Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 59 Nr 4 (2015)

Artykuły i rozprawy

Władza społeczna — alternatywa w czasach kryzysu

DOI: https://doi.org/10.35757/KiS.2015.59.4.2
Przesłane: 12 maja 2021
Opublikowane: 24.11.2015

Abstrakt

This article provides a comparative analysis of the functioning of direct democracy within two social movements, operating in different socio-cultural conditions: the American student movement of the 1960s, and the Occupy Wall Street (OWS) move ment of 2011. The author assumes that the idea of direct democracy is evolving in terms of tactics and consistently developing in the course of succeeding social movements and struggles. To prove the point, the author analyzes student counter-culture organizations and OWS in regard to their relation to violence, the idea of alternative governance by the social movement, human relations inside the movement, and the concept of the enemy in respect to which the alternative is being formed.

Bibliografia

 1. Bauman Zygmunt, 2011, Kultura w płynnej nowoczesności, Wydawnictwo Agora, Warszawa.
 2. Bednarek Joanna, 2012, Polityka poza formą. Ontologiczne uwarunkowania poststrukturalistycznej filozofii polityki, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 3. Bell Daniel, 1975, Nadejście społeczeństwa postindustrialnego. Próby prognozowania społecznego, tłum. Edward Tarnawski, IBWPK, Warszawa.
 4. Blumenkranz Clara (red.), 2012, Occupy! Sceny z okupowanej Ameryki, tłum. Barbara Szelewa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 5. Burszta Wojciech, Czubaj Mariusz, Rychlewski Marcin (red.), 2005, Kontrkultura. Co nam zostało z tamtych lat?, Wydawnictwo SWPS, Warszawa.
 6. Butler Judith, 2012, Ramy wojny, tłum. Agata Czarnacka, Wydawnictwo Książka i Prasa, Warszawa.
 7. Caffentzis George, 2012, Walki uniwersyteckie u kresu ładu edukacyjnego, tłum. Krystian Szadkowski, w: Jan Sowa, Krystian Szadkowski (red.), EduFactory. Samoorganizacja i opór w fabrykach wiedzy, Korporacja Ha!Art, Kraków.
 8. Castells Manuel, 2011, Społeczeństwo sieci, tłum. różni, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Della Porta Donatella, Diani Mario, 2009, Ruchy społeczne. Wprowadzenie, tłum. Agata Sadza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 10. Garces Chris, 2013, People’s Mic and ‘Leaderful’ Charisma, „Cultural Anthropology” (website, 12 lutego).
 11. Gessen Keith, 2012, Pranie, w: Clara Blumenkranz (red.), Occupy! Sceny z okupowanej Ameryki, tłum. Barbara Szelewa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 12. Gitlin Todd, 2012, Occupy Nation: The Roots, the Spirit, and the Promise of Occupy Wall Street, Harper Collins, New York.
 13. Graeber David, 2004, The New Anarchists, w: Tom Mertes (red.), A Movement of the Movements: Is Another World Is Really Possible?, Verso Books, London.
 14. Graeber David, 2009, Direct Action: An Ethnography, AK Press, Oakland.
 15. Graeber David, 2013, The Democracy Project. A History, a Crisis, a Movement, Spiegel & Grau, New York.
 16. Hardt Michael, Negri Antonio, 2005, Imperium, tłum. Adam Kołbaniuk, Sergiusz Ślusarski, Wydawnictwo WAB, Warszawa.
 17. Hardt Michael, Negri Antonio, 2012a, Declaration, Argo-Navis, New York.
 18. Hardt Michael, Negri Antonio, 2012b, Rzecz-pospolita. Poza własność prywatną i dobro publiczne, tłum. Praktyka Teoretyczna, Korporacja Ha!Art, Kraków.
 19. Haywood James, 2011, The Significance of Millbank, w: Clare Solomon, Tania Palmieri (red.), Springtime: The New Students Rebellions, Verso Books, London.
 20. Henwood Doug, Kongresowe Biuro Budżetowe, 2012, To naprawdę chodzi o 1%, w: Clara Blumenkranz (red.), Occupy! Sceny z okupowanej Ameryki, tłum. Barbara Szelewa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 21. Jawłowska Aldona, 1973, Drogi kontrkultury, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 22. Jurkiewicz Małgorzata, Pieńkos Jolanta, 2008a, Studenci dla demokratycznego społeczeństwa, w: Małgorzata Jurkiewicz, Jolanta Pieńkos (red.), Rewolucje 1968, Wydawnictwo Agora, Warszawa.
