Zagraniczny wymiar polityki historycznej Prawa i Sprawiedliwości (2015–2019)


Abstrakt

From the very beginning, the main goals of the Law and Justice (PiS) party were to strengthen the independent existence of the Republic of Poland and the country’s international position, as well as to spread patriotic attitudes and strengthen the social and national solidarity of Poles. For party members, the subjects of patriotism and national remembrance were among the key elements in maintaining the national cohesion of Poles, and raising the level of civilization and the quality of life of the entire society. In the external dimension (related to the influence of the past on the image of Poland in the modern world and the shaping of the image of the state and its nation), the party’s politics were reduced to a few basic assumptions. The first was to restore the awareness of Polish history and Poland’s importance in Europe, as well as to describe and universalize the Polish experience in the international arena as an essential component of the European tradition. The second assumption of PiS’s politics of memory was to oppose the attempts to relativize responsibility for the crimes of World War II, as well as to argue with all actions aimed at a moral and historical revision of the position of the Polish state and nation, whether from Germany and, more broadly, from international actors and the Russian Federation. The last assumption of these politics was to build good relations with Israel and the Jewish diaspora, particularly in the United States, which the party leaders perceived as a symbol and guarantee of security, as well as a source of rapid economic development.


Słowa kluczowe

politics of memory; historical memory; Law and Justice party; political parties; patriotism; national community

Augstein R. et al. (red.), „Historikerstreit”. Die Dokumentation der Kontroverse um die Einzigartigkeit der nationalsozialistischen Judenvernichtung, München–Zurich 1987.

Barcz J., Kranz J., Reparacje od Niemiec po drugiej wojnie światowej w świetle prawa międzynarodowego. Aspekty prawa i praktyki, Warszawa 2019.

Chojan A., Fundamenty ideowe i cele polityki zagranicznej Prawa i Sprawiedliwości z perspektywy 2005 roku, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2016, t. 52, nr 1, s. 202–228.

Cichocki M., Czas silnych tożsamości, w: Polityka historyczna. Historycy – politycy – prasa, Warszawa 2005, s. 15–21.

Dudek A., Historia i polityka w Polsce po 1989 roku, w: Historycy i politycy. Polityka pamięci w III RP, red. P. Skibiński, T. Wiścicki, M. Wysocki, Warszawa 2011, s. 33–58.

Dudek A., Spory o polską politykę historyczną po 1989 roku, w: Pamięć i polityka historyczna. Doświadczenia Polski i jej sąsiadów, red. S.W. Nowinowski, J. Pomorski, R. Stobiecki, Łódź 2008, s. 193–200.

Karnowska D., Polityka zagraniczna Prawa i Sprawiedliwości w latach 2005–2011. Próba bilansu, „Nowa Polityka Wschodnia” 2012, nr 2, s. 42–52.

Komorowski K., Rawski W., Anty–Katyń. Jeńcy sowieccy w niewoli polskiej. Fakty i mity, Warszawa 2006.

Lipski J.J., Dwie ojczyzny – dwa patriotyzmy. Uwagi o megalomanii i ksenofobii narodowej Polaków, Kraków 1981.

Materski W., Polityka historyczna Federacji Rosyjskiej po 2000 r., „Dzieje Najnowsze” 2014, t. 46, nr 4, s. 93–115.

Merta T., Pamięć i nadzieja, w: R. Kostro, T. Merta, Pamięć i odpowiedzialność, Kraków–Wrocław 2005, s. 71–86.

Morawiecki M., Moscow’s Holocaust revisionism, https://www.politico.eu/article/moscows-holocaust-revisionism-world-war-russia-auschwitz-nazi-germany-soviet-union/ [dostęp: 31 sierpnia 2020].

Olszewski E., Pamięć społeczna i polityka historyczna w programach polskich partii politycznych, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2013, nr 2, s. 67–97.

Roszkowski W., Rola historii. Zmagania o Polskę. Rozliczenia z przeszłością, http://www.rpo.gov.pl/pliki/12440171080.pdf [dostęp: 18 czerwca 2020].

Sanecka J., Polityka historyczna partii Prawo i Sprawiedliwość, założenia i realizacja „Athenaeum” 2008, nr 19, s. 54–66.

Stobiecki R., Historycy wobec polityki historycznej, w: S.W. Nowinowski (red.), J. Pomorski, R. Stobiecki, Pamięć i polityka historyczna. Doświadczenia Polski i jej sąsiadów, red., Łódź 2008, s. 175–192.

Szacka B., Czas przeszły, pamięć, mit, Warszawa 1996.

Wałdoch M., Meandry polityki historycznej w jednostkach samorządu terytorialnego III RP, „Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość” 2017, t. 14, s. 49–68.

Wolff-Powęska A., Polskie spory o historię i pamięć. Polityka historyczna, „Przegląd Zachodni” 2007, nr 1, s. 3–44.

Pobierz

Opublikowane : 2022-03-16


Słowiński, K. (2022). Zagraniczny wymiar polityki historycznej Prawa i Sprawiedliwości (2015–2019). Studia Polityczne, 49(4), 177-200. https://doi.org/10.35757/STP.2021.49.4.08

Konrad Słowiński  konradslowinski@kul.lublin.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II  Polska
https://orcid.org/0000-0003-3714-8992