Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 66 Nr 3 (2022)

Artykuły i rozprawy

Hybrid festivals: Challenges facing Cracow’s festival scene in times of pandemic

DOI: https://doi.org/10.35757/KiS.2022.66.3.6
Przesłane: 18 marca 2022
Opublikowane: 08.11.2022

Abstrakt

Głównym celem niniejszego tekstu jest przedstawienie strategii radzenia sobie z sytuacją pandemiczną wybrane przez trzy krakowskie festiwale: EtnoKraków/Crossroads, Sacrum Profanum i Unsound. Z ich różnorodnych podejść wyłania się nowa, hybrydowa formuła festiwalu, za którą idą zupełnie nowe wyzwania. Wśród nich można wymienić: nowe modele interakcji między organizatorami, artystami i publicznością; reorganizacja przestrzeni festiwalowej; nowe wzory dostępu dla publiczności nowe formy wykluczenia i otwarcia; okazje i bariery dla (wirtualnej) wymiany kulturowej; i wreszcie, nowe typy przeżycia festiwalowego spowodowały zmianę i zatarcie granic między wymiarami publicznym i prywatnym. W rzeczy samej, można nawet twierdzić, że sektor wydarzeń na żywo jest skonfrontowany ze znaczącymi przemianami samego rozumienia pojęcia "żywości". Analiza jest oparta zarówno na danych zastanych dotyczących procesów produkcji i konsumpcji festiwali muzycznych (artykuły prasowe/recenzje, raporty), jak również pół ustrukturyzowanych wywiadach z dyrektorami artystycznymi, menadżerami i producentami wybranych festiwali, przeprowadzonych w 2020/2021.

