Mitologia komiksu — uwagi krytyczne. Esej recenzyjny


Abstrakt

This essay was envisaged as a dialogue with Paweł Ciołkiewicz, author of the book Moje komiksy, Vol. 1, Od Tajfuna do Supermana [My Comics, Vol. 1, From Typhoon to Superman] (2019), who has for years been fascinated by the phenomenon of comics and made them the subject of scholarly reflection. When analyzing the history and contemporaneity of the comic book, he uses concepts from many fields familiar to sociologists, such as cultural anthropology, philosophy, history, psychology, and religious studies. In discussion with Ciołkiewicz, the author of the article addresses the following topics: (1) comics in the grid of academic concepts; (2) comics as an illustration of the fate of popular culture in the Polish People’s Republic and the USA; and (3) the comic book as myth. In summary, he recalls Ciołkiewicz’s statement that for him comics are not only an object to be studied but also an instrument for breaking through the veil of obviousness.


Słowa kluczowe

historia komiksu; komiks w kulturze współczesnej; kultura popularna; przemysł kulturalny; komiks w krytyce literackiej; fani i prosumenci

Błażejczyk Michał, 2006, Kilka uwag o kondycji badań komiksu w Polsce, „Zeszyty Komiksowe”, nr 5.

Certeau Michel de, 2008, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, tłum. Krystyna Thiel-Jańczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Ciołkiewicz Paweł, 2019, Moje komiksy. Vol. 1. Od Tajfuna do Supermana, Wydawnictwo Kurc, Koluszki.

Kołakowski Leszek, 2003, Obecność mitu, Pruszyński i S-ka, Warszawa.

Siuda Piotr, 2012, Kultury prosumpcji. O niemożności powstania globalnych i ponadpaństwowych społeczności fanów, Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Pobierz

Opublikowane : 2020-09-21


Mielczarek, R. (2020). Mitologia komiksu — uwagi krytyczne. Esej recenzyjny. Kultura I Społeczeństwo, 64(3), 221-231. https://doi.org/10.35757/KiS.2020.64.3.11

Rafał Mielczarek  rafal.mielczarek@umed.lodz.pl
Uniwersytet Medyczny w Łodzi  Polska
https://orcid.org/0000-0002-4467-4731