Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 62 Nr 3 (2018): MIASTO I OKOLICE

Artykuły i rozprawy

Biblioteki miejskie jako „miejsca trzecie” a deglomeracja kultury. Wnioski z badania sieci bibliotek miejskich w Krakowie

DOI: https://doi.org/10.35757/KiS.2018.62.3.3
Przesłane: 23 kwietnia 2021
Opublikowane: 27.09.2018

Abstrakt

This text addresses the significance and potential of municipal libraries. The author considers the results of research conducted to evaluate the network of municipal libraries in Kraków (a UNESCO City of Literature) and to prepare a strategy for a new cultural institution, the Kraków Library. He considers libraries in terms of “place.” The notion of “place” here involves both the urban dimension of a library (that is, its role and location in the city space) and the architectural sense (its interior and attractiveness). He attaches great importance to a library’s city-forming and culture-forming roles, and to the social role of the library as a “third place,” a place that is neither home nor work and in which diverse participants can undertake joint activities.

Bibliografia

 1. Audunson Ragnar, 2005, Library and Information Science Education: Is There a Nordic Perspective? (http://archive.ifla.org/IV/ifla71/papers/061e-Audunson.pdf [20.06.2017]).
 2. Borowski Hubert, 2015, Do czego służą biblioteki?, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Warszawa.
 3. Forrest Charles, Bostick Sharon L., 2013, Welcoming, Flexible, and State-of-the-art: Approaches to Continuous Facilities Improvement, „IFLA Journal”, t. 39, nr 2, s. 140–150.
 4. Gądecki Jacek, Knaś Piotr (red.), 2016, Biblioteka Kraków. Rozwój sieci miejskich bibliotek publicznych, Małopolski Instytut Kultury, Kraków.
 5. Goulding Anne, 2008, Libraries and Cultural Capital, „Journal of Librarianship and Information Science”, t. 40, nr 4, s. 235–237.
 6. Greenhalgh, Liz, Worpole Ken, Landry Charles, 1995, Libraries in a World of Cultural Change, UCL Press, London.
 7. Hawkins Margaret, Morris Anne, Sumsion John, 2001, Socio-economic Features of UK Public Library Users, „Library Management”, t. 22, nr 6/7, s. 258–265.
 8. Kretzmann Jody, Rans Susan, 2005, The Engaged Library: Chicago Stories of Community Building, Northwestern University, Evanston, IL.
 9. Manjarrez Carlos, Cigna Jessica, Bajaj Beata, 2008, Making Cities Stronger: Public Library Contributions to Local Economic Development, Urban Libraries Council, Chicago.
 10. Marciniak Aleksandra, Milewska Paulina, Sójkowska Iwona (red.), 2016, Biblioskan. Monitoring i ewaluacja w bibliotekach publicznych, Fundacja Normalne Miasto — Fenomen Łódź, Łódź.
 11. Oldenburg Ray, 1991, The Great Good Place: Cafes, Coffee Shops, Bookstores, Bars, Hair Salons, and Other Hangouts at the Heart of a Community, Marlowe, New York.
 12. Piotrowska Agnieszka, Witczak Magdalena, 2011, Zastosowanie idei „trzeciego miejsca” na przykładzie wybranych bibliotek europejskich, w: Maria Wrocławska, Justyna Jerzyk-Wojtecka (red.), Biblioteka jako „miejsce trzecie”. Międzynarodowa konferencja Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 13. Putnam Robert, 2008, Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, tłum. Przemysław Sadura, Sebastian Szymański, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 14. Robinson James A., Torvik Ragnar, 2005, White Elephants, „Journal of Public Economics”, t. 89, s. 197–210.
 15. Tarkowski Alek, Bendyk Edwin, 2011, Scenariusze rozwoju bibliotek, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Warszawa.
 16. Wrocławska Maria, Jerzyk-Wojtecka Justyna, 2011, Biblioteka jako miejsce trzecie. Międzynarodowa Konferencja Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Downloads

Download data is not yet available.

Podobne artykuły

1 2 3 4 5 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.