Bibliografia

 1. Castells Manuel, 2010, Społeczeństwo sieci (Mirosława Marody trans., 2nd ed.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Collins Randall, 2004, Interaction Ritual Chains, “Choice Reviews Online”, Vol. 42(2), Princeton University Press (https://doi.org/10.5860/choice.42-1251).
 3. Czuma Beata, 2020, Branża eventowa porażona koronawirusem. “Wizja masowych bankructw jest realnym scenariuszem”, wirtualnemedia.pl (https://m.wirtualnemedia.pl/m/artykul/branza-eventowa-porazona-koronawirusem-wizja-masowych-bankructw-jest-realnym-scenariuszem).
 4. Czyżewski Krzysztof, Fogler Janusz, Gałązka Alina, Hausner Jerzy, Machnowska-Góra Aldona, Miłoszewska Marta, Niezabitowski Michał, Komar Michał, Łysak Paweł, Opatowicz Adam, Piaskowski Robert, Purchla Jacek, Ronduda Łukasz, Sanetra-Szeliga Joanna, Szlendak Tomasz, Szymańska Aleksandra, Świątowska Bogna, 2020, Alert kultura 3.
 5. Gąsiorowski Mateusz, 2020, Koronawirus: problemy branży eventowej. Będzie pomoc od rządu (https://businessinsider.com.pl/firmy/koronawirus-problemy-branzy-eventowej-bedzie-pomoc-od-rzadu/qmvmrf3).
 6. Giddens Anthony, 1991, Modernity and Self-identity: Self and Society in the Late Modern Age, Polity Press, Cambridge.
 7. Gryn Magdalena, 2020, Szefowa firmy eventowej: Dla jednych kryzys oznacza upadek, dla drugich okazję (https://biznes.wprost.pl/firmy-i-rynki/10312703/jak-branza-eventowa-komentuje-kryzys.html).
 8. Hybrid…, 2020, Hybrid Events: Introduction, Benefits and Some Inspirational Examples (https://taggbox.com/blog/hybrid-events).
 9. Jackson Caroline, Morgan James, Laws Chantal, 2018, Creativity in Events: The Untold Story, “International Journal of Event and Festival Management”, Vol. 9(1): 2–19.
 10. Joseph May, 1998, Introduction: New Hybrid Identities and Performance, in: May Joseph, Jennifer Natalya Fink, Performing Hybridity, The University of Minnesota Press, Minneapolis: 1–24.
 11. Khanna Ayesha, Khanna Parag, 2012, The Hybrid Reality. Thriving in the Emerging Human-Technology Civilization, TED Conferences (Kindle edition).
 12. Koefoed Lasse, de Neergaard Maja, Simonsen Kirsten, 2020, Cross-cultural Encounters in Urban Festivals: Between Liberation and Domination, “Space and Culture”, January 2020: 1–14.
 13. Koronawirus: informacje i zalecenia (n.d.) (https://www.gov.pl/web/koronawirus).
 14. Korporowicz Leszek, 2016, Intercultural Space, „Politeja”, No. 5(44): 17–33.
 15. Korporowicz Leszek, 2017, Extended Cultures: Towards a Discursive Theory of Hybrid Space, in: Anna Duszak, Arkadiusz Jabłoński, Agnieszka Leńko-Szymańska (eds.), East-Asian and Central-European Encounters in Discourse Analysis and Translation, Instytut Lingwistyki Stosowanej, WLS UW: 13–31.
 16. Kozinets Robert, 2020, Netnography. The Essential Guideto Qualitative Social Media Research, Sage Publications (3rd (kindle)).
 17. Rosa Hartmut, 2019, Resonance: A Sociology of Our Relationship to the World (James Wagner, trans.), Polity Press (Kindle edition).
 18. Simons Ilja, 2019, Events and Online Interaction: The Construction of Hybrid Event Communities, “Leisure Studies”, Vol. 38(2): 145–159 (https://doi.org/10.1080/02614367.2018.1553994).
 19. Solaris Julius, 2020, The Future of Events Is Definitely Hybrid: What Will They Why Hybrid Events Are Here to Stay (https://www.eventmanagerblog.com/future-is-hybrid-events).
 20. Sumiala Johanna, Tikka Minttu, Huhtamäki Jukka, Valaskivi Katja, 2016, #JeSuisCharlie: Towards a Multi-Method Study of Hybrid Media Events, “Media and Communication”, Vol. 4(4): 97–108.
 21. Turner Victor, 1991, The Ritual Process. Structure and Anti-Structure, Cornell University Press, Ithaca, New York.
 22. Vaccari Cristian, Chadwick Andrew, O’Loughlin Ben, 2015, Dual Screening the Political: Media Events, Social Media, And Citizen Engagement, “Journal of Communication”, Vol. 65(6): 1041–1061.
 23. Vandenberg Femke, Berghman Michaël, Schaap Julian, 2020, The ‘Lonely Raver’: Music Livestreams During COVID-19 as a Hotline to Collective Consciousness?, “European Societies”, Vol. 0(0): 1–12 (https://doi.org/10.1080/14616696.2020.1818271).
 24. Visacovsky Sergio Eduardo, 2017, When Time Freezes: Socio-Anthropological Research on Social Crises, “Iberoamericana — Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies”, Vol. 46(1): 6–16.
 25. Wernio Maciej, 2020, Zapytaliśmy organizatorów festiwali, jak wpłynie na nich epidemia — NOiZZ (https://noizz.pl/muzyka/zapytalismy-organizatorow-festiwali-jak-wplynie-na-nich-epidemia/89j72jd).
 26. Wrona Tomasz Marcin, 2020, Koronawirus. Open’er, OrangeWarsawFestival, Pol’and’Rock, Audioriver odwołane — festiwale muzyczne szukają sposobu na przetrwanie — TVN24 (https://tvn24.pl/premium/koronawirus-opener-oragne-warsaw-festival-polandrock-audioriver-odwolane-festiwale-muzyczne-szukaja-sposobu-na-przetrwanie-4567810).

Downloads

Download data is not yet available.

Podobne artykuły

1 2 3 4 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.