meaning of Contemplation for Social Qualitative Research: Applications and Examples, Routledge, London.

Leder Drew, 1990, The Absent Body, University of Chicago Press, Chicago.

Manterys Aleksander, 2008, Działanie i sprawczość w socjologii Schütza, w: Alfred Schütz, O wielości światów, Nomos, Kraków.

Perloff Marjorie, 2022, Private Notebooks 1914–1916. Ludwig Wittgenstein, Liveright, New York.

Rehorick David A., Taylor Gail, 1995, Thoughtful Incoherence: First Encounters with the Phenomenological-Hermeneutical Domain, „Human Studies”, t. 18(4), s. 389–414 (http://www.jstor.org/stable/20000253).

Rosenzweig Franz, 1961, The New Thinking, w: Franz Rosenzweig: His Life and Thought, Nahum N. Glatzer (red.), Schocken, New York.

Schütz Alfred, 1962, Collected Papers I. The Problem of Social Reality, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague–Boston–London.

Schütz Alfred, 2008, O wielości światów, tłum. Barbara Jabłońska, Nomos, Kraków.

Schütz Alfred, 2011, Collected Papers V. Phenomenology and the Social Sciences, Springer, Dordrecht–Heidelberg–London–New York.

Simmel Georg, 2005, Socjologia, tłum. Małgorzata Łuksiewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Słaboń Andrzej, 1991, O demaskatorskiej funkcji socjologii, Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, nr 353, s. 37–52.

Waal Frans de, 2019, Wiek empatii. Jak natura uczy nas życzliwości, tłum. Łukasz Lamza, Copernicus Center Press, Kraków (epub, konwersja elitera s.c.).

Zerubavel Eviatar, 1980, If Simmel Were a Fieldworker: On Formal Sociological Theory and Analytical Field Research, „Symbolic Interaction”, t. 3(2), s. 25–34.

Zerubavel Eviatar, 1991, The Fine Line: Making Distinctions in Everyday Life, Chicago University Press, Chicago.

Zerubavel Eviatar 1995, The Rigid, the Fuzzy, and the Flexible: Notes on the Mental Sculpting of Academic Identity, „Social Research”, t. 62(4), s. 1093–1106.

Zerubavel Eviatar, 2020, Generally Speaking: An Invitation to Concept Driven Sociology, Oxford University Press, Oxford.

Znaniecki Florian, 1988, Wstęp do socjologii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Znaniecki Florian, 2013 [1921], Upadek cywilizacji zachodniej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Żywczok Alicja, 2020, Zazdrość i działalność naukowa. Studium z zakresu naukoznawstwa pedagogicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Pobierz

Opublikowane : 2023-06-21


Bukraba-Rylska, I., Cześnik, M., Grabowska, I., Kaczmarczyk, M., Kowalewski, M., Miś, L., Nowicka-Franczak, M., Słaboń, A., Szczepański, M. S., Śliz, A., Konecki, K. T., Sułek, A., & Kolasa-Nowak, A. (2023). Sami sobie o sobie. Przedzjazdowa ankieta Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Kultura I Społeczeństwo, 67(2), 231-284. Pobrano z http://czasopisma.isppan.waw.pl/index.php/kis/article/view/2219

Izabella Bukraba-Rylska 
Collegium Civitas  Polska
https://orcid.org/0000-0001-9178-9171
Mikołaj Cześnik 
Uniwersytet SWPS  Polska
https://orcid.org/0000-0003-0246-1321
Izabela Grabowska 
Akademia Leona Koźmińskiego  Polska
https://orcid.org/0000-0001-7957-4901
Maciej Kowalewski 
Uniwersytet Szczeciński  Polska
https://orcid.org/0000-0003-2650-3792
Lucjan Miś 
Uniwersytet Jagielloński  Polska
https://orcid.org/0000-0002-6845-4565
Magdalena Nowicka-Franczak 
Uniwersytet Łódzki  Polska
https://orcid.org/0000-0002-4535-4246
Andrzej Słaboń 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  Polska
https://orcid.org/0000-0001-7607-7096
Marek S. Szczepański 
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej  Polska
https://orcid.org/0000-0002-1084-8211
Anna Śliz 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego  Polska
Krzysztof T. Konecki 
Uniwersytet Łódzki  Polska
https://orcid.org/0000-0002-7370-3490
Antoni Sułek 
Uniwersytet Warszawski  Polska
https://orcid.org/0000-0003-2758-5240
Agnieszka Kolasa-Nowak  agnieszka.kolasa-nowak@mail.umcs.pl
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-5318-5171Inne teksty tego samego autora