Morskie farmy wiatrowe a bezpieczeństwo morskie państwa


Abstrakt

Offshore wind farms development is one of the crucial element of the broad investments package leading to removable energy volume increase. Paper presents the authors opinions about offshore wind farms input on national maritime security. A specific assumption has been created that building the wind farms at the water areas under Polish jurisdiction together with energy supplies diversification will impinge on national maritime security in significant role. Some areas of influence on maritime forces have been identified as well as critical national and European infrastructure.


Słowa kluczowe

bezpieczeństwo morskie państwa; morskie farmy wiatrowe

Lubośny Z., Wpływ elektrowni wiatrowych na system elektroenergetyczny, „Automatyka – Elektryka – Zakłócenia” 2016, vol. 7, nr 4 (26), dostępny w internecie [dostęp: 5 I 2019]: <https://doi.org/10.17274/AEZ.2016.26.03>.

Mickiewicz P., Bezpieczeństwo morskie a programy rozwojowe państwa polskiego do 2030 roku, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 2014, vol. 8, nr 2.

Miętkiewicz R., Morskie farmy wiatrowe, architektura ochrony z wykorzystaniem technologii bezzałogowych, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2017, nr 12, CD.

Paluszczak M., Twardosz W., Twardosz G., Współpraca elektrowni wiatrowych z siecią elektroenergetyczną, „Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering” 2016, No. 87.

Rączka J., Energetyka morska. Z wiatrem czy pod wiatr?, Forum Energii, listopad 2018, dostępny w internecie [dostęp: 5 I 2019]: <https://www.forum-energii.eu/pl/analizy/offshore>.

Stupak T., Wawruch R., Wpływ zakłóceń generowanych przez farmy elektrowni wiatrowych na pracę radarów statkowych i układów śledzenia, „Logistyka” 2010, nr 6, CD 1, dostępny w internecie [dostęp: 11 IV 2019]: <https://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/182-artykuly-na-plycie-cd-1/2243-artykul>.

Szóstka J., Kompatybilność elektromagnetyczna elektrowni wiatrowych, Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, 2011, dostępny w internecie [dostęp: 5 I 2019] .

Szubrycht T., Bezpieczeństwo morskie państwa. Zarys problemu, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia 2011.

Szubrycht T., Wybrane problemy bezpieczeństwa morskich farm wiatrowych, „Logistyka” 2014, nr 6.

Pobierz

Opublikowane : 2019-03-29


Miętkiewicz, R. (2019). Morskie farmy wiatrowe a bezpieczeństwo morskie państwa. Sprawy Międzynarodowe, 72(1), 97-112. https://doi.org/10.35757/SM.2019.72.1.06

Rafał Miętkiewicz 
Akademia Marynarki Wojennej  Polska
https://orcid.org/0000-0002-3129-7092

Inne teksty tego samego autora