Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 59 Nr 4 (2015)

Fakty, problemy, polemiki

Darwin et consortes: mit Darwina w kulturze współczesnej

DOI: https://doi.org/10.35757/KiS.2015.59.4.11
Przesłane: 12 maja 2021
Opublikowane: 24.11.2015

Abstrakt

Dominika Oramus’s book Darwinowskie paradygmaty: mit teorii ewolucji w kulturze współczesnej [Darwinian Paradigms: The Myth of the Theory of Evolution in Contemporary Culture] is an attempt to trace Darwin’s theory of evolution in today’s world. The presence of this idea is noted in numerous complexes of fact and fiction, which are transformations of the original theory of evolution. These are the stuff of cultural production, whose creations shape individual and collective representations in almost every area of human activity. Commentary on Oramus’s findings is placed in the context of the disputes—ever present in the social sciences—over the reception of Darwin’s theory.

Bibliografia

 1. Alexander Jeffrey C., 1982, Theoretical Logic in Sociology, t. 1: Positivism, Presuppositions, and Current Controversies, University of California Press, Berkeley–Los Angeles CA.
 2. Alexander Richard D., 1987, The Biology of Moral Systems, Adline de Gruyter, New York.
 3. Boas Franz, 1982 [1940], Race, Language, and Culture, The University of Chicago Press, Chicago.
 4. Bourdieu Pierre, 2005 [1979], Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, tłum. Piotr Biłos, Scholar, Warszawa.
 5. Boyd Robert, Richerson Peter J., 1989, Culture and the Evolutionary Process, Chicago University Press, Chicago IL.
 6. Collins Randall, 1998, The Sociology of Philosophies: A Global Theory of Intellectual Change, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge MA–London.
 7. Dawkins Richard, 1996 [1976/1989], Samolubny gen, tłum. Marek Skoneczny, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 8. Dawkins Richard, 2003 [1982], Fenotyp rozszerzony. Dalekosiężny gen, tłum. Joanna Gliwicz, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 9. Durham William H., 1991, Coevolution: Genes, Culture, and Human Diversity, Stanford University Press, Stanford CA.
 10. Durkheim Émile, 1999 [1893], O podziale pracy społecznej, tłum. Krzysztof Wakar, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Fligstein Neil, Doug McAdam, 2011, Toward a General Theory of Strategic Action Fields, „Sociolog Theory”, t. 29, nr 1, s. 1–26.
 12. Fuchs Stephan, 1992, The Professional Quest for Truth: A Social Theory of Science and Knowledge, State University of New York Press, Albany NY.
 13. Fuchs Stephan, 2001, Against Essentialism: A Theory of Culture and Society, Harvard University Press, Cambridge MA–London.
 14. Goffman Erving, 2000 [1959], Człowiek w teatrze życia codziennego, tłum. Helena Datner-Śpiewak, Paweł Śpiewak, Wydawnictwo KR, Warszawa.
 15. Harvey David, 1989, The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change, Blackwell, Oxford.
 16. Kłoskowska Antonina, 1980, Kultura masowa. Krytyka i obrona, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, wyd. 2.
 17. Kuhn Thomas, 2009 [1962], Struktura rewolucji naukowych, tłum. Helena Ostromęcka, Justyna Nowotniak, Aletheia, Warszawa.
 18. Lensky Gerhard, 1966, Power and Privilege: A Theory of Social Stratification, McGraw-Hill, New York.
 19. Lenski Gerhard, Nolan Patrick, Lenski Jean, 1995, Human Societies: An Introduction to Macrosociology, McGraw-Hill, New York, wyd. 7.
 20. Luhmann Niklas, 1982, The Differentiation of Society, tłum. Stephen Holmes, Charles Larmore, Columbia University Press, New York.
 21. Luhmann Niklas, 2007 [1984], Systemy społeczne. Zarys ogólnej teorii, tłum. Michał Kaczmarczyk, Nomos, Kraków.
 22. Lynch Aaron, 1996. Thought Contagion: How Belief Spreads Through Society. The New Science of Memes, Basic Books, New York.
 23. Marks Karol, Engels Fryderyk, 1976 [1848], Manifest komunistyczny, tłum. Witold Piekarski, Książka i Wiedza, Warszawa.
 24. Martin John Levi, 2009 [2003], Co to jest teoria pola?, tłum. Agata Dziuban, w: Aleksander Manterys, Janusz Mucha (red.), Michał Kaczmarczyk (współpr.), Nowe perspektywy teorii socjologicznej. Wybór tekstów, Nomos, Kraków.
 25. Mead George Herbert, 1934, Mind, Self, and Society from the Standpoint of a Social Behaviorist, Chicago University Press, Chicago.
 26. Mead George Herbert, 1938, The Philosophy of Act, Chicago University Press, Chicago.
 27. Mościskier Andrzej, 2001, Natura ludzka i problem przestępczości, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
 28. Oramus Dominika, 2015, Darwinowskie paradygmaty. Mit teorii ewolucji w kulturze współczesnej, Copernicus Center Press, Kraków.
 29. Ossowski Stanisław, 1966 [1948], Więź społeczna i dziedzictwo krwi, w: Stanisław Ossowski, Dzieła, t. 2, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 30. Parsons Talcott, 1968 [1937], The Structure of Social Action, The Free Press, New York.
 31. Parsons Talcott, 1966, Societies: Evolutionary and Comparative Perspectives, The Free Press, New York.
 32. Parsons Talcott, 1971, The System of Modern Societies, Prentice Hall, Englewood Cliffs NJ.
 33. Poleszczuk Jan, 2004, Ewolucyjna teoria interakcji społecznych, Scholar, Warszawa.
 34. Richerson Peter J., Boyd Robert, 2005, Not by Genes Alone: How Culture Transformed Human Evolution, University of Chicago Press, Chicago.
 35. Runciman W. G., 2000, The Social Animal, The University of Michigan Press, Ann Arbor.
 36. Sanderson Stephen K., 1995, Social Transformations: A General History of Historical Development, Blackwell, Cambridge MA.
 37. Spencer Herbert, 1888 [1852], Social Statics, D. Appleton, New York.
 38. Spencer Herbert, 1898, The Principles of Sociology, D. Appleton, New York.
 39. van der Berghe Pierre, 1973, Age and Sex in Human Societies: A Biosocial Perspective, Wadsworth, Belmont CA.
 40. van der Berghe Pierre, 1975, Man and Society: A Biosocial View, Elsevier, New York.
 41. van der Berghe Pierre, 1981, The Ethnic Phenomenon, Elsevier, New York.
 42. Wallerstein Immanuel, 1974–1989, The Modern World-System, 3 t., Academic Press, New York.
 43. Wilson Edward O., 2000 [1975], Socjobiologia, tłum. Mariusz Siemiński, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 44. Wilson Edward O., 2011 [1998], Konsiliencja. Jedność wiedzy, tłum. Jarosław Mikos, Zysk i S-ka, Poznań.
 45. Wright Robert, 1994, The Moral Animal: Why We Are, the Way We Are. The New Science of Evolutionary Psychology, Vintage Books, New York.

Downloads

Download data is not yet available.

Podobne artykuły

1 2 3 4 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.