Samoograniczająca się towarzyskość. Żywność, alkohol i kawa oraz trzy zasady z ekonomiki gościnności


Abstrakt

The author of the text focuses on the economics of everyday life as defined by a contextual and qualitative measuring of various aspects of hospitality through the use of terms such as “more,” “less,” and “just right.” He analyzes the presence of food, alcohol, and coffee during the visit of guests. Each of these three material components of hospitality is regulated according to specific principles: “too much is better than too little” in regard to food, “too little is better than too much” for alcohol, and there has to be “at least” coffee. A detailed analysis of these principles leads to the conclusion that Polish hospitality is today oriented toward moderation. The popular belief in the abundance of Polish hospitality as a national feature is thus called into question.


Słowa kluczowe

gościnność; socjologia życia codziennego; alkohol; kawa; żywność

Barthes Roland, 2008, Mitologie, tłum. Adam Dziadek, Fundacja Aletheia, Warszawa.

Berger Peter L., Luckmann Thomas, 1983, Społeczne tworzenie rzeczywistości, tłum. Józef Niżnik, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Bilewicz Michał, 2008, Być gorszymi. O reakcjach na zagrożenie statusu grupy własnej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Blau Peter M., 2006, Wymiana społeczna, tłum. Dariusz Niklas, w: Aleksandra Jasińska Kania, Lech M. Nijakowski, Jerzy Szacki, Marek Ziółkowski (red.), Współczesne teorie socjologiczne, t. 1, Scholar, Warszawa, s. 82–92.

Bourdieu Pierre, 2006 Dystynkcja: klasy i klasyfikacje, tłum. Piotr Biłos, w: Aleksandra Jasińska-Kania, Lech M. Nijakowski, Szacki Jerzy, Marek Ziółkowski Marek (red.), Współczesne teorie socjologiczne, t. 2, Scholar, Warszawa, s. 634–650.

Bourdieu Pierre, 2009, Co tworzy klasę społeczną? O teoretycznym i praktycznym istnieniu grup, „Recykling Idei”, nr 11, s. 36–46.

Brzozowska-Brywczyńska Maja, 2019, Akrobatyczny wymiar gościnności albo kilka uwag o tańcu na linie gościa z gospodarzem, w: Bogumiła Mateja-Jaworska, Marta Skowrońska (red.), Gość w dom. Współczesne praktyki przyjmowania gości, Wydawnictwo UAM, Poznań, s. 131–150.

Collins Randall, 2011, Łańcuchy rytuałów interakcyjnych, tłum. Katarzyna Suwada, Nomos, Kraków.

Kvale Steinar, 2004, Interviews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego, tłum. Stanisław Zabielski, Trans Humana, Białystok.

Drozdowski Rafał, 2010, Socjologia codzienności, czyli jak przestać „być modną”?, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 1, s. 3–15.

Drozdowski Rafał, 2012, Kontraktowanie codzienności, czyli jak można lepiej zintegrować socjologię codzienności z socjologią, w: Tomasz Maślanka, Konstanty Strzyczkowski (red.), Między rutyną a refleksyjnością. Praktyki kulturowe i strategie życia codziennego, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Elias Norbert, 1980, Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, tłum. Tadeusz Zabłudowski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Goffman Erving, 2006a, Pierwotne ramy interpretacji, tłum. Marek Ziółkowski, w: Współczesne teorie socjologiczne, t. 1, Aleksandra Jasińska Kania, Lech M. Nijakowski, Jerzy Szacki, Marek Ziółkowski (red.), Scholar, Warszawa, s. 336–347.

Goffman Erving, 2006b, Rytuał interakcyjny, tłum. Alina Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Granovetter Mark S., 1973, The Strength of Weak Ties, „American Journal of Sociology”, t. 78(6), s. 1360–1380.

Krajewski Marek, 2019, Stół, w: Bogumiła Mateja-Jaworska, Marta Skowrońska (red.), Gość w dom. Współczesne praktyki przyjmowania gości, Wydawnictwo UAM, Poznań, s. 19–50.

Lorentz Konrad, 1996, Tak zwane zło, tłum. Anna D. Tuszyńska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Małkowicz-Daszkowska Zofia, 2019, Czynnik dziecięcy – o dziecięcych rolach i statusach w okolicznościach gościny, w: Bogumiła Mateja-Jaworska, Marta Skowrońska (red.), Gość w dom. Współczesne praktyki przyjmowania gości, Wydawnictwo UAM, Poznań, s. 175–192.

Mateja-Jaworska Bogumiła, 2019, Gościnne Polaków rozmowy, w: Bogumiła Mateja-Jaworska, Marta Skowrońska (red.), Gość w dom. Współczesne praktyki przyjmowania gości, Wydawnictwo UAM, Poznań, s. 51–96.

Modrzyk Ariel, 2019, Utracona gościnność? Reguła tradycyjnej gościnności jako norma średniego zasięgu, w: Bogumiła Mateja-Jaworska, Marta Skowrońska (red.), Gość w dom. Współczesne praktyki przyjmowania gości, Wydawnictwo UAM, Poznań, s. 151–173.

Nahirny Rafał, 2015, Polityka słabych więzi, w: Leszek Koczanowicz, Katarzyna Liszka, Rafał Włodarczyk (red.), Między zrozumieniem a porozumieniem. Eseje o demokracji niekonsensualnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 111–124.

Skowrońska Marta, 2019, Czuj się jak u siebie, ale bez przesady. Kontrola przestrzeni i opieka nad gościem – dwa wymiary asymetrii władzy w sytuacji gościny, w: Bogumiła Mateja-Jaworska, Marta Skowrońska (red.), Gość w dom. Współczesne praktyki przyjmowania gości, Wydawnictwo UAM, Poznań, s. 97–130.

Veblen Thorstein, 1998, Teoria klasy próżniaczej, tłum. Janina Frentzel-Zagórska, Muza, Warszawa.

Pobierz

Opublikowane : 2020-01-30


Modrzyk, A. (2020). Samoograniczająca się towarzyskość. Żywność, alkohol i kawa oraz trzy zasady z ekonomiki gościnności. Kultura I Społeczeństwo, 64(1), 107-127. https://doi.org/10.35757/KiS.2020.64.1.5

Ariel Modrzyk  arlmodrzyk@gmail.com
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  Polska
https://orcid.org/0000-0002-5075-4180