Tom 61 Nr 1 (2017): STATUSY, ROLE I REPREZENTACJE W SZTUCE


Od redakcji

Artykuły i rozprawy

Marek Krajewski, Filip Schmidt
71-99
Z warsztatów badawczych

Fakty, problemy, polemiki

Recenzje, omówienia

Bronisław Gołębiowski
276-279
Tomasz Błaszczyk
279-283