Instytucje państwa polskiego wobec zagrożeń wywołanych przez epidemię COVID-19


Abstrakt

Administracja publiczna pełni nadrzędną rolę w kontekście kreowania bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Charakterystyka występujących zagrożeń przyczynia się do powstawania ciągłej potrzeby redefiniowania pojęć oraz wypracowywania nowych mechanizmów. Zagadnienia związane z początkiem epidemii COVID-19 oraz intensyfikacją pierwszej fali zachorowań wzmagają potrzebę zrozumienia funkcji instytucji państwowych w strukturze bezpieczeństwa wewnętrznego Polski. Dodatkowo, przedstawiona w treści pracy ankieta badawcza podejmuje wyzwanie zobrazowania nastrojów społecznych, które kształtowały się w trakcie pierwszej fali zachorowań. Niniejszy artykuł stanowi próbę przeanalizowania sprawczości instrumentów państwowych w obszarze występowania licznych zagrożeń utożsamianych z epidemią COVID-19.


Słowa kluczowe

administracja publiczna; klęska żywiołowa; COVID-19; sytuacja kryzysowa; bezpieczeństwo wewnętrzne; decydowanie polityczne

Błoński Ł. i in., Pandenomics 2.0. How countries faced the second wave of pandemic and the second dip of the recession, Polish Economic Institute, Warsaw 2021.

Cybulska A., Pankowski K., Życie codzienne w czasie społecznej izolacji, w: A. Cybulska, K. Pankowski (red.), Pandemia koronawirusa w opiniach Polaków, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2020.

Duszyński J. i in., Zrozumieć COVID-19. Opracowanie zespołu ds. COVID-19 przy prezesie Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2020.

Hac P., Współdziałanie wybranych podmiotów bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce w warunkach epidemii COVID-19 – znaczenie oraz wyzwania, „Wiedza Obronna” 2020, nr 3.

Malinowski M., Koronawirus w Łodzi. Miasto obniża czynsze! Zarządzenie podpisane, https://expressilustrowany.pl/koronawirus-w-lodzi-miasto-obniza-czynsze-zarzadzenie-podpisane/ar/c1-14893559 [dostęp: 4 sierpnia 2021].

Małecki M., Kwiatkowski D., Restrykcje stanu epidemii, Kraków 2020.

Paśnik P., Kilka refleksji o regulacji stanu epidemii jako sui generis pozakonstytucyjnego stanu nadzwyczajnego, „Prawo Konstytucyjne” 2020, nr 11.

Pietraś Z.J., Decydowanie polityczne, Warszawa–Kraków 2000.

Radwan A., Wyobraźnia i odpowiedzialność. Drzewo decyzyjne wyborów prezydenckich w cieniu pandemii COVID-19, Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu 2020.

Tuleja P., Pandemia COVID-19 a konstytucyjne stany nadzwyczajne, „Palestra” 2020, nr 9.

Ważna M., Minął miesiąc od pierwszego potwierdzonego przypadku COVID-19 w Polsce. Co się przez ten czas wydarzyło? https://www.medonet.pl/koronawirus/koronawirus-w-polsce,minal-miesiac-od-pierwszego-potwierdzonego-przypadku-covid-19-w-polsce--co-sie-przez-ten-czas-wydarzylo-,artykul,29387875.html [dostęp: 4 sierpnia 2021].

Pobierz

Opublikowane : 2022-03-16


Włodarczyk, B. (2022). Instytucje państwa polskiego wobec zagrożeń wywołanych przez epidemię COVID-19. Studia Polityczne, 49(4), 63-86. https://doi.org/10.35757/STP.2021.49.4.03

Bartosz Włodarczyk  wlodarczyk_bartosz@yahoo.com
https://orcid.org/0000-0002-5556-0481