Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 68 Nr 2 (2024): Nowi i starzy dysponenci władzy symbolicznej

Artykuły i rozprawy

Władza w spłaszczonym internecie – wyzwania badawcze

DOI: https://doi.org/10.35757/KiS.2024.68.2.3
Przesłane: 15 stycznia 2024
Opublikowane: 14.06.2024

Abstrakt

Media studies have enhanced the classic discourse-centred analyses of symbolic power with an additional reflection on the agency of the technological infrastructure through which discourse is produced. The article’s starting point is an overview of concepts related to the role of the technological sphere in communication processes and related social practices. The theoretical reflection is then juxtaposed with examples of research that attempts to capture these relationships on an empirical level, and with a reflection on the resistance that technological matter poses to such activities.

Bibliografia

 1. Arnold Todd, He Jia, Jiang Weifan, Calder Matt, Cunha Italo, Giotsas Vasileios, Katz-Bassett Ethan, 2020, Cloud Provider Connectivity in the Flat Internet, „IMC ’20: Proceedings of the
 2. ACM Internet Measurement Conference”, październik, s. 230–246 (https://doi.org/10.1145/3419394.3423613).
 3. Bourdieu Pierre, 1989, Social Space and Symbolic Power, „Sociological Theory”, t. 7(1), s. 14–25.
 4. Bourdieu Pierre, 2006, Medytacje paskaliańskie, tłum. Krzysztof Wakar, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 5. Carisimo Esteban, Selmo Carlos, Alvarez-Hamelin J. Ignacio, Dhamdhere Amogh, 2019, Studying the Evolution of Content Providers in IPv4 and IPv6 Internet Cores, „Computer Communications”, t. 145, s. 54–65 (https://doi.org/10.1016/j.comcom.2019.05.022).
 6. Castells Manuel, 2007, Społeczeństwo sieci, tłum. Mirosława Marody i in., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Cath Corinne, 2023, Loud Men Talking Loudly: Exclusionary Cultures of Internet Governance, Critical Infrastructure Lab (https://criticalinfralab.net/wp-content/uploads/2023/06/Louden-CorinneCath-CriticalInfraLab.pdf [dostęp:15.01.2024]).
 8. CCNews, 2023, Polacy coraz bardziej cyfrowi: smartfony i laptopy niezbędne w codziennym życiu (https://ccnews.pl/2023/12/04/polacy-coraz-bardziej-cyfrowi-smartfony-i-laptopy-niezbedne-w-codziennym-zyciu/ [dostęp: 15.01.2024]).
 9. Couldry Nick, 2010, Media w kontekście praktyk, tłum. A. Strzemińska, „Kultura Popularna”, nr 1(27), s. 96–113.
 10. Crawford Kate, 2024, Atlas sztucznej inteligencji, tłum. Tadeusz Chawziuk, Bo.wiem, Kraków.
 11. Dragona Daphne, 2014, Counter-Infrastructures: Critical Empowerment and Emancipation in a Networked World, „Media-N. Journal of the New Media Caucus”, t. 10 (3) (https://median.newmediacaucus.org/art-infrastructures-information/counter-infrastructures-critical-empowerment-and-emancipation-in-a-networked-world/ [dostęp: 15.01.2024]).
 12. Enzensberger Hans Magnus, 1970, Constituents of a Theory of the Media, „New Left Review”, 1/64, s. 13–36.
 13. Głowacka Dorota, Szymielewicz Katarzyna, Sapieżyński Piotr, 2023, O badaniu Algorytmy traumy 2, Panoptykon (https://panoptykon.org/sites/default/files/2023-12/panoptykon_algorithms-of-trauma-2_case-study-report_dec-2023.pdf [dostęp:15.01.2024].
 14. Hjarvard Stig, 2004, From Bricks to Bytes: The Mediatization of a Global Toy Industry, w: Ib Bondebjerg, Peter Golding (red.), European Culture and the Media, Intellect, Bristol.
 15. Hjarvard Stig, 2008, The Mediatization of Religion: A Theory of the Media as Agents of Religious Change, „Northern Lights: Film & Media Studies Yearbook”, t. 6(1), s. 9–26.
 16. Juza Marta, 2019, Między wolnością a nadzorem. Internet w zmieniającym się społeczeństwie, Scholar, Warszawa.
 17. Kitchin Rob, 2017, Thinking Critically about and Researching Algorithms, „Information, Communication & Society”, t. 20(1), s. 14–29 (DOI: 10.1080/1369118X.2016.1154087).
 18. Kittler Friedrich, 1990, Discourse Networks 1800/1900, Stanford University Press, Stanford.
 19. Latour Bruno, 2009, Dajcie mi laboratorium, a poruszę świat, tłum. Krzysztof Abriszewski, Łukasz Afeltowicz, „Teksty Drugie”, nr 1–2.
 20. Newman Nic, 2023, Overview and Key Findings of the 2023 Digital News Report (https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2023/dnr-executive-summary [dostęp: 15.01.2024]).
 21. Ortner Sherry, 2010, Access: Reflections on Studying up in Hollywood, „Ethnography”, t. 11(2), s. 211–233 (https://doi.org/10.1177/1466138110362006).
 22. Parikka Jussi, 2012, New Materialism as Media Theory: Medianatures and Dirty Matter, „Communication and Critical/Cultural Studies”, t. 9(1), s. 95–100.
 23. Piwowar Kuba, 2022, Technologie, które wykluczają. Pomiar, dane, algorytmy, Scholar, Warszawa.
 24. Reichert Ramón, Richterich Annika, 2015, Introduction. Digital Materialism, „Digital Culture and Society”, t. 1(1), s. 5–17.
 25. Shove Elizabeth, Trentmann Frank, Wattson Matt, Introduction — Infrastructures in Practice, w: Elizabeth Shove, Frank Trentmann (red.), Infrastructures in Practice, Routledge, London.
 26. Sikorska Małgorzata, 2018, Teorie praktyk jako alternatywa dla badań nad rodziną prowadzonych w Polsce, „Studia Socjologiczne”, nr 2, s. 31–63 (DOI: 10.24425/122463).
 27. Skowrońska Aleksandra, 2023, „Infrastruktury usieciowionych mediów w praktykach artystycznych (na podstawie analizy wybranych przypadków)”, UAM, nieopublikowana praca doktorska.
 28. ten Oever Niels, 2021, “This is not how we imagined it”: Technological Affordances, Economic Drivers, and the Internet Architecture Imaginary, „New Media & Society”, t. 23(2) (https://doi.org/10.1177/1461444820929320).
 29. The Guardian, 2018, Cambridge Analytica Files (https://www.theguardian.com/news/series/cambridge-analytica-files).
 30. Van Laak Dirk, 2023, Lifelines of Our Society: A Global History of Infrastructure, MIT Press, Cambridge–London.
 31. Wark McKenzie, 2019, Capital Is Dead: Is This Something Worse?, Verso, London.
 32. White P.J., Devitt Frank, 2021, Creating Personas from Design Ethnography and Grounded Theory, „Journal of Usability Studies”, t. 16, s. 156–178.
 33. Zuboff Shoshana, 2022, Wiek kapitalizmu inwigilacji. Walka o przyszłość ludzkości na nowej granicy władzy, tłum. Alicja Unterschuetz, Zysk i S-ka, Poznań.

Downloads

Download data is not yet available.

Podobne artykuły

1 2 3 4 5 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.