Ponowoczesność korporacyjnych biografii. Perspektywa relacyjnej epistemologii


Abstrakt

W artykule do analizy dwóch biografii reprezentujących różnorodne ponowoczesne wzorce życia została zastosowana szczególna rama epistemologiczna i jej wybrane kategorie. Ponowoczesność, a właściwie ponowoczesny porządek jest traktowany jako swobodny i zmienny w odniesieniu do kategorii więzi i pracy, podczas gdy jedynym źródłem pewności dla jednostki jest ona sama i jej tożsamość, niezależnie od tego, czy jest to wariant jej przyszłych możliwości czy potrzeb. Taka charakterystyka ponowoczesności zostaje rozszerzona o kategorię rezonansu jako synonim pierwotnego/podstawowego uwikłania w świecie. Rezonansu tego jednostka jest coraz bardziej świadoma, zastanawia się nad nim i czyni/musi uczynić obiektem swojego doświadczenia.


Słowa kluczowe

ponowoczesność; korporacje transnarodowe; epistemologia relacyjna; rezonans; biografia

Bloom, Dan. 2009. “The phenomenological method of Gestalt therapy: revisiting Husserl to discover the essence of Gestalt therapy.” Gestalt Review 13 (3): 277–295.

Francesetti, Gianni. 2016. “The emerging, co-created self as the foundation of anthropology, psychopathology and psychotherapy in Gestalt therapy.” J.-M. Robine (ed.). Self: A Polyphony of Contemporary Gestalt Therapists. St. Romain la Virvée: L’Exprimerie.

Frank, Ruella. 2016. “Self in motion.” J.-M. Robine (ed.). Self: A Polyphony of Contemporary Gestalt Therapists. St. Romain la Virvée: L’Exprimerie.

Fuchs, Thomas. 2017. Ecology of the Brain: The Phenomenology and Biology of the Embodied Mind. Oxford: Oxford University Press.

Gallese, Vittorio. 2014. The Birth of Intersubjectivity: Psychodynamics, Neurobiology, and the Self. New York: W. W. Norton.

Marody, Miroslawa, Anna Giza-Poleszczuk. 2004. Przemiany więzi społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Perls, Fritz, Ralph Hefferline, Paul Goodman. 1951. Gestalt Therapy: Excitement and Growth in the Human Personality. Highland: Gestalt Journal Press.

Rank, Otto. 1989 [1932]. Art and Artist: Creative Urge and Personality Development. New York: W. W. Norton.

Rosa, Hartmut. 2016. Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung. Berlin: Suhrkamp.

Roubal, Jan, Michela Gecele, Gianni Francesetti. 2017. “Diagnoza w psychoterapii gestalt.” Gianni Francesetti, Michela Gecele, Jan Roubal (eds.). Psychoterapia gestalt w praktyce klinicznej. Od psychopatologii do estetyki kontaktu. Gdańsk: Harmonia Univeralis.

Spagnuolo Lobb, Margherita. 2011. The Now-for-Next in Psychotherapy Gestalt Therapy Recounted in Post-Modern Society. Milan: Instituto di Gestalt.

Wollants, George. 2008. Gestalt Therapy: Therapy of the Situation. London: Sage.


Opublikowane : 2019-12-27


Biały, K. (2019). Ponowoczesność korporacyjnych biografii. Perspektywa relacyjnej epistemologii. Kultura I Społeczeństwo, 63(4), 91-101. https://doi.org/10.35757/KiS.2019.63.4.5

Kamila Biały 
Institute of Sociology, University of Lodz  Polska
https://orcid.org/0000-0003-4933-3570

Inne teksty tego samego autora