O podziałach społecznych z redaktorami „KiS” rozmawiają: Andrzej Friszke, Mirosława Grabowska, Andrzej Leder, Michał Łuczewski, Antoni Z. Kamiński, Jan Sowa, Mirosława Marody


Friszke, A., Grabowska, M., Leder, A., Łuczewski, M., Kamiński, A. Z., Sowa, J., Marody, M., Kotnarowski, M., Kubica-Heller, G., Pasamonik, B., & Piotrowski, A. (2018). O podziałach społecznych z redaktorami „KiS” rozmawiają: Andrzej Friszke, Mirosława Grabowska, Andrzej Leder, Michał Łuczewski, Antoni Z. Kamiński, Jan Sowa, Mirosława Marody. Kultura I Społeczeństwo, 62(1), 13-46. Pobrano z http://czasopisma.isppan.waw.pl/index.php/kis/article/view/1096

Andrzej Friszke 
Instytut Studiów Politycznych PAN  Polska
https://orcid.org/0000-0001-8793-6079
Mirosława Grabowska 
Centrum Badania Opinii Społecznej; Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego  Polska
Andrzej Leder 
Instytut Filozofii i Socjologii PAN  Polska
https://orcid.org/0000-0002-1702-3706
Michał Łuczewski 
Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego  Polska
https://orcid.org/0000-0001-6126-8869
Antoni Z. Kamiński 
Instytut Studiów Politycznych PAN  Polska
https://orcid.org/0000-0001-8772-3794
Jan Sowa 
Uniwersytet Jagielloński  Polska
Mirosława Marody 
Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego  Polska
https://orcid.org/0000-0002-8448-9522
Michał Kotnarowski 
Instytut Studiów Politycznych PAN  Polska
Grażyna Kubica-Heller 
Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego  Polska
https://orcid.org/0000-0002-3193-3634
Barbara Pasamonik 
Instytut Socjologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie  Polska
https://orcid.org/0000-0001-7407-6807
Andrzej Piotrowski  apiotr@uni.lodz.pl
Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego  PolskaInne teksty tego samego autora