Modelowanie ciała jako wartość we współczesnej polskiej kulturze popularnej: porównanie osiedlowej siłowni i komercyjnego klubu fitnessu


Abstrakt

The article is a report on the field research carried out in a local gym in a large city and in a commercial fitness club. A detailed description of these places, the people who frequent them and the relationships between them was used in the analysis of two types of social dependence — communal ties and ties of association. The concepts of community and society are deeply rooted in sociological tradition.That description can also be treated as a source of knowledge of the trends in the transformation of cultural patterns appearing in the popular culture of contemporary Polish society.


Słowa kluczowe

siłownia vs klub fitnessu; wspólnota vs stowarzyszenie; kultura popularna

Bauman Zygmunt., 1995, Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.

Blalock Hubert M., 1975, Statystyka dla socjologów, tłum. różni, PWN, Warszawa.

Bordo Susan R., 1989, The Body and the Reproduction of Femininity: A Feminist Appropriation of Foucault, w: Gender/Body/Knowledge: Feminist Reconstructions of Being and Knowing, Alison M. Jaggar, Susan R. Bordo (red.), Rutgers University Press, London.

Brady Jacqueline, 2001, Is a Hard Woman Good to Find: Reconsidering the Modern Amazon Project, „Studies in Gender and Sexuality”, t. 2, nr 3.

Bratkowski Piotr, 2003, Człowiek z hormonu, „Newsweek”, nr 42.

Domański Henryk, 2004, Struktura społeczna. Wykłady z socjologii, Scholar, Warszawa.

Featherstone Mike, 1991, The Body in Consumer Culture, w: Mike Featherstone, Mike Hepworth, Bryan S. Turner (red.), The Body: Social Process and Cultural Theory, Sage, London.

Foucault Michel, 1993, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, tłum. Tadeusz Komendant, Aletheia, Warszawa.

Foucault Michel, 1995, Historia seksualności, tłum. Bogdan Banasiak, Tadeusz Komendant, Krzysztof Matuszewski, Czytelnik, Warszawa.

Giddens Anthony, 2002, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, tłum. Alina Szulżycka, PWN, Warszawa.

Gilman Sander L., 2003, Nowe prawo ciała. Jean Sébastien Stehli z rozmawia Sanderem Gilmanem, „Forum”, nr 41.

Goffman Erving, 1972, Relations in Public: Microstudies of the Public Order, Penguin, Harmondsworth.

Goffman Erving, 1979, Gender Advertisements, Harvard University Press, Cambridge, Mass.

Goffman Erving, 2000, Człowiek w teatrze życia codziennego, tłum. Helena Datner-Śpiewak, Paweł Śpiewak, Wydawnictwo KR, Warszawa.

Gromkowska Agnieszka, 1999, Kulturystyka, zdrowie i tożsamość w kulturze współczesnej, w: Zbyszko Melosik (red.), Ciało i zdrowie w społeczeństwie konsumpcji, Toruń–Poznań.

Inglehart Ronald, 1997, Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic, and Political Change in 43 Societies, Princeton University Press, Princeton.

Johnston Lynda, 1996, Flexing Feminity: Female Body-builders Refiguring „the Body”, „Gender Place & Culture: A Journal of Feminist Geography”, t. 3, nr 3.

Jutel Annemarie, 2003, Pretty Is as Pretty Does: An Historical Explanation for Fat Fixation, „Healthy Weight Journal”, t. 17, s. 68–72.

Kaniowska Katarzyna, 1999, Opis — klucz do rozumienia kultury, Łódzkie Towarzystwo Ludoznawcze, Łódź.

Klein Alan M., 1994, Little Big Men: Bodybuilding Subculture and Gender Construction, State University of New York Press, Albany.

Kosiewicz Jerzy, 2000, Kultura fizyczna i sport w perspektywie filozofii, AWF, Warszawa.

Kristeva Julia, 1982, The Powers of Horror: An Essay in Abjection, Columbia University Press, New York.

Lasch Christopher, 1991, The Culture of Narcissism: American Life in an Age of Diminishing Expectations, Norton, New York.

Libera Zbigniew, 1999, Dziedzictwo Frankensteina, w: Metamorfozy ciała, Dariusz Czaja (red.), Contango, Warszawa.

Malinowski Bronisław, 1967, Argonauci Zachodniego Pacyfiku. Relacje o poczynaniach i przygodach krajowców z Nowej Gwinei, PWN, Warszawa.

Mauss Marcel, 1973, Socjologia i antropologia, tłum. Marcin Król, Krzysztof Pomian, Jerzy Szacki, PWN, Warszawa.

Mayntz Renate, Holm Kurt, Hübner Peter, 1985, Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, tłum. Wanda Lipnik, PWN, Warszawa.

Melosik Zbyszko, 2002, Kryzys męskości w kulturze współczesnej, Wolumin, Poznań.

Mizerski Sławomir, 2000, Dać sobie pałer, „Polityka”, nr 23.

Nettleton Sarah, Watson Jonathan (red.), 1998, The Body in Everyday Life, Routledge, London–New York.

Nowak Włodzimierz, 2003, Na siłce. Rozkroku mistrz i przykucania „Gazeta Wyborcza”, „Duży Format”, nr 11.

Orliński Wojciech, 2003, Chichot macho, „Gazeta Wyborcza”, „Wysokie Obcasy”, nr 42.

Radkowska Magdalena, 1999, Aneks do dzieła stworzenia, w: Dariusz Czaja (red.), Metamorfozy ciała, Contago, Warszawa.

Sennett Richard, 1996, Ciało i kamień. Człowiek i miasto w cywilizacji Zachodu, tłum. Magdalena Konikowska, Marabut, Gdańsk.

Shea B. Christine, 2001, The Paradox of Pumping Iron: Female Bodybuilding as Resistance and Compliance, „Women and Language”, t. 24, nr 2.

Shilling Chris, 1993, The Body in Social Theory, Sage, London.

Strauss Anselm, 1978, A Social World Perspective, w: Norman Denzin (red.), Studies in Symbolic Interaction, t. 4, JAI Press, Greenwich.

Tönnies Ferdinand, 1988, Wspólnota i stowarzyszenie. Rozprawa o komunizmie i socjalizmie jako empirycznych formach kultury, tłum. Małorzata Łukasiewicz, PWN, Warszawa.

Topolewski Jan, 2000, Rysy w twarzy, „Res Publica Nowa”, nr 146,

Turner Bryan S., 1994, Regulating Bodies: Essays in Medical Sociology, Routledge, London–New York.

Tyszka Przemysław, 1999, „Kupuję nową twarz”. O ciele idealnym, w: Dariusz Czaja (red.), Metamorfozy ciała, Contago, Warszawa.

Wieczorkiewicz Anna, 2000, Muzeum ludzkich ciał. Anatomia spojrzenia, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk.

Wiegers Yvonne, 1998, Male Bodybuilding: The Social Construction of a Masculine Identity, „Journal of Popular Culture”, t. 32, s. 141–161.

Zagner Agnieszka , 2004, Salonowiec, „Polityka”, nr 41.

Pobierz

Opublikowane : 2006-12-20


Biały, K. (2006). Modelowanie ciała jako wartość we współczesnej polskiej kulturze popularnej: porównanie osiedlowej siłowni i komercyjnego klubu fitnessu. Kultura I Społeczeństwo, 50(4), 31-66. https://doi.org/10.35757/KiS.2006.50.4.2

Kamila Biały  kamila.bialy@gmail.com
Uniwersytet Łódzki  Polska
https://orcid.org/0000-0003-4933-3570
Inne teksty tego samego autora