Przedstawianie rzeczywistości jest jej częścią i odwrotnie

Krzysztof Gajewski, Reprezentacje komunizmu. PRL z perspektywy badań literackich i kulturowych


Abstrakt

This essay contains reflections on the problems of discourse that appear in analyzing written historical sources. The author refers to Krzysztof Gajewski’s book, Reprezentacje komunizmu. PRL z perspektywy badań literackich i kulturowych [The Representation of Communism: The PPR from the Perspective of Literary and Cultural Studies] (2018). The primary findings concern the necessity of taking into account the linguistic framework of the given era.


Słowa kluczowe

historia PRL; pisane źródła historyczne; język; dyskurs

Pobierz

Opublikowane : 2020-01-31


Kula, M. (2020) „Przedstawianie rzeczywistości jest jej częścią i odwrotnie”, Kultura i Społeczeństwo, 63(3), s. 263-269. doi: 10.35757/KiS.2019.63.3.13.

Marcin Kula 
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-2539-6895

Inne teksty tego samego autora