Krótkie i długie trwanie kapitalizmu


Abstrakt

This essay is devoted to Kacper Pobłocki’s book Kapitalizm. Historia krótkiego trwania [Capitalism: A Short-Term History] (2017), which, in the author’s opinion, is the important and original outcome of an anthropological and historical analysis of capitalism, both in the global and local dimensions, and particularly in regard to the problems of contemporary Poland. Pobłocki questions a majority of the interpretations of capitalism’s history, while referring to long extant but little used historical, anthropological, and economic information. The text contains a presentation of Pobłocki’s ideas and a multithreaded discussion of the form and content of certain of his statements.


Słowa kluczowe

szerokie i wąskie rozumienie kapitalizmu; Globalna Północ; Globalne Południe; antropologizacja historii kapitalizmu; geneza polskiej państwowości

Burawoy Michael, 2010, O socjologię publiczną. Przemówienie prezydenckie z roku 2004, w: Aleksander Manterys, Janusz Mucha (red.), Nowe perspektywy teorii socjologicznej. Wybór tekstów, Nomos, Kraków.

Czapliński Przemysław, 2016, Poruszona mapa. Wyobraźnia geograficzno-kulturowa polskiej literatury przełomu XX i XXI wieku, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Dosi Giovanni, Orsenigo Luigi, Sylos Labini Mauro, 2005, Technology and Economy, w: Neil J. Smelser, Richard Swedberg (red.), The Handbook of Economic Sociology, Princeton University Press–Russel Sage Foundation, Princeton–Oxford–New York.

Gdula Maciej, Sadura Przemysław (red.), 2012, Style życia i porządek klasowy w Polsce, Scholar, Warszawa.

Goryszewski Łukasz, 2014, Style konsumpcji polskiej klasy wyższej, Nomos, Kraków.

Jasiecki Krzysztof, 2002, Elita biznesu w Polsce. Drugie narodziny kapitalizmu, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.

Klint Paweł, Galik Piotr, 2016, Zrozumieć przeszłość. Dzieje nowożytne. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Część 2. Zakres rozszerzony. Z dostępem do e-testów, Nowa Era, Warszawa.

Kulesza Ryszard, Kowalewski Krzysztof, 2015, Zrozumieć przeszłość. Starożytność i średniowiecze. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Część 1. Zakres rozszerzony. Z dostępem do matura-rom-u, Nowa Era, Warszawa.

Szlinder Maciej, 2012, Róża Luksemburg: ekonomia (bardzo) polityczna, „Praktyka Teoretyczna”, nr 6.

Wimmer Andreas, Glick Schiller Nina, 2002, Methodological Nationalism and Beyond: Nation State Building, Migration and the Social Science, „Global Networks”, t. 2, nr 4, s. 301–334.

Pobierz

Opublikowane : 2018-03-26


Mucha, J. (2018). Krótkie i długie trwanie kapitalizmu. Kultura I Społeczeństwo, 62(1), 335-345. https://doi.org/10.35757/KiS.2018.62.1.17

Janusz Mucha  jmucha@post.pl
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-7795-1053
Inne teksty tego samego autora