Socjologia krytyczna na peryferiach


Abstrakt

The paper proposes a redefinition of the rules of critical sociology in the context of peripheral countries, among them Poland and also Russia and other countries of Central and Eastern Europe. The proposed theoretical model refers to the notions of cultural and political capital as understood and defined by Pierre Bourdieu. The cultural capital in particular is believed to be the key and most stable dimension of inequality in Poland, as well as an important source of inequalities in other dimensions. It has been suggested that critical sociology of the Polish periphery should focus its interests precisely on this issue. At the same time the position that overlooks the cultural dimension of inequalities and treats interests defined in terms of culture as “irrational” is considered to be a manifestation of “Orientalism” and lack of respect for the important social resources of the population.


Słowa kluczowe

kapitał kulturowy; socjologia krytyczna; peryferie; dominacja symboliczna

Bauman Zygmunt, 1992, Love in Adversity: On the State and the Intellectuals, and the State of the Intellectuals, „Thesis Eleven”, t. 31, s. 81–104.
Beauvois Daniel, 2006, Kresomania. Wywiad z Danielem Beauvois, „Tygodnik Powszechny”, 26 marca.
Böröcz József, 2000, Informality Rules, „East European Politics and Societies”, t. 14, s. 348–380.
Bourdieu Pierre, 1986, The Forms of Capital, w: Handbook of Theory and Research for Sociology of Education, John G. Richardson (red.), Greenwood Press, New York.
Bourdieu Pierre, 1980, Le sens pratique, Éditions de Minuit, Paris.
Bourdieu Pierre, 1987, Choses dites, Éditions de Minuit, Paris.
Bourdieu Pierre, 2005, Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, tłum. Elżbieta Neyman, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Buchowski Michał, 2006, The Specter of Orientalism in Europe: From Exotic Other to Stigmatized Brother, „Anthropological Quarterly”, t. 79, s. 463–482.
Calhoun Craig J., 1995, Critical Social Theory: Culture, History and the Challenge of Difference, Blackwell, Cambridge, Mass.
Chałasiński Józef, 1946, Społeczna genealogia inteligencji polskiej, Czytelnik, Warszawa.
Domański Henryk, 2003, Kryzys inteligencji a sfera publiczna, „Krytyka Polityczna”, nr 3.
Dorn Ludwik, 2006, Krytykuje nas rojowisko histeryków. Wywiad z Ludwikiem Dornem, „Dziennik”, 26 sierpnia.
Eyal Gil, 2003, The Origins of Postcommunist Elites: From Prague Spring to the Breakup of Czechoslovakia, University of Minnesota Press, Minneapolis.
Eyal Gil, Szelényi Iván, Townsley Eleanor R., 1998, Making Capitalism without Capitalists: Class Formation and Elite Struggles in Post-Communist Central Europe, Verso, London–New York.
Gella Aleksander, 1976, An Introduction to the Sociology of the Intelligentsia, w: Aleksander Gella (red.), The Intelligentsia and the Intellectuals. Theory, Method, and Case Study, Sage, Beverly Hills, CA.
Gessen Masha, 1997, Dead Again: The Russian Intelligentsia after Communism, Verso, London–New York.
Giddens Anthony, 2003, Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji, tłum. Stefan Amsterdamski, Zysk i S-ka, Poznań.
Kubik Jan, 1994, The Power of Symbols Against the Symbols of Power: The Rise of Solidarity and the Fall of State Socialism in Poland, Pennsylvania State University Press, University Park, PA.
Leszczyński Adam, 2005, Samobójstwo liberałów, „Gazeta Wyborcza”, 28 grudnia.
Łagowski Bronisław, 2007, Niemy lud polski. Wywiad z Bronisławem Łagowskim, „Gazeta Wyborcza”, 3 listopada.
Matyja Rafał, 2007, Zapomniana tradycja. O słabości polskiej myśli lewicowej, „Europa”, nr 49.
Mereu Francesca, 2008, Putin Made Good on Promise to FSB, „Moscow Times”, 8 lutego.
Mouzelis Nicos P., 1986, Politics in the Semi-periphery: Early Parliamentarism and Late Industrialisation in the Balkans and Latin America, St. Martin’s Press, New York.
Ossowski Stanisław, 1970 [1944], O drogach upowszechniania kultury umysłowej na wyższym poziomie, w: Dzieła, t. 6, PWN, Warszawa.
Ost David, 2007, Klęska „Solidarności”. Gniew i polityka w postkomunistycznej Europie, tłum. Hanna Jankowska, Muza, Warszawa.
Ost David, 2008, Wstęp, w: Elizabeth C. Dunn (red.), Prywatyzując Polskę. O bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji pracy, tłum. Przemysław Sadura, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
Romanowski Andrzej, 2008, Majsterkowicze naszej pamięci (2), „Gazeta Wyborcza”, 14 marca.
Rychard Andrzej, 2007, Parę refleksji o trudnościach tworzenia krytycznej socjologii postkomunizmu, „Studia Socjologiczne”, nr 1.
Said Edward W., 2005, Orientalizm, tłum. Monika Wyrwas-Wiśniewska, Zysk i S-ka, Poznań.
Sosnowska Anna, 1997, Tu, tam — pomieszanie, „Studia Socjologiczne”, nr 4.
Sosnowska Anna, 2008, Jakiego ustroju potrzebują Polacy?, w: Jan Szomburg (red.), Modernizacja Polski. Kody kulturowe i mity, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
Staniszkis Jadwiga, 1991, Political Capitalism in Poland, „East European Politics and Societies”, t. 5, s. 127–141.
Szelényi Iván, Treiman Donald J., Wnuk-Lipiński Edmund, 1995, Elity w Polsce, w Rosji i na Węgrzech. Wymiana czy reprodukcja?, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.
Walicki Andrzej, 2004, Rosja Putina a polityka polska, „Przegląd”, 23 lutego.
Wallerstein Immanuel, 1974, The Modern World-system, Academic Press, New York.
Zarycki Tomasz, 2000, Politics in the Periphery: Political Cleavages in Poland Interpreted in Their Historical and International Context, „Europe–Asia Studies”, t. 52, s. 851–873.
Zarycki Tomasz, 2003, Cultural Capital and the Political Role of the Intelligentsia in Poland, „Journal of Communist Studies and Transition Politics”, t. 19, s. 91–108.
Zarycki Tomasz, 2004, Uses of Russia: The Role of Russia in the Modern Polish National Identity, „East European Politics and Societies”, t. 18, s. 595–627.
Zarycki Tomasz, 2007, The Values and Identification of the Younger Generation of the Russian and Polish Intelligentsia (Based on a Comparative Survey of College and University Students in Moscow and Warsaw), „Russian Education and Society”, t. 49, nr 11, s. 5–38.
Zarycki Tomasz, 2008, Kapitał kulturowy. Inteligencja w Polsce i Rosji, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Ziółkowski Marek, 1998, Miejsce społeczeństwa polskiego w światowym systemie kapitalistycznym. Dylematy teoretyczne i praktyczne, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 4.
Pobierz

Opublikowane : 2009-03-23


Zarycki, T. (2009). Socjologia krytyczna na peryferiach. Kultura I Społeczeństwo, 53(1), 105-121. https://doi.org/10.35757/KiS.2009.53.1.6

Tomasz Zarycki  t.zarycki@uw.edu.pl
Uniwersytet Warszawski  Polska
https://orcid.org/0000-0003-2330-4499
Inne teksty tego samego autora