Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 61 Nr 3 (2017): AUTOETNOGRAFIA

Fakty, problemy, polemiki

Człowiek w teorii — teoria w człowieku. Przykład biografii naukowej Czesława Robotyckiego (przyczynek do problemu upodmiotawiania dyskursów naukowych)

DOI: https://doi.org/10.35757/KiS.2017.61.3.12
Przesłane: 28 kwietnia 2021
Opublikowane: 10.07.2017

Abstrakt

This article considers the dichotomy between theory and life, treating it as a reflection of the process of subjectivization of discourse of the anthropological variety. In accord with the accepted premise, scientific theories do not emerge on their own but as result of complicated conditions at the meeting point of subjective-individual experience and the language of theory, leading to a close connection between the maker of given theory and the theory itself. In such a cognitive context, legitimacy is achieved by analytical-interpretative tasks, which consist in seeking meanings and discovering the sense of manifold signs of the presence of the human being in theory (thus someone real, who situates himself openly or covertly in the constructed descriptions of the world) and the theory in the human being, that is, the conceptual or otherwise indicated manifestations of self-understanding. An instructive exemplification of such analytical and interpretative work is the scientific autobiography of an outstanding Polish anthropologist, Czesław Robotycki, a scholar developing the contemporary theory of culture while taking into account cultural paradoxes and the attitude of anthropological distancing which were personally important to him.

Bibliografia

 1. Benedyktowicz Zbigniew, 2014, Na szlaku białych słońc, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty”, nr 1, s. 210–212.
 2. Czaja Dariusz, 2005, Anatomia duszy. Figury wyobraźni i gry językowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 3. Czaja Dariusz, 2006, Krew i łzy. Interpretacja jako namiętność, w: Bronisław Czajkowski (red.), Sztuka interpretacji, Atla2, Wrocław.
 4. Czaja Dariusz, 2014, Jasności promieniste, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty”, nr 1, s. 207.
 5. Ellis Carolyn, 2004, The Ethnographic I: A Methodological Novel about Autoethnography, AltaMira Press, Walnut Creek, CA.
 6. Holman Jones Stacy, Adams Tony E., Ellis Carolyn, 2013, Introduction: Coming to Know Autoethnography as More than a Method, w: Stacy Holman Jones, Tony E. Adams, Carolyn Ellis (red.), Handbook of Autoethnography, AltaMira Press, Walnut Creek, C.A.
 7. Kafar Marcin (red.), 2011, Biografie naukowe. Perspektywa transdyscyplinarna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 8. Kafar Marcin, 2013a, Around „Biographical Perspectives”. An Introduction, w: Marcin Kafar (red.), Scientific Biographies. Between the “Professional” and “Non-Professional” Dimensions of Humanistic Experiences, Łódź University Press–Jagiellonian University Press, Łódź–Kraków.
 9. Kafar Marcin, 2013b, Biographical Epiphanies in the Context of Laying the Foundations of the Qualitative Thought Collective, w: Marcin Kafar (red.), Scientific Biographies. Between the “Professional” and “Non-Professional” Dimensions of Humanistic Experiences, Łódź University Press–Jagiellonian University Press, Łódź–Kraków.
 10. Kafar Marcin, 2013c, Michel Foucault as a Heterotopia, w: Marcin Kafar (red.), Scientific Biographies. Between the “Professional” and “Non-Professional” Dimensions of Humanistic Experiences, Łódź University Press–Jagiellonian University Press, Łódź–Kraków.
 11. Kafar Marcin (red.), 2013d, Scientific Biographies. Between the “Professional” and “Non-Professional” Dimensions of Humanistic Experiences, Łódź University Press–Jagiellonian University Press, Łódź–Kraków.
 12. Kafar Marcin, 2014, Wokół humanizacji nauki — znaki, tropy, konteksty, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 10, nr 3, s. 16–31.
 13. Kafar Marcin, 2016a, Auto/biograficzne aspekty praktyk poznawczych — przestrzenie doświadczeń i refleksji, w: Marcin Kafar (red.), Auto/biograficzne aspekty praktyk poznawczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 14. Kafar Marcin, 2016b, „Prawdziwe zmyślenie” w praktyce badawczej. Między doświadczaniem „bycia w terenie” a doświadczaniem literatury — podróż z Paulem Austerem, w: Marcin Kafar (red.), Auto/biograficzne aspekty praktyk poznawczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 15. Kafar Marcin (red.), 2016c, Auto/biograficzne aspekty praktyk poznawczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 16. Kafar Marcin, Rydlewski Michał, 2016, „Teksty mniejsze”, lecz nie pomniejsze. Wokół Czarnoksięstw humanistów Jerzego Kmity (Część I), „Sensus Historiae”, nr 2, 153–181.
 17. Ricoeur Paul, 2005, Refleksja dokonana. Autobiografia intelektualna, tłum. Patrycja Bobowska-Nastarzewska, Antyk, Kęty.
 18. Robotycki Aleksander, 2014, Ojciec, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty”, nr 1, s. 217.
 19. Robotycki Czesław, 1992, Etnografia wobec kultury współczesnej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 20. Robotycki Czesław, 1996, Jak opisać społeczność lokalną — przykład Wojnicza, „Łódzkie Studia Etnograficzne”, numer tematyczny pt. Wobec kultury. Problemy antropologa, Katarzyna Kaniowska (red.), t. 35, s. 23–30.
 21. Robotycki Czesław, 1998, Nie wszystko jest oczywiste, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 22. Robotycki Czesław, 2012, Historia — tradycja — antropologia. Tezy na nowo przemyślane, w: Jarosław Eichstaedt, Krzysztof Piątkowski (red.), Atena i Arachne, która z nich piękniej tkaninę wyszywa: historia i antropologia, Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Ożarów–Wieluń.
 23. Robotycki Czesław, 2014, Moja etnografia — spojrzenie z oddali, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty”, nr 1, s. 236–247.
 24. Szpilka Kuba, 2014, Umiejętność słuchania, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty”, nr 1, 226.
 25. Wejland Andrzej P., 2011, Horyzont — nawrócenie — narracja. Tożsamość i obcość w naukowym świecie humanistów, w: Marcin Kafar (red.), Biografie naukowe. Perspektywa transdyscyplinarna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 26. Wejland Andrzej P., 2013, Zaangażowanie i autobiografia, w: Marcin Kafar, W świecie wygnańców, wdów i sierot. O pewnym wariancie antropologii zaangażowanej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 27. Wejland Andrzej P., 2016, Patrzeć na świat jak antropolog. Wyzwanie autobiograficzne, w: Marcin Kafar (red.), Auto/biograficzne aspekty praktyk poznawczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Downloads

Download data is not yet available.