Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 59 Nr 4 (2015)

Fakty, problemy, polemiki

Siły motoryczne rozwoju społeczno-gospodarczego: refleksje na kanwie koncepcji Acemoglu-Robinsona

DOI: https://doi.org/10.35757/KiS.2015.59.4.8
Przesłane: 12 maja 2021
Opublikowane: 24.11.2015

Abstrakt

This paper critically assesses Acemoglu and Robinson’s framework for examining economic development. The framework is applied to cases taken from a period of more than two thousand years, yet it—and consequently its implementation—suffer from serious methodological flaws. First, the authors fail to define their basic concepts and terms precisely. Their choice of critical junctures generating breakthroughs is similarly limited to those that produced changes but ignores others that did not. Furthermore, their major claim that institutions are the only determinant of prosperity does not withstand scrutiny. Other factors, including the much-criticized ones of culture and geography, may be shown to be more critical under some circumstances. Last but not least, their failure to establish links between their framework and the literature on democracy and capitalism is rather striking. Juxtaposing their analysis and this literature could generate new insights. Nevertheless, this is not to suggest that their framework is ‘old wine in new bottles’. To the contrary, their analysis will undoubtedly stimulate further research into the complexity of relations between political and economic institutions and their impact on social and economic development.

Bibliografia

 1. Acemoglu Daron, Robinson James A., 2014, Dlaczego narody przegrywają: źródła władzy, pomyślności i ubóstwa, tłum. Jerzy Łoziński, Zysk i Ska, Poznań.
 2. Acemoglu Daron, Johnson Simon, Robinson James A., 2001, The Colonial Origins of Comparative Development: Empirical Investigation, „The American Economic Review”, t. 91, s. 1369–1401.
 3. Bell Daniel, 2014 [1996], Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, tłum. Stefan Amsterdamski, Aletheia, Warszawa.
 4. Berman Harold, 1995 [1986], Prawo i rewolucja. Kształtowanie się zachodniej tradycji prawnej, tłum. Stefan Amsterdamski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Bessen James, 2015, The Anti-Innovators, „Foreign Affairs”, t. 94, s. 55–60.
 6. Bremmer Ian, 2006, The J Curve: A New Way to Understand Why Nations Rise and Fall, Simon & Schuster, New York.
 7. [BS] Bank Światowy, 1993, The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy. A World Bank Policy Research Report published by the Oxford University Press, Washington DC.
 8. Buchanan James, 1965, An Economic Theory of Clubs, „Economica”, t. 32, s. 1–14.
 9. Burns Tom, Stalker G. M., 1961, The Management of Innovation, Tavistock, London.
 10. Chambers John, Ullman Myron E., 2015, Stopping the Economy — Sapping Patent Trolls, „The Wall Street Journal”, 17 lutego (A9).
 11. Cipolla Carlo M., 1970, Introduction, w: Carlo M. Cipolla (red.), The Economic Decline of Empires, Methuen, London.
 12. Collier Paul, 2007, The Bottom Billion: Why the Poorest Countries Are Failing and What Can Be Done About It, Oxford University Press, Oxford–New York.
 13. Dahl Robert, 1974, Polyarchy: Participation and Opposition, Yale University Press, New Haven.
 14. Diamond Jared, 2010, Strzelby, zarazki, maszyny: losy ludzkich społeczeństw, tłum. Marek Konarzewski, Prószyński Media, Warszawa.
 15. Hayek Friedrich August von, 2006 [1960], Konstytucja wolności, tłum. Janusz Stawiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Huntington Samuel P., 1968, Political Order in Changing Societies, Yale University Press, New Haven–London.
 17. Jasiecki Krzysztof, 2013, Kapitalizm po polsku: między modernizacją a peryferiami, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 18. Kamiński Antoni Z., 2014, Dezercja elit. Konsolidacja ustroju politycznego w pokomunistycznej Polsce, ISP PAN, Warszawa.
 19. Kamiński Antoni Z., Kamiński Bartłomiej, 2004, Korupcja rządów. Państwa pokomunistyczne wobec globalizacji, Trio–ISP PAN, Warszawa.
 20. Kindleberger Charles P., 1996, World Economic Primacy 1500–1990, Oxford University Press, New York–Oxford.
 21. [KW] Commission for Growth and Development, 2008, The Growth Report: Strategies for Sustained Growth and Inclusive Development, International Bank for Reconstruction and Development, Washington DC.
 22. Landes David S., 2000, Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy, tłum. Hanna Jankowska, Muza, Warszawa.
 23. Lawrence Paul R., Lorsch Jay W., 1967, Organization and Environment, Harvard Business School, Boston, MA.
 24. Mises Ludvig, von, 2008, The Anti-Capitalistic Mentality, The Ludwig von Mises Institute, Auburn, Alabama.
 25. Moore Barrington Jr., 1966, Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of Modern World, Penguin, London.
 26. North Douglass C., 1981, Structure and Change in Economic History, W.W. Norton, New York–London.
 27. North Douglass C., 1990, Institutions, Institutional Change, and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge.
 28. Olson Mancur, 1982, The Rise and Decline of Nations: Economic Growth, Stagflation, and Social Rigidities, Yale University Press, New Haven–London.
 29. Olson Mancur, 2012 [1965], Logika działania zbiorowego: dobra publiczne i teoria grup, tłum. Sebastian Szymański, Scholar, Warszawa.
 30. Phelps Edmund, 2013, Mass Flourishing: How Grassroots Innovation Created Jobs, Challenge and Change, Princeton University Press, Princeton NJ.
 31. Putnam Robert D., 1995, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, tłum. Jakub Szacki, Znak–Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków–Warszawa.
 32. Rodrik Dani, 2007, One Economics Many Recipes: Globalization, Institutions, and Economic Growth, Princeton University Press, Princeton.
 33. Schumpeter Joseph A., 2009 [1942], Kapitalizm, socjalizm, demokracja, tłum. Michał Rusiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 34. Skocpol Theda, 1979, States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France Russia and China, Cambridge University Press, Cambridge, Mass.
 35. Szlajfer Henryk, 2012, Economic Nationalism and Globalization: Lessons from Latin America and Central Europe, Brill, Leiden–Boston.
 36. Teulings Coen, Baldwin Richard (red.), 2014, Secular Stagnation: Facts, Causes and Cures, CEPR Press, London.
 37. Tilly Charles, 1990, Coercion, Capital and European States, AD 990–1990, Blackwell, Cambridge, Mass.
 38. Tilly Charles, 1997 [1993], Rewolucje europejskie, 1492–1992, tłum. Elżbieta Żelazna, Krąg–Volumen, Warszawa.
 39. Wallerstein Immanuel, 1974, The Modern World System, Academic Press, New York.
 40. Weber Max, 2002, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, tłum. Dorota Lachowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 41. Wildavsky Aaron, 1991, The Rise of Radical Egalitarianism, The American University Press, Washington.
 42. Wittfogel Karl, 1956, Oriental Despotism, Yale University Press, New Haven.

Downloads

Download data is not yet available.

Podobne artykuły

1 2 3 4 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.