 23. Jurkiewicz Małgorzata, Pieńkos Jolanta, 2008b, Wydarzenia w Chicago, w: Małgorzata Jurkiewicz, Jolanta Pieńkos (red.), Rewolucje 1968, Wydawnictwo Agora, Warszawa.
 24. Kazin Michael, 2012, Amerykańscy Marzyciele. Jak lewica zmieniła Amerykę, tłum. Michał Sutowski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 25. Klein Naomi, 2008, Mury i wyłomy, czyli bariery i szanse. Doniesienia z linii frontu debaty o globalizacji, tłum. różni, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 26. Klein Naomi, 2004, No Logo, tłum. Hanna Pustuła, Świat Literacki, Izabelin.
 27. Kuligowski Waldemar, 2005, Płeć kontrkultury, w: Wojciech Burszta, Mariusz Czubaj, Marcin Rychlewski (red.), Kontrkultura. Co nam zostało z tamtych lat?, Wydawnictwo SWPS, Warszawa.
 28. Latour Bruno, 2010, Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci, tłum. Aleksandra Derra, Krzysztof Abriszewski, Universitas, Kraków.
 29. Maffesoli Michel, 2008, Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych, tłum. Marta Bucholc, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 30. Majewska Ewa, 2008, Kobiety do władzy, w: Małgorzata Jurkiewicz, Jolanta Pieńkos (red.), Rewolucje 1968, Wydawnictwo Agora, Warszawa.
 31. Mertes Tom (red.), 2004, A Movement of the Movements: Is Another World Is Really Possible?, Verso Books, London.
 32. Offe Claus, 2004, Rok 1968. Cztery hipotezy o historycznych następstwach ruchu studenckiego, tłum. Marcin Miłkowski, „Krytyka Polityczna”, nr 6.
 33. Reed T.V., 2005, The Art of Protest: Culture and Activism from the Civil Rights Movement to the Streets of Seattle, University of Minnesota Press, London.
 34. Sale Kirkpatrick, 1973, SDS, Vintage Books, New York.
 35. Sennett Richard, 2006, Korozja charakteru. Osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie, tłum. Jan Dzierzgowski, Łukasz Mikołajewski, Muza, Warszawa.
 36. Sitrin Marina, 2012, Jedno „nie”, wiele „tak”, w: Clara Blumenkranz (red.), Occupy! Sceny z okupowanej Ameryki, tłum. Barbara Szelewa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 37. Solomon Clare, Palmieri Tania (red.), 2011, Springtime: The New Students Rebellions, Verso Books, London.
 38. Sowa Jan, 2008a, Tęczowa rewolucja. Nowa Lewica lat 60., w: Małgorzata Jurkiewicz, Jolanta Pieńkos (red.), Rewolucje 1968, Wydawnictwo Agora, Warszawa.
 39. Sowa Jan, 2008b, Ciesz się, późny wnuku! Kolonializm, globalizacja i demokracja radykalna, Korporacja Ha!Art, Kraków.
 40. Sowa Jan, Szadkowski Krystian (red.), 2012, EduFactory. Samoorganizacja i opór w fabrykach wiedzy, Korporacja Ha!Art, Kraków.
 41. Stalder Felix, 2012, Manuel Castells. Teoria społeczeństwa sieci, tłum. Marek Król, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 42. Standing Guy, 2011, The Precariat: The New Dangerous Class, Bloomsbury, London.
 43. Tarrow Sidney, 1994, Power in Movement: Social Movements, Collective Action and Politics, Cambridge University Press, New York–Cambridge.
 44. Touraine Alain, 2010, Samotworzenie się społeczeństwa, tłum. Agnieszka Karpowicz, Nomos, Kraków.
 45. Touraine Alain, 2011, Myśleć inaczej, tłum. Maciej Byliniak, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 46. Young Robert, 2012, Postkolonializm. Wprowadzenie, tłum. Marek Król, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 47. Wacquant Loïc, 2012, Trzy kroki w stronę historycznej antropologii faktycznie istniejącego neoliberalizmu, „Praktyka Teoretyczna”, nr 5.
 48. Wieviorka Michel, 2011, Dziewięć wykładów z socjologii, tłum. Agnieszka Trąbka, Nomos, Kraków.
 49. Williams Jeffrey, 2012, Pedagogika długu, tłum. Piotr Kowzan, Małgorzata Zielińska, w: Jan Sowa, Krystian Szadkowski (red.), Edu-factory. Samoorganizacja i opór w fabrykach wiedzy, Korporacja Ha!Art, Kraków.

Downloads

Download data is not yet available.

Podobne artykuły

1 2 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.