Feminizm, męskość i kultura emocjonalna mężczyzn identyfikujących się jako feminiści


Abstrakt

This paper addresses issues of feminism, masculinity, and the emotional culture of middle-class men who self-declare as feminists. The author discusses feminist theories on masculinity and its relations with femininity, critical theories of masculinity, and the role of emotional culture in the expression of masculinity. Feminists have proposed a dimorphic definition of feminism as a political movement and personal attitude critical of masculine domination. The critique of patriarchal, hegemonic masculinity has led feminists either to identify with “positive” masculinity or to reject masculinity for a post-gender narrative or material-discursive fact of “being a man,” which suggests an inadequacy of the sex/gender distinction in the description of gender identity. The identification with feminism allows men to avoid the crisis of traditional masculinity and the perspective of gendered emotions, as well as to gain insight into gendered determinants of emotional expression.


Słowa kluczowe

gender studies; feminizm; mężczyźni i męskość; kultura emocjonalna; tożsamość; socjologia emocji

Anderson Eric, 2009, Inclusive Masculinity: The Changing Nature of Masculinities, Routledge, Oxford.

Anderson Eric, McCormack Mark, 2016, Inclusive Masculinity Theory: Overview, Reflection and Refinement, „Journal of Gender Studies” [October 23 on-line].

Arcimowicz Krzysztof, 2008, Przemiany męskości w kulturze współczesnej, w: Małgorzata Fuszara (red.), Nowi mężczyźni? Zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce, Trio, Warszawa.

Bednarek Joanna, 2014, Przedmowa: Nowa kartografia współczesności, w: Rosi Braidotti, Po człowieku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Berger Peter L., Luckmann Thomas, 1983, Społeczne tworzenie rzeczywistości, tłum. Józef Niżnik, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Bourdieu Pierre, 2004, Męska dominacja, tłum. Lucyna Kopciewicz, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Bridges Tristan, Pascoe C. J., 2014, Hybrid Masculinities: New Directions in the Sociology of Men and Masculinities, „Sociology Compass”, t. 8(3), s. 246–258.

Butler Judith, 2008, Uwikłani w płeć, tłum. Karolina Krasuska, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.

Ciaputa Ewelina, Wojnicka Katarzyna (red.), 2011, Karuzela z mężczyznami. Problematyka męskości w polskich badaniach społecznych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.

Connell Raewyn, 2005, Masculinities, University of California Press, Berkeley.

Connell Raewyn, 2009, Gender in World Perspective, Polity Press, Cambridge.

de Boise Sam, 2015, Men, Masculinity, Music and Emotions, Palgrave Macmillan, London.

de Boise Sam, 2017, The Personal Is Political … Just Not Always Progressive: Affective Interruptions and Their Promise for CSMM, „NORMA. International Journal for Masculinity Studies” [May 12 on-line].

de Boise Sam, Hearn Jeff , 2017, Are Men Getting More Emotional? Critical Sociological Perspectives on Men, Masculinities and Emotions, „The Sociological Review”, t. 65(4), s. 779–796.

Elliott Karla, 2016, Caring Masculinities: Theorizing an Emerging Concept, „Men and Masculinities”, t. 19(3), s. 240–259.

Gilligan Caroll, 2015, Innym głosem, tłum. Barbara Szelewa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.

Golińska Dominika, 2008, Feminizm nie tylko dla kobiet. Rzecz o polskich feministach, w: Barbara Płonka-Syroka (red.), Stereotypy i wzorce męskości w różnych kulturach świata, Wydawnictwo DiG, Warszawa.

Gordon Steven, 1990, Social Structural Effects on Emotions, w: Kemper Theodore D. (red.), Research Agendas in the Sociology of Emotions, SUNY, New York.

Hearn Jeff , 2018, Od męskości hegemonicznej do hegemonii mężczyzn, w: Adam Dziadek (red.), Formy męskości 3, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa.

Hill Collins Patricia, 2006, Czarna myśl feministyczna w macierzy dominacji, tłum. Adam Ostolski, w: Marek Ziółkowski, Lech M. Nijakowski, Jerzy Szacki, Aleksandra Jasińska-Kania (red.), Współczesne teorie socjologiczne, t. 2, Scholar, Warszawa.

hooks bell, 2004, The Will to Change: Men, Masculinity and Love, Atria Books, New York.

hooks bell, 2013, Teoria feministyczna. Od marginesu do centrum, tłum. Ewa Majewska, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.

Irigaray Luce, 1993, Sexual Difference, w: Luce Irigaray, An Ethics of Sexual Difference, Continuum, London–New York.

Kimmel Michael, 2013, Angry White Men: American Masculinity at the End of an Era, Nation Books–Perseus Books, New York.

Kluczyńska Urszula, Wojnicka Katarzyna, 2015, Wymiary męskości, „InterAlia. Pismo poświęcone studiom queer”, nr 10.

Kwaśny Barbara, 2009, Polskie studia nad męskością, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, nr 1.

Lutz Catherine, 2012, Emocje, rozum i wyobcowanie. Emocje jako kategoria kulturowa, w: Małgorzata Rajtar, Justyna Starczuk (red.), Emocje w kulturze, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Messner Michael, Greenberg Max, Peretz Tal, 2015, Some Men: Feminist Allies and the Movement to End Violence against Women, Oxford University Press, New York.

Rubin Gayle, 1975, The Traffic in Women , w: Raina R. Reiter (red.), Toward an Anthropology of Women, Monthy Review Press, New York.

Sawicka Maja, 2015, Pojęcie kultury emocjonalnej jako narzędzie analizy socjologicznej, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 1, s. 181–196.

Tong Putnam Rosemarie, 2002, Myśl feministyczna. Wprowadzenie, tłum. Jarosław Mikos, Bożena Umińska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Wouters Cas, 2004, Sex and Manners: Female Emancipation in the West 1890–2000, Sage Publications, London.

Pobierz

Opublikowane : 2020-02-01


Bagiński, P. (2020) „Feminizm, męskość i kultura emocjonalna mężczyzn identyfikujących się jako feminiści”, Kultura i Społeczeństwo, 63(3), s. 245-262. doi: 10.35757/KiS.2019.63.3.12.

Paweł Bagiński 
Uniwersytet Warszawski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-1804-2247