Jak uczyć stosunków międzynarodowych? Praktyka podróży studyjnej w ramach kierunku Stosunki Międzynarodowe na Akademii Marynarki Wojennej w latach 2016−2019


Abstrakt

The article concerns study trips organised by the Faculty of International Relations of the Polish Naval Academy (Akademia Marynarki Wojennej – AMW) between 2016 and 2019. The text consists of four parts. The first part outlines the theoretical approach to study trips as a teaching technique particularly useful in the study of international relations. A model of a study trip organised by AMW is presented. In the second part, the case studies of six study trips implemented by AMW are discussed and analysed. In the third part, the authors criticise study trips as a teaching tool used under the conditions of the Polish higher education system. In the final part, the author suggests institutionalising study trips. In the authors’ opinion, they can become a new distinguishing feature of education in the Polish higher education system, responding to the challenges of the globalising world.


Słowa kluczowe

stosunki międzynarodowe; praca studyjna; projekt międzynarodowy; praca w międzynarodowym zespole

Bieniek I., Steinerowska S., Kompetencje międzykulturowe na mapie kompetencji zawodowych menedżera, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej” 2014, z. 71.

Brown R., Procesy grupowe, Dynamika wewnątrzgrupowa i międzygrupowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.

Drzewiecki A., Chojnacka M., Kardas M., Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. 2008−2018, Wydawnictwo „Napoleon V”, Oświęcim 2018.

Haliżak E., Przedmiot, teoria i metodologia nauki o stosunkach międzynarodowych, „Stosunki Międzynarodowe” 2015, nr 51.

Kozak A., Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wykładowców, Helion, Gliwice 2014.

Malchrowicz E., Polscy touroperatorzy turystyki kulturowej, „Turystyka Kulturowa” 2011, nr 9.

Mikos von Rohrscheidt A., Podróże studyjne jako klasyczna forma turystyki kulturowej, [w:] Współczesne formy turystyki kulturowej, red. K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt, Poznań 2009.

Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Warszawa 2012.

O’Brien R. C., While America slept. Restoring American leadership to a world in crisis, Encounter Books, Washington 2016.

Trocki M., Grucza B., Ogonek K., Zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.

Wyrwicka M. K., Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011.

Pobierz

Opublikowane : 2019-03-29


Kusiak, P., Markowski, M., Wyszyńska, D., & Wyszyński, Łukasz. (2019). Jak uczyć stosunków międzynarodowych? Praktyka podróży studyjnej w ramach kierunku Stosunki Międzynarodowe na Akademii Marynarki Wojennej w latach 2016−2019. Sprawy Międzynarodowe, 72(1), 51-75. https://doi.org/10.35757/SM.2019.72.1.04

Paweł Kusiak 
Akademia Marynarki Wojennej  Polska
https://orcid.org/0000-0002-7180-7149
Maciej Markowski 
European Consortium of Accreditation  Polska
https://orcid.org/0000-0002-6453-6352
Dominika Wyszyńska 
Akademia Marynarki Wojennej  Polska
https://orcid.org/0000-0001-5206-0724
Łukasz Wyszyński 
Akademia Marynarki Wojennej  Polska
https://orcid.org/0000-0002-7228-9718