Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 71 Nr 4 (2018): Bezpieczeństwo energetyczne

Bezpieczeństwo

Kierunki przeobrażeń rosyjskiej polityki energetycznej w świetle zapisów Strategii bezpieczeństwa ekonomicznego Federacji Rosyjskiej do 2030 r. i amerykańskiej koncepcji eksportu gazu skroplonego

DOI: https://doi.org/10.35757/SM.2018.71.4.08
Przesłane: 17 stycznia 2020
Opublikowane: 28.12.2018

Abstrakt

The article forecasts potential transformations of Russian energy policy after adopting the economic security strategy. It has been assumed that the goals of the energy policy will be to dominate supplies and create development processes in selected regions of the world. Their achievement requires technological transformation and production capabilities that would allow the creation of global gas prices and access to new markets. The necessary condition is cooperation with the most important importer (China) and the ‘energy dependency’ of new customers. This will change the nature of Russian energy policy and concepts of international influence.

Bibliografia

  1. Kosowska K., Kosowski P., Perspektywy rozwoju LNG w Rosji, „Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN” 2016, nr 95.
  2. Mickiewicz P., Bałtycka „zimna wojna”. Możliwe reakcje NATO i UE na rosyjską aktywność militarną na akwenie bałtyckim, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2015, nr 2 (12).
  3. Mickiewicz P., Ewolucja rosyjskiej polityki bezpieczeństwa i doktryny obronnej w drugiej dekadzie XXI wieku, [w:] Rosyjska myśl strategiczna i potencjał militarny w XXI wieku, red. P. Mickiewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.
  4. Mickiewicz P., Obszar czarnomorski i Morze Śródziemne w polityce Rosji, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 2016, vol. 10, nr 1.
  5. Mickiewicz P., Polityka bezpieczeństwa i doktryna obronna FR na przełomie XX i XXI wieku, [w:] Rosyjska myśl strategiczna i potencjał militarny w XXI wieku, red. P. Mickiewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.
  6. Mickiewicz P., Rosyjsko-chińska aktywność morska i koncepcje obecności na akwenie bałtyckim. Pomiędzy rywalizacją a współpracą, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2018, nr 3 (15).
  7. Mickiewicz P., Trójkąt Rosja–Chiny–Iran i jego miejsce na arenie międzynarodowej, [w:] Mocarstwowość na przełomie XX i XXI wieku. Teorie – analizy – prognozy, red. S. Wojciechowski, M. Tomczak, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2010.
  8. Mocarstwowość na przełomie XX i XXI wieku. Teorie – analizy – prognozy, red. S. Wojciechowski, M. Tomczak, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2010.
  9. Rosyjska myśl strategiczna i potencjał militarny w XXI wieku, red. P. Mickiewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.
  10. Voytyuk O., Sektor naftowy Ukrainy. Historia i przyszłość, „Polityka Energetyczna” 2015, t. 18, z. 2.

Downloads

Download data is not yet available.

Podobne artykuły

1 2 3 4 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.