Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 60 Nr 1 (2016): MIĘDZY KULTURAMI: SZKICE I NOTATKI

Artykuły i rozprawy

Podróże i włóczęgi rowerowe Andrzeja Bobkowskiego

DOI: https://doi.org/10.35757/KiS.2016.60.1.7
Przesłane: 28 kwietnia 2021
Opublikowane: 21.03.2016

Abstrakt

The purpose of this article is to present and analyze selected travel accounts by the Polish emigrant Andrzej Bobkowski (1913–1961). In France, in spite of the ongoing war and then the German occupation, he undertook a number of cycling and sports-tourist expeditions; his phenomenal descriptions of these journeys have become part of the Polish literary canon. Bobkowski called his travels ‘bicycle tours’ and for him they were a form of expression inextricably connected with authentic existence and personal freedom in a world of totalitarianisms. The author employs comparative and the qualitative methods (content analysis) of scholarship.

Bibliografia

 1. Benjamin Walter, 1975, Twórca jako wytwórca, tłum. Hubert Orłowski, Janusz Sikorski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 2. Bobkowski Andrzej, 1957a, Szkice piórkiem. Francja 1940–1944, t. 1, Instytut Literacki, Paryż.
 3. Bobkowski Andrzej, 1957b, Szkice piórkiem. Francja 1940–1944, t. 2, Instytut Literacki, Paryż.
 4. Bobkowski Andrzej, 1998a, Coco de Oro. Szkice i opowiadania, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 5. Bobkowski Andrzej, 1998b, Listy z Gwatemali do matki, Wydawnictwo Książkowe Twój Styl, Warszawa.
 6. Bobkowski Andrzej, 2006, Z dziennika podróży, Towarzystwo Więź, Warszawa.
 7. Bobkowski Andrzej, 2009, „Tobie zapisuję Europę”. Listy do Jarosława Iwaszkiewicza 1947–1958, Towarzystwo Więź, Warszawa.
 8. Camus Albert, 1981, Zaślubiny w Tipasie, w: Albert Camus, Zaślubiny. Lato, tłum. Maria Leśniewska, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 9. Cohen Erik, 1988, Authenticity and Commoditization in Tourism, „Annals of Tourism Research”, t. 15, s. 371–386.
 10. Dębicki Marcin, 2012, Z wędrówek po „opłotkach Europy”. Społeczno-kulturowe oblicze peryferii w twórczości Andrzeja Stasiuka, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 1.
 11. Gombrowicz Witold, 1989, Dziennik 1957–1961, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 12. Gotchold Agnieszka 2013, Wstęp, w: Agnieszka Gotchold (red.), Interdyscyplinarność: podróż szlakiem kultur, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 13. Heller Michał, 2014, Podróże z filozofią w tle, Znak, Kraków.
 14. Janiszewska Aleksandra, 2012, Sport w przedwojennej Warszawie: wodniacy, cykliści, piłkarze, Fundacja Ośrodka Karta, Warszawa.
 15. Klejnocki Jarosław, 2011, „Ponieważ nie chcę być pchłą”, w: Jarosław Klejnocki, Andrzej S. Kowalczyk (red.), Buntownik, cyklista, Kosmopolak. O Andrzeju Bobkowskim i jego twórczości, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza Towarzystwo Więź, Warszawa.
 16. Kowalczyk Andrzej S., 2010, Słowo o Bobkowskim, w: Andrzej Bobkowski, Aniela Mieczysławska, Listy 1951–1961, Wydawnictwo Więź, Warszawa.
 17. Kozicka Dorota, 2003, Wędrowcy światów prawdziwych. Dwudziestowieczne relacje z podróży, Universitas, Kraków.
 18. Lorenz Konrad, 2014, Rozmowy ze zwierzętami, tłum. Barbara Tarnas, Grupa Wydawnicza Foksal, Warszawa.
 19. Łuba-Wróblewska Joanna, 2010, Cykliści. Sympatycy, pasjonaci, mistrzowie 1886–1939, Fundacja Ośrodka Karta–Dom Spotkań z Historią, Warszawa.
 20. Michalak Sławomir, 2010, Poznański epizod w życiu Konrada Lorenza, „Neuroskop”, nr 12, s. 118–121.
 21. Platon, 1991, Państwo, t. 1, tłum. Władysław Witwicki, Wydawnictwo AKME, Warszawa.
 22. Plucińska-Smorawska Katarzyna, 2005, Między historią a literaturą. O Szkicach piórkiem Andrzeja Bobkowskiego, Wydawnictwo Neriton, Warszawa.
 23. Podolska Joanna, 1998, Potłuczona mozaika. Andrzeja Bobkowskiego myśli o epoce, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 24. Sahaj Tomasz, 2008, Znane postaci, nieznani rowerzyści: W.I. Lenin, T. Węcławski, K. Nowak, w: Marek Kazimierczak (red.), W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową, Wydawnictwo AWF, Poznań.
 25. Sahaj Tomasz, 2011, Rytualnie odnawiane szczęście: podróże filozoficzno-sportowe, „Folia Turistica”, nr 24, s. 119–136.
 26. Sahaj Tomasz, 2015a, Andrzej Bobkowski: cyklista, „chuligan wolności”, wagabunda. Filozoficzny memoriał w 100-lecie urodzin, w: Maria Zowisło, Jerzy Kosiewicz (red.), Sport i turystyka w zwierciadle wartości społecznych, Wydawnictwo AWF, Kraków.
 27. Sahaj Tomasz, 2015b, Andrzej Bobkowski — turysta kulturowy czy sportowy? Studium przypadku, w: Marek Kazimierczak (red.), Turystyka sportowa. Społeczno-kulturowy potencjał i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo AWF, Poznań.
 28. Sorokin Pitirim A., 2009, Ruchliwość społeczna, tłum. Jerzyna Słomczyńska, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 29. Stasiuk Andrzej, 2000, Tekturowy samolot, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.
 30. Urbanowski Maciej, 2013, Szczęście pod wulkanem. O Andrzeju Bobkowskim, Wydawnictwo LTW, Łomianki.
 31. Węcławski Tomasz, 1997, Teolog i rower, w: Romana Brzezińska i in. (red.), Poznaniacy, portretów kopa i trochę, Wydawnictwo W drodze, Poznań.
 32. Wieczorkiewicz Anna, 2012, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Universitas, Kraków.
 33. Wiza Agata, 2013, Uczenie się z podróży w narracjach turystów indywidualnych (backpackersów), Wydawnictwo AWF, Poznań.

Downloads

Download data is not yet available.

Podobne artykuły

1 2 3 4 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.