Jak ugryźć codzienność?


Abstrakt

Starting from the statement that self-reflection is necessary for the development of any scientific discipline, the author of this article – a historian and sociologist – considers the characteristics of research on everyday life. What is the subject of this subdiscipline and when did such research start? What methods does it use? The author reflects on these issues, while referring to his own experience as a historian and to the book by Bogumiła Mateja-Jaworska and Marta Zawodna-Stephan, Badania życia codziennego. Rozmowy (nie)codzienne w Polsce (2019) [Studies of Everyday Life: (Not) Everyday Conversations in Poland], in which the statements of contemporary everyday researchers are quoted. The author concludes that the beginnings of such research should be sought in the very distant past and that its material might be provided by all the creations of human culture. He also wonders if and how evidence of the modern digital age will survive.


Słowa kluczowe

badanie codzienności – historia i metodologia dyscypliny; socjologia przedmiotów; kultura współczesna

Fogel Robert William, Engerman Stanley L., 1974, Time in the Cross, t. 1: The Economics of American Negro Slavery, t. 2: Evidence and Methods. A Supplement, Little, Brown and Co., Boston–Toronto.

Kosiński Krzysztof, 2000, O nową mentalność. Życie codzienne w szkołach 1945–1956, Trio, Warszawa.

Kozłowski Tomasz, 2017, Anatomia rewolucji. Narodziny ruchu społecznego „Solidarność” w 1980 roku, IPN, Warszawa.

Kula Marcin, 2016, Defekacja – rzecz ludzka i zjawisko kultury, w: Wśród ludzi, rzeczy i znaków. Krzysztofowi Pomianowi w darze, Andrzej Kołakowski, Andrzej Mencwel, Jacek Migasiński, Paweł Rodak, Małgorzata Szpakowska (red.), Wydawnictwa UW, Warszawa, s. 521–538.

Lewis Norman, 2014, Neapol ’44. Pamiętnik oficera wywiadu z okupowanych Włoch, tłum. Janusz Ruszkowski, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.

Machcewicz Anna, 2015, Bunt. Strajki w Trójmieście. Sierpień 1980, ECS, Gdańsk.

Machcewicz Maciej, 2015, „Przecież jutro wyjedziemy do kraju, do Polski”. Życie codzienne polskich zesłańców na Syberii w latach 1940–1946, „Zesłaniec. Kwartalnik Rady Naukowej Zarządu Głównego Związku Sybiraków”, nr 62, s. 3–27.

Mateja-Jaworska Bogumiła, Zawodna-Stephan Marta, 2019, Badania życia codziennego w Polsce. Rozmowy (nie)codzienne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.

Mączak Antoni, 1998, Odkrywanie Europy. Podróże w czasach renesansu i baroku, Novus Orbis, Gdańsk.

Olaszek Jan, 2015, Rewolucja powielaczy. Niezależny ruch wydawniczy w Polsce 1976–1989, Trzecia Strona, Warszawa.

Pawlina Sebastian, 2016, Praca w dywersji. Codzienność żołnierzy Kedywu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, Muzeum II Wojny Światowej, Gdańsk.

Sapieha Virgilia, 2019, Amerykańska księżna, tłum. Ewa Horodyska, Ośrodek KARTA, Warszawa.

Sztompka Piotr, Bogunia-Borowska Małgorzata (red.), 2008, Socjologia codzienności, Znak, Kraków.

Waśkiewicz Andrzej, 1991, The Warsaw Insurgents’ Community in 1944 in the Light of the Dramaturgical Conception of Erving Goffman, „The Polish Sociological Bulletin”, nr 3, s. 205–220.

Waśkiewicz Andrzej, 1993, Powstańcza społeczność walczącej Warszawy 1944 roku w świetle dramaturgicznej koncepcji Ervinga Goffmana, „Przegląd Humanistyczny”, nr 2, s. 15–29.

Węgierski Tomasz Kajetan, 1982, Listy do przyjaciółki w Paryżu, pisane w formie dziennika podczas podróży do Martyniki w r. 1783, w: Ameryka Łacińska w relacjach Polaków. Antologia, wybór, wstęp, komentarze i przypisy Marcin Kula, Wydawnictwo Interpress, Warszawa, s. 49–62.

Wypustek Andrzej, 2018, Imperium szamba, ścieku i wychodka. Przyczynek do historii życia codziennego w Starożytności, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa.

Zaremba Marcin, 2012, Wielka trwoga. Polska 1944–1947. Ludowa reakcja na kryzys, Znak–ISP PAN, Kraków.

Pobierz

Opublikowane : 2020-01-30


Kula, M. (2020). Jak ugryźć codzienność?. Kultura I Społeczeństwo, 64(1), 243-249. https://doi.org/10.35757/KiS.2020.64.1.11

Marcin Kula  j.m.kula@uw.edu.pl
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-2539-6895

Inne teksty tego samego autora